PowerPoint-presentatie

advertisement
Beschouwing en synthese
Jan Vanthuyne
1
Vaststellingen
• Veel was al geweten – nu bevestigd en versterkt
• Met veel meer nuanceringen
– Grote verschillen naargelang groep (bvb. EU-14 
Afrika)
– Binnen groepen grote verschillen volgens geslacht
(bvb. Maghreb  Afrika)
– En sterke verschillen naargelang Gewest, zowel in
samenstelling als in arbeidsparticipatie
• “De vreemdeling”, en zelfs “de Eu-er” en “de nietEU-er” bestaan niet
2
Vaststellingen (vv)
• Ook zicht op kwaliteit van het werk
– Personen van Belgische origine best betaald, minst in
kleine deeltijdse arbeid, minst werkloosheid en
inactiviteit, oververtegenwoordigd bij bedienden en
ambtenaren, …
– Maar personen van Belgische origine ook
oververtegenwoordigd in pensioenen,
brugpensioenen, tijdskrediet, … en
ondervertegenwoordigd in niet-betaalde inactiviteit
– Personen van Belgische origine lage professionele
mobiliteit
3
Socio-economische situatie bevolking 18 tot 60 jaar volgens origine
100%
7.6
90%
13.4
24.4
37.9
80%
4.8
70%
niet-vergoede inactiviteit
18.6
60%
13.1
vergoede inactiviteit
13.7
50%
5.1
vergoede werkloosheid
40%
74.2
werk
30%
20%
43.3
43.9
Kandidaat EU
Aziaten
10%
0%
Belg
4
Vaststellingen (vv)
• Enkel vaststellingen
• Geen verklaringen, geen analyse van oorzakelijke
verbanden
• Voorbeelden
– Bezit Belgische nationaliteit geeft betere
arbeidsmarktresultaten: oorzaak of gevolg?
– Jongeren van Turkse origine vaker in ZIV: verklaring?
–…
• Voor verklaringen: verder en ander onderzoek
nodig
5
Wordt vervolgd
• Eerste rapport – jaarlijks
• Onvolkomenheden/beperkingen
– Eigen aan instrument datawarehouse (bvb.
opleidingsniveau; werkenden in buitenland)
– Ongelukkige eigen keuzes (bvb. “Aziaten” als 1
groep behandeld)
• Toekomstige aanpassingen
– Op basis van ervaring opmaak eerste rapport
– Op basis van reacties op dit rapport
6
Discriminatie en/of slecht werkende
arbeidsmarkt?
• Situatie op arbeidsmarkt personen van vreemde
afkomst in België veel slechter dan rest EU
• Verzachtende omstandigheden bij vergelijking:
– Makkelijke nationaliteitsverwerving
– Soort migratie
• Discriminatie vroeger aangetoond, maar hier
groter dan in rest EU?
• Dus ligt hoofdoorzaak slechte resultaten in
gebrekkige werking arbeidsmarkt
7
Twee arbeidsmarkten !
• primaire arbeidsmarkt met goede
arbeidsomstandigheden / arbeidsvoorwaarden
en weinig beweging
• Onstabiele secundaire arbeidsmarkt met korte en
kleine jobs
• En geen transities van secundaire naar gesloten
primaire
8
Verschil in werkgelegenheidsgraad van 20 tot 64 jaar volgens geslacht en opleidingsniveau
48,1
Vrouw
Laaggeschoold
Man
Hooggeschoold
20,6
27,5
Vrouw
Laaggeschoold
Man
Laaggeschoold
Man
Hooggeschoold
43,1
5
vrouw
laaggeschoold
vrouw
hooggeschoold
Man
hooggeschoold
Verschil in werkgelegenheidsgraad volgens geslacht en leeftijd
54
Vrouw
55-64 jaar
Man
30-54 jaar
14,4
39,6
Vrouw
55-64 jaar
Man
55-64 jaar
Man
30-54 jaar
42,3
vrouw
55-64 jaar
11,7
vrouw
30-54 jaar
Man
30-54 jaar
9
Dus structurele
arbeidsmarkthervormingen
noodzakelijk
10
M e r c i p o u r v o t r e a t te nt i o n !
B e d a n k t v o o r u w a a n d a c ht !
11
Download