Opdracht 2 - bv digiklas

advertisement
WFT basis Opdrachten periode 3 week 1
Ga naar toesjekennis.nl en maak de proeftoets. Tip: neem met enkele medeleerlingen een
abonnement vlak voor een examen. Vorig jaar is één leerling gediplomeerd die beweerde alleen met
de vragen van deze site geoefend te hebben en verder niets!!
Nieuwsbrief 24 -1
1. Wat is flitskrediet
2. Heb je voor het aanbieden/bemiddelen van flitskredieten een vergunning nodig van de AFM?
3. Waarom vallen flitskredieten onder het toezicht van de AFM?
Schade door kinderen grijs gebied bij verzekeraars

20 december 2012
Aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP's) verschillen onderling fors in
hun vergoedingenbeleid bij schade die kinderen veroorzaken, blijkt uit onderzoek van de
Consumentenbond. Deze verzekeringen kosten voor een gezin met kinderen tussen de
€30 en €72 per jaar. De duurste dekken niet per se meer dan de goedkoopste. De meest
volledige dekking bij schade door kinderen heeft verzekeraar Univé.
Een AVP vergoedt voor ouders onder meer schade die hun kinderen veroorzaken bij
anderen. Maar uit de vergelijking door de Consumentenbond blijkt dat een op de drie
verzekeringen geen dekking biedt als een kind iets kapotmaakt bij een (nietbetaalde)
oppas. Minder dan de helft vergoedt schade bij sport en spel. Ook niet alle verzekeringen
dekken schade door joyriding. En zelfs als de schade volgens de polisvoorwaarden wel in
aanmerking komt voor vergoeding, beoordelen verzekeraars alsnog per geval of ze een
bedrag uitkeren.
Goed uitzoeken
Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Verzekeraars zouden niet kinderachtig om
moeten gaan met schade door kinderen. Bijvoorbeeld een kind dat de bril van oma's neus
pakt en laat vallen. Vergoeding daarvan blijkt niet voor elke verzekeraar vanzelfsprekend.
Maar als verzekeraar ga je toch geen grootouders ontmoedigen hun kleinkind op schoot te
nemen?' Wie niet voor teleurstellingen wil komen te staan, doet er goed aan uit te zoeken
hoe zijn AVP met deze situaties omgaat.
In bovenstaand artikel staat beschreven dat een AVP-verzekeraar soms de aansprakelijkheid voor
kleine kinderen niet in alle gevallen dekt.
Waarom zou dit zijn? (Denk aan risico-aanvaarding)
filmpje opstalverzekeringen
Beschrijf in 5 zinnen wat je van dit filmpje hebt geleerd
filmpje inboedelverzekering
Beschrijf in 5 zinnen wat je van dit filmpje hebt geleerd
Opstalverzekeringen
Bij opstalverzekeringen is het belangrijk dat je de juiste herbouwwaarde verzekert. Het bedrag
waarvoor je je verzekert is namelijk het maximumbedrag dat de verzekeraar zal uitkeren bij schade.
Blijkt bij schade dat de kosten van herbouw hoger zijn dan het bedrag dat je verzekerde, dan is het
meerdere naar rato voor je eigen rekening. En als het gaat om je huis, kan dat behoorlijk in de
papieren lopen.
Een voorbeeld: De herbouwwaarde van je woning is €200.000. Je hebt echter een verzekerde som
van €150.000 afgesloten. De schade aan je huis is €50.000. Je krijgt dan van de verzekeraar 3/4 x
€50.000 = €37.500. De overige €12.500 zal je zelf ergens vandaan moeten halen.
Manieren
Er zijn 2 manieren om de hoogte van de herbouwwaarde te verzekeren:
Een voor jou op maat gemaakte individuele verzekerde som;
Een standaard maximum verzekerde som.
De eerste variant bereken je door een herbouwwaardemeter in te vullen bij het afsluiten van de
verzekering. Bij de tweede variant verzeker je een hoog maximum bedrag, dat in ieder geval hoger is
dan de herbouwwaarde van je huis. Wij raden de laatste manier aan. Dit is de eenvoudigste manier
om onderverzekering te voorkomen.
Sommige verzekeraars doen bij schadeclaims nooit beroep op onderverzekering. Mits de klant bij het
afsluiten van de verzekering alle gegevens juist heeft opgegeven en daarna ook altijd verhuizingen
en/of verbouwingen heeft doorgegeven.
Bij de meeste andere is dat ook het geval als u - zodra de verzekeraar hierom vraagt - een nieuwe
herbouwwaardemeter invult. Overigens is de herbouwwaarde van een huis meestal flink lager dan de
vrije verkoopwaarde. De grond hoeft u immers niet mee te verzekeren.
Inboedelverzekeringen
Bij inboedelverzekeringen is het net zo belangrijk om niet onderverzekerd te zijn. Ook hier geldt
namelijk dat je bij schade doorgaans alleen krijgt uitgekeerd naar rato van het bedrag dat je hebt
verzekerd. Het meerdere wordt niet vergoed.
Een inboedelwaardemeter invullen bij het afsluiten van de verzekering voorkomt dit.
Bron Consumentenbond
a.
b.
c.
d.
Hoe luidt de onderverzekeringsregel? Is het in de tekst gegeven voorbeeld een goede uitwerking
van die regel?
Welke waarde van je huis moet je verzekeren?
herbouwwaarde, aanschafwaarde, woz-waarde, vov-waarde?
Motiveer je keuze. Leg ook de andere waardebegrippen uit
Wat is een herbouwwaardemeter?
Wat is een inboedelwaardemeter?
filmpje over transportschade
Is dit filmpje een commercial of iets anders? Leg uit
Wft Basis opdrachten week 2
Nieuwsbrief 31-1
1. Wat is een uitvaartverzekering?
2. Geef één reden dat je een uitvaartverzekering nodig hebt.
3. Geef één reden dat je géén uitvaartverzekering nodig hebt.
Opdracht 1
Racende tractors toch verzekerd
Landbouwvoertuigen die harder dan 25 kilometer per uur kunnen, zijn toch verzekerd als in hun
polis staat dat het voertuig niet harder dan 25 kilometer per uur kan. Dat heeft de Hoge Raad
besloten.
De uitspraak volgt op een zaak tegen melkveehouder Simon Doets. Drie jaar geleden werd zijn
trekker in beslag genomen door de politie, omdat hij niet over een geldige WA-verzekering zou
beschikken. In de polis stond namelijk dat het voertuig niet harder kon dan 25 kilometer per uur,
maar hij kon wel harder.
Verschillende rechtszaken volgden. De Amsterdamse rechters meenden dat het voertuig van
Doets onverzekerd is, ondanks de aansprakelijkheidsverzekering die hij bij Delta Lloyd heeft
afgesloten. Pijnpunt is de zin in de clausule die rept over de snelheidsbegrenzing. Het verzekerde
voertuig mag niet harder kunnen dan 25 kilometer per uur. Ongeveer 90 procent van alle
landbouwvoertuigen die op de Nederlandse weg rijden, kunnen boven de maximale snelheid.
De Hoge Raad oordeelt nu dat alleen de gevolgen voor het slachtoffer van een eventuele
aanrijding van belang zijn. En die gevolgen zijn er niet. Want als een trekker een aanrijding
veroorzaakt, kan het slachtoffer zijn schade altijd verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.
Ook als die tegenpartij niet aan alle polisvoorwaarden voldoet. Dus de verzekeringen die
afgesloten worden voor landbouwvoertuigen zijn gewoon geldig.
1. Wat is een WAM-verzekering?
2. Waarom moet een tractor (of brommer of zo) een WAM-verzekering hebben?
3. Mag een WAM-verzekeraar in de polis zetten dat schade veroorzaakt door een opgevoerde
brommer niet verzekerd is? Motiveer je antwoord
4. Stel jij bent slachtoffer van een aanrijding met een onverzekerd motorrijtuig
Opdracht 2
Open deze site van de consumentenbond en beantwoordt de volgende vragen
1. Een kandidaat-verzekerde heeft de keus uit 3 soorten autoverzekeringen. Welke zijn dit?
2. Van welke factoren is de basispremie voor de 3 soorten autoverzekering afhankelijk?
3. Welke factoren bepalen de uiteindelijk te betalen premie (excl kosten en assurantiebelasting?
4. Welke 2 aanvullende verzekeringen zijn nuttig als je een motorrijtuig verzekerd?
Opdracht 3
Een E-bike is volgens de wet een motorvoertuig en dus WAM-plichtig. Toch hoef je je er niet apart
voor te verzekeren. Hoe komt dit?
Opdracht 4
1. Op welke gebieden biedt een gezinsrechtbijstandsverzekering dekking?
2. Wanneer biedt een rechtsbijstandsverzekering dekking?
3. Maira heeft ruzie met haar docent BVW. Ze heeft een onvoldoende gehaald voor haar laatste
toets. Hij weigert haar inzage te geven in haar gemaakte werk. Ze gaat op school zelfs naar
de ombudsman. De docent blijft weigeren.
Kan zij een beroep doen op de gezinsrechtbijstandsverzekering van haar ouders? Motiveer je
antwoord.
4. Jan en Peter (een tweeling van 25 jaar oud) wonen nog bij hun ouders. Jan heeft zonder
toestemming te vragen de auto van Peter geleend en total loss gereden. Peter wil zijn schade
verhalen op Jan. Jan weigert de schade te vergoeden. Ze hebben dus een geschil. Hun ouders
hebben een gezinsrechtsbijstandverzekering.
a. Zijn zij verzekerd op de rechtbijstandsverzekering van hun ouders. Motiveer je antwoord
b. Hoe handelt een rechtbijstandsverzekeraar dit soort onderlinge geschillen af?
5. Autoverzekeraars bieden je vaak de mogelijkheid verhaalbijstand mee te verzekeren.
Waarom is dit product overbodig als je al een rechtsbijstandverzekering hebt met de module
motorrijtuigen?
Consis basis periode 3 week 3
Overige varia, zorg en inkomen
Opdracht 1
‘Ziektekostenverzekering voor Bobbie is geen overbodige luxe’
Huisdieren zijn doorgaans niet verzekerd
tegen ziektekosten. En die kunnen hoog
oplopen.
Heeft uw huisdier al een eigen
ziektekostenverzekering? Kosten zoals die
voor een chemokuur voor de kat of
sondevoeding voor de hond stijgen
explosief, waarschuwt het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De Koninklijke
Nederlandse
Maatschappij
voor
Diergeneeskunde (KNMvD) wil dat meer
Nederlanders
hun
dier
medisch
verzekeren.
Huisdierbezitters geven de voorkeur aan
levensverlengende ingrepen en hebben
toenemende moeite hun dier bij ernstige
ziekte te laten inslapen, signaleert de
dierenartsenvereniging. Een operatie van
een gebroken kattenpoot kost echter al
gauw 600 euro. Een pacemaker voor een
hond tegen de 3.000 euro.
‘Mensen jagen zichzelf op kosten door een
hondje te kopen op Marktplaats.nl, om
vervolgens te ontdekken dat het dier een
urinebuisoperatie nodig heeft’, zegt
woordvoerder Marc Verburgh van de
KNMvD. Volgens hem heeft ongeveer 5
procent van de dierenbezitters in
Nederland een ziektekostenverzekering.
Veel te weinig, vindt Verburgh.
De dierenarts pleit voor meer aandacht
voor medische dierenverzekeringen. Dat
kan, stelt hij, een amputatie of een dodelijk
spuitje voorkomen. Dat is vaak een
goedkopere oplossing. Eén op de vijf
huisdierenbezitters is wel geïnteresseerd in
een ziektekostenverzekering, blijkt uit
onderzoek van de KNMvD. Die ondervroeg
1.627 dierenbezitters naar aanleiding van
Werelddierendag die zondag wordt
gevierd.
De dierenartsenorganisatie maakt zich
zorgen
over
de
laksheid
van
huisdiereigenaren. Zij achten een dure
behandeling onwaarschijnlijk en nemen
geen ziektekostenverzekering ‘Ze hebben
daar geen 10 tot 25 euro per maand voor
over’, aldus Verburgh. Hij verwacht niet dat
die premie nog omlaag zal gaan.
Nederland loopt achter op het gebied van
dierenverzekeringen. In Engeland en in
Zweden is 30 tot 40 procent van de
gezelschapsbeesten medisch verzekerd.
‘Dat komt onder meer omdat de medische
kosten voor dieren daar nog hoger liggen
dan bij ons’, zegt Verburgh.
Meer dan de helft van de huishoudens in
Nederland heeft één of meer huisdieren.
Het gaat onder meer om 3,3 miljoen katten
en 1,8 miljoen honden.
Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van
de huisdierbezitters minstens twee keer
per jaar een dierenarts bezoekt. De
meesten komen voor inenting (84 procent)
en castratie (60).
Gevraagd:
1. Maak een samenvatting van dit krantenartikel uit de Volkskrant
2. Hoeveel honden- en kattenbezitters zouden een dierenverzekering willen?
3. Wat is het minimale premie-inkomen dat verzekeraars met deze dierenverzekering jaarlijks
uit de markt kunnen halen voor honden en katten?
Opdracht 2
Gerard de Groot is een zéér moeilijke puber. Op aanraden van de schoolpsycholoog gaat
hij een tijdje naar een psychiatrische inrichting. De kosten hiervan worden vergoed op
grond van de AWBZ. Deze wet kent echter voor opname in een inrichting een eigen
bijdrage.
a.
b.
Hoe groot is de eigen bijdrage die Arjan, de vader van Gerard, voor Gerard moet
betalen?
De inrichting schrijft enkele medicijnen voor aan Gerard. Wie vergoedt deze: de
AWBZ of de zorgverzekeraar?
Opdracht 3
Youssef Khatoum heeft een inkomen € 6.300,--. Dit bedrag bestaat alleen uit AOW. Zijn
vrouw heeft € 5.250 aan AOW. Haar AOW is lager dan dat van haar man omdat zij later in
Nederland is komen wonen.
Op grond van hun inkomen hebben zij recht op een zorgtoeslag.
Zoek op internet een site (van een zorgverzekeraar) waarop je het bedrag van de zorgtoeslag
kunt berekenen.
Welk bedrag aan zorgtoeslag ontvangen zij?
Opdracht 4
Ron Hagman heeft een vergroeiing onderaan zijn rug. Het hindert hem heel erg bij het
normaal functioneren. Hij laat zich opereren. Het genezingsproces verloopt erg langzaam. Na
twee maanden opname in het ziekenhuis wordt besloten hem te laten revalideren in een
verpleeginrichting. Daar moet hij nog drie maanden blijven voor hij weer naar huis kan.
a. Voor rekening van wie komen de kosten van ziekenhuisopname en verpleging?
b. Zoek op Internet of vraag aan je contactpersoon bij een tussenpersoon of verzekeraar of
Ron voor de opname in de verpleeginrichting een eigen bijdrage moet betalen. Zo ja, hoe
hoog is die eigen bijdrage dan?
Opgave 5
Evert Jaroudi is 16 jaar. Hij neemt een baantje als krantenbezorger.
a. Evert blijft gratis verzekerd maar moet nu wel/niet de inkomensafhankelijke premie gaan
betalen omdat ………
De ouders van Evert hebben voor Evert ook een aanvullende ziektekostenverzekering
gesloten.
b. Evert is wel/niet gratis verzekerd voor de aanvullende ziektekostenverzekering
omdat……….
Opdracht 6
De uitdrukking ‘collectieve verzekering’ is al enkele keren ter sprake gekomen. Tijd om er
wat dieper op in te gaan.
a. Wat is de betekenis van het woord collectief in de zin van een collectieve verzekering?
b. Als een collectieve verzekering door de werkgever wordt aangeboden aan zijn
werknemers, is deelname aan deze verzekering dan verplicht? Leg je antwoord uit.
c. Is een verzekeraar bij het sluiten van collectieve verzekering verplicht alle aangeboden
risico’s zonder selectie te accepteren? Leg je antwoord uit.
d. Noem twee voordelen voor werknemers om deel te nemen aan collectieve
verzekeringen.
Opdracht 7
Bij particulier aov-verzekeringen wordt onderscheid gemaakt tussen een uitkering wegens
‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ en ‘passende arbeid’.
a. Beschrijf beide begrippen zodanig dat het onderscheid duidelijk is.
Ria Janssen is door een hond gebeten. Daardoor is zij drie maanden niet in staat te werken.
Ria heeft een winkel. Deze winkel is gedurende de tijd dat zij niet kan werken dicht.
b. Kan Ria Jansen een uitkering krijgen die haar gederfde inkomsten enigszins compenseert
op grond van een of andere wet?
c. Welke particulier verzekering had Ria moeten sluiten, wilde zij bij ziekte voldoende
inkomen houden?
d. Welk criterium zal een verzekeraar in het geval van Ria aanhouden voor een uitkering:
beroep of passende arbeid? Leg uit.
Consis WFT Basis periode 3 week 4
Inkomensverzekeringen en levensverzekeringen
Opdracht 1
Een buurtsuper heeft drie werknemers in dienst. De kosten van een
zieke/arbeidsongeschikte werknemer zijn voor een klein bedrijf erg hoog.
a. Wat is een eigenrisicodrager in verband met de WIA?
b. Heeft het voor de buurtsuper zin om eigenrisicodrager te worden en/of hiervoor een
particuliere eigenrisicodragersverzekering te sluiten? Leg uit waarom of waarom niet.
Opdracht 2
Zie voor de theorie het dictaat over inkomen en ziekte.
Maria is 27 jaar en hoogzwanger. Ze werkt in loondienst. De bevalling is uitgerekend op 28
maart.
a. Waarop heeft Maria recht op grond van de Ziektewet?
b. Een jaar na de bevalling is Marie nog steeds niet in staat om haar werk te hervatten. Wat
nu? Beschrijf de gevolgen voor haar inkomen.
Opdracht 3
Bekijk in de internet-advertentie de premietabel zorgvuldig en geef antwoord op de
volgende vragen
a. Vrouwen betalen bij elke leeftijd bij deze verzekering minder premie dan mannen omdat
1. zij gezonder leven dan mannen
2. zij gemiddeld langer leven dan mannen
3. omdat de kans dat de verzekeraar bij deze verzekering aan vrouwen uit moet betalen
groter is dan aan mannen
4. omdat de kans dat de verzekeraar bij deze verzekering aan vrouwen uit moet betalen
kleiner is dan aan mannen
b. Mannen en vrouwen betalen bij een hogere aanvangsleeftijd meer premie omdat
1. de kans dat de verzekeraar tijdens de looptijd uit moet keren groter wordt naarmate
de verzekerde ouder is bij het sluiten van de verzekering
2. de looptijd van de verzekering steeds korter wordt naarmate de verzekerde ouder is
bij het sluiten van de verzekering
3. de kans dat de verzekeraar tijdens de looptijd uit moet keren kleiner wordt naarmate
de verzekerde ouder is bij het sluiten van de verzekering
4. de looptijd van de verzekering 10 jaar blijft naarmate de verzekerde ouder is bij het
sluiten van de verzekering
c. Om wat voor soort levensverzekering gaat het hier?
1. Een verzekering die uitsluitend $ 500.000,-- uitkeert als je na 10 jaar na het sluiten
van de verzekering nog in leven bent
2. Een verzekering die uitsluitend $ 500.000,-- uitkeert als je binnen 10 jaar na het
sluiten van de verzekering bent overleden
3. Een verzekering die altijd $ 500.000,-- uitkeert na 10 jaar (dus onafhankelijk van de
vraag of je leeft of niet)
4. Een verzekering die $ 500.000,-- uitkeert bij overlijden. Je betaalt hoogstens 10 jaar
premie
Opdracht 4
Ieder Nederlandse ingezetene heeft op een gegeven ogenblik recht op AOW.
a. Aan welke voorwaarde(n) moet je voldoen om recht te hebben op volledige AOW?
b. Waarop heb je recht als je volledige AOW hebt opgebouwd? (geen bedragen noemen)
c. Hoe hoog is de AOW momenteel?
Download