Speelnatuur en Veiligheid

advertisement
Speelnatuur en Veiligheid
Richtlijnen en aanbevelingen voor
terreinbeheerders
Mr. Bas visser
…omdat kinderen het recht hebben.
Hoe te werken
• Of de ontwikkeling van het kind bepaalt
de norm voor verantwoord veilig spelen.
• Of aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid bepaalt de norm
voor verantwoord veilig spelen.
Juridisch kader
eenmalig/
vijfjaarlijks
Zorgplicht
privaatrecht
speelaanleiding
veiligheidscheck
WAS
publiekrecht
speeltoestel
risico-analyse/keuring
Jaarlijks
grote terreincontrole
inspectie
Periodiek
periodieke controle(s)
controle(s)
periodieke
Veiligheidsbewustzijn
• Aanvaardbaar risico, wanneer;
– geen aanleiding tot ernstig letsel
– risico is te herkennen
– het de speelwaarde verhoogt
• Opleidingen en cursussen
– Helicon
– Stichting Oase en De Kleine Aarde
Beheer: Speeltoestel
•
•
•
•
Certificering (AKI)
Logboek
Inspectie
Periodieke controle
– Afh van de gebruiksintensiteit
– Afh van materiaal
– etc
Beheer: Speelaanleiding
• Veiligheidscheck
• Jaarlijkse terreincontrole
• Periodieke controle
– Afh. van materiaal
– Afh. van gebruiksintensiteit
– Etc.
Beheer: Zelfbouwsels
• Kan bij handhaving onder de Was vallen
• Om te voorkomen
– 2x per jaar controleren
– 1x per jaar verwijderen
Beheer: Speelwater
• Inrichting
– Uitgangsnorm: diepte < 50 cm
– Bestaande waterlopen; Flauw talud
• Waterkwaliteit
– Voldoende doorstroming
– Gebruik bij voorkeur grondwater
– Geen drinkwater
Communicatie
• Geen risicocommunicatie, maar
veiligheidscommunicatie
• Doelgericht
– Boodschap
– Doelgroep
– Medium
Verzekering
• Verzekering;
– Grote speelnatuur beherende organisaties en
gemeenten zijn meestal voldoende verzekerd.
– Kleine en onafhankelijke speelnatuur
initiatieven moeten een algemene
aansprakelijkheidsverzekering, eventueel met
speciale speelnatuur clausule aangevuld
afsluiten.
Download