Behandeling met avastin in het oog

advertisement
Oogheelkunde
Behandeling met Avastin in
het oog
Inleiding
De oogarts heeft bij u een oogafwijking vastgesteld. In overleg met
u is besloten om dit te gaan behandelen met Avastin. Dit is een
geneesmiddel met een remmende werking. We komen hier later in
de folder op terug.
Waar gebruiken we Avastin voor?
De meest voorkomende ziekten die we met Avastin behandelen zijn:
• Natte macula degeneratie. Dit is een oogaandoening waarbij
u snel minder goed gaat zien.
• Veneuze bloedvatafsluitingen. Dit is een afsluiting van de
aders in het netvlies.
• Macula oedeem bij onder andere suikerziekte, na staaroperatie, of bij chronische oogontstekingen (Uveitis). Macula oedeem
is een vochtophoping in het deel van de netvlies waarmee u
scherp ziet.
• Neovasculair glaucoom. De oogdruk stijgt hier doordat nieuwe
bloedvaten de afvoer van het oog beperken.
Bij deze ziektebeelden ontstaat er (te)veel groeistof in het oog. Deze
groeistof heet Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF).
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 www.jeroenboschziekenhuis.nl
(OOG-009, uitgave februari 2013)
VEGF ontstaat in het oog bij onder andere zuurstofgebrek. Deze stof
zorgt ervoor dat de wanden van de kleine bloedvaatjes aangetast worden. Hierdoor kan er vocht lekken in het netvlies.
In het centrale deel van het netvlies ziet u details. We noemen dit centrale deel de macula lutea, of gele vlek. Alleen via de macula is scherp
zien mogelijk. Als dit vocht in de in de macula ontstaat, dan kunt u snel
minder scherp gaan zien.
Wat is Avastin?
Avastin is een geneesmiddel dat de VEGF afremt. Het geneesmiddel
Avastin is geregistreerd voor de behandeling van bepaalde vormen
van dikke darm- en borstkanker. Hier gaat het de vorming van nieuwe
vaten tegen.
Vanwege deze eigenschap is men het ook gaan gebruiken in het oog.
Er is gestart bij maculadegeneratie. Hierna is Avastin veel gebruikt en
getest. Er blijken weinig bijwerkingen en risico’s te bestaan. Avastin
is echter nooit officieel geregistreerd voor behandeling van oogaandoeningen. We noemen dit daarom ‘off-label’ of ‘buiten-de-bijsluiter’
behandeling.
Andere vaatgroeiremmers
Naast Avastin zijn er ook andere medicijnen die VEGF afremmen. De
belangrijkste daarvan is Lucentis. Dit medicijn werkt op dezelfde manier als Avastin. Lucentis is een middel dat wel voor gebruik in het oog
is geregistreerd. Het is echter veel duurder dan Avastin. Inmiddels is er
wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van Avastin en Lucentis. Er zijn geen bewijzen dat het ene medicijn beter is of
minder bijwerkingen heeft dan het andere. Hoe bereidt u zich voor?
Geeft u van te voren aan als u ergens allergisch voor bent. Dit is belangrijk voor de oogarts om te weten. Ook vragen wij u om het toestemmingsformulier in te vullen. U vindt dit formulier aan het eind van
deze folder. Wij vragen u expliciet om toestemming omdat Avastin niet
geregistreerd staat als geneesmiddel voor het oog.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 5
Direct na de behandeling kan het zijn dat u even minder goed ziet. U
kunt zelf dus niet autorijden. Wij raden u aan iemand mee te nemen
naar de behandeling. Deze persoon kan u dan ook naar een taxi of
openbaar vervoer begeleiden.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
Allereerst verdoven wij uw oog met druppels. U krijgt daarna injectie in
uw oog. We spuiten de Avastin in de glasvochtruimte van het oog. Deze
ruimte is gevuld met een heldere gelei (het glasvocht). We verdoven
het oog van tevoren met druppels. Hierdoor merkt u nauwelijks iets
van de behandeling.
Welke klachten kunt u hebben na de ingreep?
• Gevoel dat u zand in u oog heeft. Dit duurt meestal 1 a 2 dagen. • U heeft een bloeddoorlopen oog. Dit komt door een bloeduitstorting onder het bindvlies. • U kunt tijdelijk dingen niet goed zien (u ziet bijvoorbeeld vliegjes,
spinnenweb, luchtbel).
• U kunt last krijgen van allergieën.
Meerdere injecties
Meestal heeft u meerdere injecties nodig. Dit hangt af van uw klachten
of ziektebeeld. De afspraken vinden ongeveer vier tot zes weken na
elkaar plaats.
Vier weken na de laatste injectie komt u op controle. We bekijken of
de injecties hebben geholpen. Soms heeft u meer injecties nodig,
soms een laserbehandeling.
Wat gebeurt er na de behandeling?
Als u niet meteen nieuwe injecties heeft, blijven we u regelmatig controleren. We noemen dit het controletraject. Meestal maken we een afspraak elke vier tot twaalf weken. De oogarts kijkt of uw oog nog rustig
is. Is dit niet het geval? Dan behandelen we u verder met Avastin. De
meeste mensen die we behandelen met een VEGF remmend middel
hebben meerdere keren injecties nodig.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 5
Welke risico’s zijn er?
Een injectie in een oog geeft een zeer klein risico op een ernstige
oogontsteking, netvliesloslating of bloeding. Hierdoor kunt u minder
goed zien. Andere bijwerkingen zijn hoge bloeddruk, hoofdpijn of een
beroerte.
Tot slot
Neemt u na de ingreep contact op met het ziekenhuis als u:
• een pijnlijk, rood oog krijgt;
• wazig gaat zien.
Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Oogheelkunde,
(073) 553 60 60.
Buiten kantooruren neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende
Hulp, telefoonnummer (073) 553 27 00.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.jbz.nl
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 4 van 5
Toestemming
Wanneer u alle informatie heeft gekregen en begrepen, kunt u beslissen of u de ingreep wilt laten uitvoeren. Omdat het gaat om een behandeling met een niet geregistreerd middel wil uw arts u uitdrukkelijk
om uw toestemming vragen. Wij vragen u op de dag van de ingreep
deze folder ondertekend mee te brengen.
Ondergetekende,
(naam) .................................................................................................................
heeft informatie ontvangen over behandeling met Avastin en heeft
deze informatie begrepen. Heeft gelegenheid gekregen tot het stellen van vragen en heeft vervolgens besloten zich met Avastin te laten
behandelen.
‘s Hertogenbosch, datum...................................................................................
Handtekening ................................................................................................
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 5 van 5
Download