Belangrijke punten Biochemische en Fysische Processen

advertisement
Belangrijke punten Biochemische en Fysische Processen (5B102)
Maarten van der Doelen
2008-2009
pH = -log [H+]
pKa = -log Ka
Ka =
Bijvoorbeeld: CH3COOH ↔ CH3OO- + H+
ሾେୌଷେ୓୓ష ሿሾୌశ ሿ
ሾେୌଷେ୓୓ୌሿ
= 1,75 ∙ 10ିହ
pKa = -log Ka = 4,8
20 aminozuren
- Glycine is niet optisch actief
- Proline is een iminozuur
Henderson-Hasselbach vergelijking:
ሾ୅ష ሿ
pH = pKa + log ሾୌ୅ሿ
୮୏ୟభ ା ୮୏ୟమ
ଶ
Isoelektrisch punt:
(೛ಹష೛಼ೌ)
Verhouding berekenen bij bepaalde pH dmv. pKa: 10^
Enzymen:
-
Versnellen een reactie
Worden zelf niet gebruikt
Beïnvloeden het evenwicht niet
Zijn eiwitten
Verlagen activatie-energie
Afhankelijk van pH, Temperatuur, Substraat
6 hoofdklassen van enzymen (Zie Tabel 5.2 Baynes 2ND Edition)
Isoenzymen:
- Zelfde reactie
- Ander enzym
- Verschillende Km of Vmax
Enzymkinetiek:
Michaelis-Menten:
v=
୚୫ୟ୶ ∙ሾୱሿ
୏୫ାሾୱሿ
Enzym-remming:
- Competitief:
-
Oncompetitief:
-
Non-competitief:
Turnover Number:
hoeveel mol substraat er per mol enzym per minuut omgezet wordt
= mol substraat/mol enzym/min.
Koolhydraten:
-
Hoe meer C-atomen geoxideerd zijn, hoe minder energie ze bevatten
Vetten bevatten meer energie dan Carbohydraten (suikers)
ATP = energiedrager
Fad en NAD+ zijn elektronentransporteurs
Afbraak Glucose: aeroob
C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP → 2 Pyruvaat + 2 NADH + 2 ATP
Afbraak Glucose: anaeroob
C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP → 2 Lactaat + 2 ATP
Glycogenese
Glycogenolyse
Gluconeogenese
Glycolyse
=
=
=
=
opslag glucose als glycogeen
afbraak van glycogeen tot glucose
nieuwvorming van glucose
afbraak van glucose
Biogenetica
G = Vrije energie (voor arbeid)
A+B↔C+D
∆ G = (GC + GD) – (GA + GB)
∆G>0
∆G<0
∆G=0
Reactie naar links
Reactie naar rechts
Evenwicht
Evenwicht:
K = ሾ୅ሿሾ୆ሿ
∆ Gº
∆ Gº
R
T
=
=
=
=
Standaard vrije energie
- R · T · ln K
Gasconstante (8,31)
Absolute temperatuur (K)
∆ Gº
∆ Gº
=
=
∆ Gº bij pH 7
∆ G bij [A] = [B] = [C] = [D] = 1M
∆ Gº < 0
∆ Gº . 0
ሾେሿሾୈሿ
Evenwicht rechts
Evenwicht links
ሾ۱ሿሾ۲ሿ
G = Gº + R · T · ln ሾ‫ۯ‬ሿሾ۰ሿ
Glycolyse
In erytrocyten:
In overige celen:
Glucose → Lactaat
Glucose → Pyruvaat
C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 C3H6O3 + 2 NADH + 2 ATP
3 delen:
1. Splitting stage
2. Investment stage
3. Yield stage
-
2,3-Bifosforglyceraat bepaalt affiniteit van O2 aan Hb.
Fosfokinase-1 is belangrijkste regulerende enzym van de glycolyse
Glycogenese/Glycogenolyse: blz 159 Baynes (2ND Edition)
Glyconeogenese: blz. 169 Baynes (2ND Edition)
Citroenzuurcyclus
௉.஽௘௛௬ௗ௥௢௚௘௡௔௦௘ (௘௡௭௬௠)
Pyruvaat + CoA + NAD+ ሱۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛሮ Acetyl-CoA + CO2 + NADH
Acetyl-CoA + Oxaloacetaat → Citraat
Volledige citroenzuurcyclus: z.o.z.
Netto opbrengst: 3 NADH, 1 GTP, 1 FADH2, 2 CO2
Citroenzuurcyclus
Oxidatieve Fosforylering
Drietal pompen op binnenste
membraan van mitochondrium:
-
Netto opbrengst Citroenzuurcyclus: 3 NADH, 1 GTP, 1 FADH2, 2 CO2
3 NADH → 9 ATP
1 FADH2 → 2 ATP
Netto Oxidatieve Fosforylering:
ADP + Pi + ½ O2 + 2 H+ → ATP + H2O
Protonpomp I
Protonpomp III
Protonpomp IV
Voeding
Eiwitten → Aminozuren
Koolhydraten → Mono-, Di- en polysaccharides
Vetten → Vetzuren, glycerol + vetzuren
Essentiële vetzuren: ω-3 en ω-6
Vitaminen:
- A,D,E,K in vet oplosbaar
- 13 vitaminen
BMR:
- Vrouw en man verschillend
RQ =
େ୓మ ି ୳୧୲ୱୡ୦ୣ୧ୢ୧୬୥ (୫୪/୫୧୬.)
୓మ ି ୭୮୬ୟ୫ୣ (୫୪/୫୧୬.)
Nucleotiden
Nucleotiden:
- Stikstofhoudende base
- 5 C-atomen suiker
- Fosfaatgroep
Nucleosiden:
- Stikstofhoudende base
- 5 C-atomen suiker
Panel 2-6, pagina 76-77 Alberts (2ND Edition)
Membranen
* (polaire kop):
- Serine
- Choline
- Ethanolamine
௘௡௭௬௠
ATP ሱۛۛۛሮ cAMP + PPi
V = 62 · 10log ൫௢௨௧௦௜ௗ௘
൯
௜௡௦௜ௗ௘
Stroming
O1
P1
v1
ɸ1
Geen wrijving:
ɸ1 = ɸ2 = ɸ3
O1 > O
P1 > P2
v1 < v2
P1 + ½ ·P1 · v12 = P2 + ½ ·P2 · v22
Druk lager → Snelheid groter
P2 – P1 = p · g · (h1 –h2)
Wel wrijving:
ഥ
ɸ=O· ࢜
ɸ=
R=
∆ࡼ
ࡾ
ૡ·ࣁ·ࡸ
࣊ · ࢻ૝
O2
P2
v2
ɸ2
O3
P3
v3
ɸ3
Elasticiteit
F
∆l
=E ·
O
l
E = Elasticiteitmodulus (Pa)
T=P· R
T = Wandspanning
R = Straal
Geluid
Geluidsniveau = 10 · 10log
Geluidsintensiteit =
୔
ସ · ஠ · ୰మ
୍
ଵ଴షభమ
(Db)
(Watt/ m2)
୍
Verschil in geluidsniveau = 10 · 10log ୍భ (Db)
మ
Geluidsniveau’s mag je niet optellen, intensiteiten wel!
10 · 10log (begin) + 10 · 10log
୍ౘ౛ౝ౟౤
୍బ
© Maarten van der Doelen
2008-2009
Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.
Download