Hoorcollege 12 december

advertisement
Hoorcollege 12 december
Bas Teusink
FUNCTIES EN PRINCIPES VAN DE ROUTES ZIJN BELANGRIJK!!!! Niet de details
OPEN VRAGEN OP TENTAMEN 
De katabole routes
Glycolyse
Glc  (ATP-hydrolyse)  G6P F6P  (met ATP-hydrolyse)  F16BP  DHAP en GAP
(ook DHAP  GAP)  (Pi + NADH-synthese) 13PGA  (ATP-synthese)  3PGA 
2PGA  PEP  (ATP-synthese)  2 PYR
2 ATP erin, 4 ATP eruit (er wordt 2 pyruvaat gemaakt)  netto 2 ATP
Glycolyse  reacties:
2 NADH + O2  H2O
Pyruvaat + NADH  NAD+ + lactaat (melkzuurcyclus)
Pyruvaat  Acetylaldehyde + CO2 (respiratie)
Acetylaldehyde + NADH  NAD+ + ethanol (fermentatie)
Lever breekt lactaat af.
Lever breekt lactaat af tot pyruvaat en dat kan dan de citroenzuurcyclus in.
PYR  (CO2 en NADH)  ac CoA  citraat  keto glutarast  succ- CoA  (heem eruit)
 Ox acet
Van C6  C4, dus tussendoor 2 x CO2  2 X 4 elektrone  8 elektronen  3 NADH en 1
FADH2
Anaplerotische reacties: dingen die de citroenzuurcyclus aanvullen.
Ongeveer 1 op de 10 glucosemoleculen wordt een los glucosemolecuul, anderen worden
G6P.
G6P is de belangrijkste route in de lever voor het maken van glucose, lever is het
belangrijkste distributieorgaan van glucose.
Pentose phosphate pathway (PPP)
NADPH is voor anabolisme
C  -CH2-CH2 (lading 4-), dus 2 NADPH nodig
Twee functies: NADPH maken en ribose maken
Mode 1: (alleen ribose nodig)
Mode 2: (Zowel NADPH als riboses maken) alleen oxidatieve gedeelte
Mode 3: (Alleen NADPH maken) en dan weer terug in glycolyse stoppen (gebruikt riboses
niet)
Mode 4: als je maar weinig NADPH nodig hebt, G3P weer deels verbranden.
Glutadiol is een oxidant, om dit weer “rechargen” voor NADPH
Glycerol  G3P  DHP
Van vet kan je geen glucose maken, waarom????
Als je een vet afbreekt hak je er een C2 vanaf. Aan ac CoA, plak je aan Ox acet.
In citroenzuurcyclus draait het rond, CO2 komt eruit.
Als je glucose wilt maken, moet er opeens een succ. CoA uit.
Nieuwe moleculen nodig.
C4 acet draait rond in citroenzuurcyclus  als je hiervan glucose wil maken, moet dat eruit.
Dus CAC loopt leeg. Geen ox acet meer over om ac CoA aan te binden.
Uit Ac CoA kun je geen glucose maken, vanwege G.
Download