Hoe bereid je voor op het CE?

advertisement
Nascholingsmiddag aardrijkskunde
Praktische tips bij de voorbereiding op het CE vmbo
Martin de Wolf
Den Bosch, 5 februari 2015
Programma
14:00 uur
14:15 uur
14:30 uur
14:45 uur
Zijn er vragen? Waar loop je tegenaan? Wat is
effectief?
Hoe bereid je voor op het CE? A) Eindtermen
Hoe bereid je voor op het CE? B) Oefentoetsen
Afsluiting
Zijn er vragen? Waar loop je tegenaan?
Wat is effectief?
Hoe bereid je voor op het CE?
Meerdere bronnen:
• Eindexamenprogramma;
• Syllabus met explicitering eindtermen;
• Vertaling van eindtermen in Wereldwijs leerjaar 4;
• Oefentoetsen: a) eindtoetsen Wereldwijs; b) e-pack; c)
examentrainer; d) oefentoets Cito.
Opbouw examenprogramma
Eigen omgeving
Nederland en
Europa
Wereld
Arm en rijk
Eigen omgeving
Nederland
VS, Nigeria
Bronnen van
energie
Eigen omgeving
Nederland,
Frankrijk
Brazilië
Grenzen en
identiteit
Eigen omgeving
Nederland,
België
Rusland
Water
Eigen omgeving
Nederland
Midden-Oosten,
China
Bevolking en
ruimte
Eigen omgeving
Nederland,
Duitsland
China
Weer en
klimaat
Eigen omgeving
Nederland,
Spanje
VS
Vaste verdeling CE/SE
Eigen omgeving
Nederland en
Europa
Wereld
Arm en rijk
SE
SE
SE
Bronnen van
energie
SE
SE
SE
Grenzen en
identiteit
SE
SE
SE
Water
SE
CE
CE
Bevolking en
ruimte
SE
CE
CE
Weer en
klimaat
SE
CE
CE
Enkele uitdagingen:
• Overlap eindtermen ‘eigen omgeving’ (SE) en ‘Nederland’ (CE).
• Groot aantal subeindtermen.
• Detailniveau onduidelijk.
• Erg veel begrippen.
• Relatie eindtermen en begrippen ontbreekt.
Enkele uitdagingen -> hoe zijn we daarmee omgegaan?
• Overlap eindtermen ‘eigen omgeving’ (SE) en ‘Nederland’ (CE)->
hoofdstuk Eigen omgeving sorteert voor op hoofdstuk Nederland en
Europa.
• Groot aantal subeindtermen -> logische ordening.
• Detailniveau onduidelijk -> relevantie vmbo.
• Erg veel begrippen -> spreiding over drie hoofdstukken.
• Relatie eindtermen en begrippen ontbreekt -> keuzes gemaakt.
Hoe bereid je voor op het CE? B) Oefentoetsen
Tot slot
Hoe bereid je voor op het CE?
• Ken de eindtermen, weet hoe deze vertaald zijn in Wereldwijs
en oefen met manieren waarop getoetst kan worden.
• Gebruik e-pack en http://wereldwijs-malmberg.blogspot.com.
• Niet alleen begrippen kennen, ook verschijnselen en processen
beschrijven, verklaren en vergelijken (zie eindtermen).
• Verlies ‘hogere doelen’ van aardrijkskunde niet uit het oog!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards