Gen. 27:28 - GKv Haulerwijk

advertisement
Wij zijn God
zomaar ontrouw
Maar God wil je terug
…
“Vette vruchtbare aarde,
een overvloed van koren
en wijn”
Gen. 27:28
God bestuurt ons leven.
Maar je maakt
je eigen plannen
Toen de jongens opgegroeid
waren, werd Esau een
uitstekend jager, iemand die
altijd buiten was, terwijl Jakob
een rustig man was, die het
liefst bij de tenten bleef.
Gen. 27: 27
Hij kende God.
‘Twee volken zijn er in je schoot,
volken die uiteengaan nog voor
je hebt gebaard.
Het ene zal machtiger zijn dan
het andere,
de oudste zal de jongste dienen.’
Gen. 25: 23
‘Doordat de HEER, úw God,
alles zo gunstig voor me liet
verlopen.’
Gen. 27: 20
Het begin van ongeloof…
En er ontstaat een drama.
God houdt de regie
“De oudste zal
de jongste dienen”
Gen 25: 23
“Maar voor Kaïns offer had Hij
geen oog”
Gen 4: 5
“Alleen de nakomelingen van
Isaak zullen gelden als jouw
nageslacht”
Gen 21: 12
“De oudste zal
de jongste dienen”
Gen 25: 23
“Vele eersten zullen de laatsten
zijn en vele laatsten de
eersten.”
Mat 19: 30
“Wat kan ik nog voor je doen,
mijn zoon”
Gen (27: 37)
“Ver van de vette grond
zul je wonen,
je zult dienstbaar zijn
aan je broer”
Gen 27: 39-40
Esau’s tranen
doen Isaak pijn.
“Jakob heb ik liefgehad, Esau
heb ik gehaat.”
Rom. 9: 13
God heeft de regie.
En niet wij.
En van Hem komt de zegen.
Jakob heeft met God gestreden
Troost en Verlossing
“Maar wat voor mij winst was,
ben ik omwille van Christus als verlies
gaan beschouwen. Sterker nog, alles
beschouw ik als verlies. Het kennen van
Christus Jezus, mijn Heer, overtreft
immers alles.
Omwille van hem heb ik alles
prijsgegeven; ik heb alles als afval
weggegooid. Ik wilde Christus winnen “
Fil. 3: 7-8
Dat is Gods zegen.
Download