PowerPoint-presentatie - Provincie West

advertisement
Workshop 5: Diensten voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg
1. Korte voorstelling aanwezigen
2. Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg: aanbod en
werking
3. Mogelijkheden via intersectorale samenwerking
4. Drempels via intersectorale samenwerking
5. Gesprek en uitwisseling ideeën
2. Onze doelstelling
 Kwaliteitsvolle zorg
 Voor zoveel mogelijk mensen die hier nood aan hebben
 Brede toegang tot dienstverleningen
= mee hefboom vermaatschappelijking van de zorg
2. Gezinszorg
De verzorgende kan actief zijn:
 op verschillende levensniveaus
 voor verschillende doelgroepen
 basisbehoeftes als vertrekpunt
 met diverse opdrachten




huishoudelijke opdracht
persoonsverzorging
psychosociaal
m.b.t. het hele gezin: bijv. opvang kinderen
2. Gezinszorg
= polyvalente inzet  meerwaarde in de eerstelijn:
 Naast algemene ook gerichte doelstellingen realiseren:




Behoud
Preventie
Ontwikkeling
…
 Belang van vorming, training en opleiding
 Verschillen in interne organisatie tussen de diensten
 Creatief en flexibel aan de slag als rode draad
2. Aanvullende thuiszorg
 Poetsdienst
 Klusjesdienst
 Oppas en assistentie
 Vrijwillig
 Professioneel
3. Mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden om via intersectorale
samenwerking in te spelen op de vermaatschappelijking van
de zorg?








Lage drempel
Frequente aanwezigheid: observeren en signaleren
Democratisch bijdragesysteem
Vraaggerichte benadering
Verschillende dienstverleningen
Holistische benadering
Krachtgericht
Gespecialiseerde ondersteuning van de dienstverlening
3. Mogelijkheden
 Evolutie naar meer flexibel werken
 Open, cliëntgerichte samenwerking:
 Eerstelijnsactoren
 Gespecialiseerde diensten
 Complementariteit:
 Basiszorg
 Erkenning belanggespecialiseerde hulpverlening
 Doorverwijzing
 Overeenkomsten met de visie van de verschillende VAPHorganisaties en -diensten
4. Drempels
Binnen de sector





Nood aan uitbreiding urencontingent
Vergrijzing (ook bij mdw’ers)
Beperkingen arbeidsflexibiliteit
Hoge caseload begeleidende medewerkers
Te beperkte jaargrens voor vrijwilligers
Intersectoraal





Onzichtbaarheid eerstelijn als partner
Onduidelijkheid rond onze opdracht: over- en onderschatting
DGZ zelf niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden
Specifiek kader in de VAPH-sector
Bezorgdheden rond de persoonsvolgende financiering
5. Besluit en gesprek
 Mogelijkheden
 Raakvlakken
 En uitdagingen
 Uitnodiging tot verdere samenwerking!
 Vragen?
Download