Injecties met Avastin - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

advertisement
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Vertrouwd en dichtbij
Informatie voor patiënten
Injecties met Avastin
zz
Injecties met Avastin
Met uw oogarts hebt u afgesproken om uw oogklachten te laten behandelen met Avastin. In deze brochure krijgt u informatie over de werking
van Avastin en het verloop van de behandeling.
Avastin
Avastin is een geneesmiddel dat een remmende werking heeft op de vorming
van abnormale bloedvaatjes in het oog en eventuele lekkage van bloed of vocht
uit deze vaatjes. Avastin blokkeert namelijk de groeistof VEGF, die zorgt voor
abnormale vaatgroei.
Avastin wordt gebruikt bij bepaalde vormen van diabetische retinopathie
(netvliesafwijkingen bij suikerziekte), leeftijdsgebonden maculadegeneratie (de
macula is de lichtgevoelige laag in het oog) en sommige bloedvatafsluitingen in
het netvlies.
Bij deze aandoeningen kan het zicht zonder behandeling in korte tijd erg
achteruit gaan. Door het gebruik van Avastin is het mogelijk om verdere
achteruitgang te voorkomen. Avastin kan zicht dat verloren is gegaan, niet
herstellen, hoewel sommige patiënten de ervaring hebben dat hun zicht door
de behandeling met Avastin is verbeterd.
Avastin is geregistreerd als medicijn tegen een vorm van darmkanker. Het blokkeert de ontwikkeling van bloedvaten die deze vorm van darmkanker nodig heeft
om te groeien. De registratie-autoriteiten hebben geen uitspraak gedaan over de
veiligheid en de werking van Avastin bij oogklachten. Toch is bewezen dat Avastin
een gunstige invloed heeft op een aantal oogziekten. Er is een vergelijkbaar
medicijn, Lucentis, dat wel is geregistreerd voor de behandeling van oogklachten.
Lucentis is echter veel duurder dan Avastin. Binnen de oogheelkunde is men van
mening dat het gebruik van Avastin volledig verantwoord is.
2
Injecties
Avastin wordt toegediend door middel van een injectie in het zgn. ‘glasachtig
lichaam’ (zie onderstaand plaatje). Dit gedeelte van het oog is gevuld met een
waterige, geleiachtige substantie.
Meestal is het nodig om meer dan één injectie te geven. Dit gebeurt met tussenpozen van een aantal weken tot een paar maanden. Vaak wordt begonnen met
twee à drie injecties. Afhankelijk van het resultaat wordt daarna bekeken of het
zinvol is om door te gaan met injecties.
Glasachtig lichaam
Iris
Oogzenuw
Hoornvlies
Pupil
Lens
Netvlies
Iris
3
Behandeling
Van tevoren krijgt u verdovende oogdruppels, zodat u niets van de injectie
voelt.
Tijdens de behandeling zit u in een behandelstoel. Uw oog wordt gedesinfecteerd en er wordt een lakentje over uw gezicht gelegd. Om ervoor te zorgen
dat uw oog open blijft en u niet knippert, wordt er een zgn. ooglidspreider geplaatst. Vervolgens wordt de injectie met Avastin toegediend. Tijdens het inspuiten lijkt het alsof u vliegjes ziet.
De behandeling duurt in totaal ongeveer tien minuten.
Na afloop van de behandeling kunt u beter niet zelf autorijden of fietsen. Het is
daarom verstandig om van tevoren vervoer naar huis te regelen.
Na de behandeling
Vlak na de behandeling kunt u vlokjes zien die meebewegen met de bewegingen van uw oog. Dit is een normaal gevolg van de injectie en verdwijnt na enige
tijd vanzelf.
Verder kunt u na de behandeling een bloeddoorlopen oog hebben. Ook dit gaat
vanzelf weer over.
Wees de eerste drie dagen na de behandeling voorzichtig met uw oog! Zo mag u
niet in het oog wrijven en kunt u beter niet zwemmen.
Controle
Er wordt een afspraak gemaakt voor een controlebezoek aan de oogarts.
4
Complicaties
Als gevolg van een injectie in het glasachtig lichaam kunnen zich in zeldzame
gevallen de volgende bijwerkingen voordoen: staar (vertroebeling van de ooglens), oogdrukproblemen, infecties in het oog, netvliesloslating en bloedingen
in het oog.
Bij patiënten met darmkanker kan Avastin in sommige gevallen ernstige complicaties veroorzaken, zoals een darmperforatie, een TIA of beroerte, een hartinfarct, trombose, een hoge bloeddruk of eiwit in de urine. De kans op dergelijke complicaties bij injecties met Avastin in het oog is echter uiterst klein,
omdat daarbij slechts een 400-ste deel wordt gebruikt van de hoeveelheid
Avastin die bij darmkanker wordt gebruikt.
Waarschuwing
Neemt u contact op met de polikliniek Oogheelkunde (of met de Spoedeisende
Hulp buiten de openingstijden van de polikliniek), als u aan het behandelde
oog een van de volgende klachten hebt:




hevige pijn
steeds waziger zien
lichtgevoeligheid
toenemende roodheid van het oog
 De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30 tot 16.30 uur op nummer (0592) 32 52 85.
 Buiten de bereikbaarheidstijden van de polikliniek Oogheelkunde kunt u
bellen naar de Spoedeisende Hulp, (0592) 32 52 78 (rechtstreeks nummer) of
32 55 55 (via de receptie).
5
 Neemt u contact op met uw huisarts (of met de huisartsenpost of de
Spoedeisende Hulp als uw huisarts niet bereikbaar is) in het uitzonderlijke
geval dat u na de behandeling last zou krijgen van plotselinge buikpijn in
combinatie met braken of obstipatie, abnormaal bloedverlies, pijn op de
borst, hevige hoofdpijn, moeite met spreken, verlammingsverschijnselen of
krachtverlies aan een kant van uw lichaam.
Toestemming
In deze brochure krijgt u uitleg over het gebruik en de mogelijke bijwerkingen
van Avastin en hebt u kunnen lezen dat Avastin voor het behandelen van oogklachten een niet-geregistreerd geneesmiddel is. Eventuele vragen van u over
de behandeling met Avastin zijn door uw oogarts beantwoord. Op grond van
alle informatie die u hebt gekregen, hebt u uw oogarts toestemming gegeven
om uw oog te behandelen met Avastin-injecties. Deze toestemming geldt totdat
u deze intrekt of totdat een behandeling met Avastin om medische redenen
niet zinvol meer is.
6
De injecties met Avastin worden speciaal voor u gemaakt door de ziekenhuisapotheek. Mocht u op de afgesproken datum verhinderd zijn, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doorgeven aan de polikliniek Oogheelkunde?
Vragen?
Als u nog vragen hebt over de behandeling, neemt u dan contact op met de
polikliniek Oogheelkunde.
Hebt u een opmerking of een klacht?
De medewerkers en specialisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen doen hun best u de
juiste (medische) zorg te geven. Mocht er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden
bent, dan verzoeken wij u om dit door te geven. U kunt dat het beste doen aan degene die
direct verantwoordelijk is. Als u dat moeilijk vindt of een gesprek heeft niet het gewenste
resultaat, kunt u zich wenden tot de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Deze is
bereikbaar via:
 e-mailadres: [email protected]
 telefoonnummer: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 postadres: WZA t.a.v. ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Europaweg-Zuid 1
Postbus 30.001
9400 RA Assen
Telefoon (0592) 32 55 55
www.wza.nl
© 2016 WZA
ooghe12 – juni 2016
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op www.wza.nl
Download