Welkom - Waterbedrijf Groningen

advertisement
Welkom
Agenda
1. Welkom
• Voorstelronde
• Inleiding
2.
3.
4.
5.
Ontwikkeling Eemshaven
Toelichting industriewaterzuivering en aanleg leiding
Vragen
Afsluiting
•
•
Samenvatting
Vervolgafspraken
Op weg naar een duurzame
watervoorziening Noordoost-Groningen
Aanleiding: ontwikkeling Eemshaven
ENERGIE OFFSHOREWIND DATAOPSLAG RECYCLING AGRI LOGISTIEK
PLAN
1973
2010
1982
2003
EEMSHAVEN IN 2014
Onderzoek “Watervraag”
Twee gebieden
ENERGYPARK
Inventarisatie waterbalans Eemshaven
Industriewater
Afvalwater
Brandblusvoorziening
Restwarmte
Beheer installaties
Beheersplan drinkwater
WESTLOB
Afvalwater
Brandblusvoorziening
Beheer installaties
Beheersplan drinkwater
Duurzaamheid voorop
Aspecten:
Klantwens => Kwaliteit
Onderzoek Bronnen
Toekomstbestendig
Beschikbaarheid
Grondstoffen
Energie
Chemicaliën
Investeringen
Zoetwater
Zoutwater
Factor 10 x lager
(Eemshaven)
Energieverbruik 3,0-3,5 kWh/m3
CO2-footprint: 1500-1750 gCO2/m3
(Eemskanaal: zoetwater afvoer systeem)
Energieverbruik 0,3,0-0,5 kWh/m3
CO2-footprint: 150-250 gCO2/m3
Toelichting industriewaterzuivering &
aanleg leiding
• Keuze Inname
– Goede kwaliteit inname oppervlaktewater
– Onderzoek naar inzet van gezuiverd afvalwater
• Keuze leidingtracé
– Zoveel mogelijk door open gebied
– Gecombineerde aanleg
• Toekomstbestendig
Drinkwatervoorziening
• Gecombineerde aanleg
• Aardbevingen
• Robuuste infrastructuur drinkwatervoorziening
Kansen combi-aanleg
• Combi-aanleg: eenmalig overlast.
Daarom nu tegelijk ook:
• Persriool Eemshaven-Spijk
• Mantelbuis (voor toekomstige aanleg glasvezel)
over gehele tracé
9
Watervoorziening NO Groningen
Leidingtracé
Garmerwolde

Inlaatwerk North Water (ruimte nabij
Swiss-Combi)

Proceswaterzuivering North Water
(ruimte tussen Nereda – Kanaal)
 Op termijn gebruik gezuiverd
afvalwater(sluiten waterketen)
 Gebruik van bestaande voorzieningen (zoals
elektriciteit, onderhoud/beheer terrein,
beveiliging enz.)
Planning
• Ontwerp
t/m Q4 2017
– Verder uitwerken ontwerp installaties en leiding
– Overleg grondeigenaren en gebruikers (afsluiten ZRO)
– Aanvragen vergunningen
• Realisatie
Q1 2018 – Q1 2019
– Bouw industriewaterzuivering
– Aanleg leidingen
• In bedrijf
Q1 2019
Omgevingseffecten
• Tijdens de ontwerpfase
– Diverse onderzoeken
• Tijdens de realisatie
– Bouwverkeer (personeel, pieken in aanvoer/transport
materiaal en materieel)
– Geluid (machines)
• Eenmaal in bedrijf
– Personeel, aanvoer grondstoffen
Pauze
• Tijd voor koffie/thee en/of fris
• Tekeningen tracé in de zaal
• 3D tekeningen van nieuwbouw
Vragen
?
16
Afsluiting
• Vervolgcommunicatie
– Verslag bijeenkomst wordt nagezonden (per brief/mail)
– Nieuwsbrief via Dorpsbelangen en/of GW-Thesinge
Express e.d.
– Ledenvergaderingen Dorpsbelangen
– …
• Contact
Tjerk Tjoelker
M. 06 20 441 343
E. [email protected]
Download