KIND 06-Fit Cool poli.indd

advertisement
KINDERGENEESKUNDE
De Fit Cool–poli
Overgewicht bij kinderen
KINDEREN
De Fit Cool–poli
Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste twintig
jaar verdubbeld. In Nederland is momenteel één op de acht
kinderen te zwaar. In de categorie van vier tot twaalf jaar
zijn dat meer dan 200.000 kinderen. Ook het St. Antonius
Ziekenhuis onderkent dit probleem. Met medewerking van
de scholen verspreiden wij daarom deze folder, waarin wij u
wijzen op ons speciale spreekuur voor dikke kinderen, de Fit
Cool–poli.
Oorzaken van
overgewicht
De Fit Cool-poli
Kinderen met overgewicht kunnen in het
St. Antonius Ziekenhuis terecht op de
speciale Fit Cool–poli. Op deze poli werken
kinderartsen die kunnen vaststellen of uw
kind te dik is (en zo ja, hoeveel) en wat de
oorzaak is. Vervolgens starten zij een
behandeling voor uw kind.
De oorzaak van overgewicht bij kinderen is
meestal te weinig bewegen en teveel eten.
In sommige gevallen is een onderliggende
ziekte de oorzaak.
Risico´s
Overgewicht brengt voor volwassenen, maar ook voor kinderen belangrijke
gezondheidsrisico´s met zich mee. Zo hebben te dikke kinderen een verhoogd risico
op diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Daarnaast
kunnen zij eerder dan andere kinderen last
krijgen van sociaal-emotionele problemen,
zoals eenzaamheid, gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid, neerslachtigheid en gedragsproblemen.
Uit onderzoek blijkt dat 77%
van alle te dikke kinderen ook
op volwassen leeftijd nog
steeds te dik zijn. Het is daarom
belangrijk om deze kinderen al
op jonge leeftijd te behandelen.
1
Behandeling
Medische oorzaak
Is uw kind wel te dik, dan zal de arts allerlei
medische vragen stellen en bloedonderzoek
doen. Dan blijkt of uw kind wel of niet een
ziekte heeft die het overgewicht veroorzaakt. Als de arts een ziekte vindt, zal hij/
zij voorstellen deze eerst te behandelen.
Verder onderzoekt de arts of uw kind naast
overgewicht nog andere klachten heeft,
zoals bijvoorbeeld astma, verstopping,
suikerziekte, enzovoorts. De kans op een
onderliggende ziekte is niet zo heel groot,
maar de arts wil dat wel eerst onderzoeken.
Meestal is geen verder onderzoek nodig.
Gezond eten en meer lichaamsbeweging
staan centraal in de behandeling van kinderen die te zwaar zijn. De behandeling bestaat vooral uit aanpassing van de voeding
(dieetvoorschriften en leefregels) en een
programma voor meer lichaamsbeweging
(bewegen, sporten). Daarom spelen diëtisten en fysiotherapeuten een belangrijke rol
in de behandeling van uw kind.
Overgewicht
U vraagt zich misschien af: wanneer is mijn
kind nu te dik? Hiervoor hebben
artsen hele precieze richtlijnen, die aangeven wanneer een kind te zwaar is voor haar
of zijn leeftijd, lengte en lichaamsbouw.
Wanneer u twijfelt of uw kind te zwaar is,
kunt u het beste dit door de arts op de Fit
Cool-poli laten beoordelen.
Fysiotherapie
Na het bezoek aan de kinderarts gaat elk
te dik kind een speciaal programma volgen
bij een van de praktijken voor kinderfysiotherapie, Fit Kids of Fffunnfitt. Deze
programma´s van meer bewegen en sporten zijn speciaal ontwikkeld voor dikke
kinderen. De trainingen duren 17 weken
(Fffunnfitt) of 26 weken (Fit Kids).
Ook ouderbijeenkomsten maken deel uit
van deze programma´s.
Gang van zaken
Beoordeling overgewicht
Tijdens het eerste bezoek aan de poli zal de
kinderarts uw kind wegen, meten en lichamelijk onderzoeken. Mocht blijken dat uw
kind niet te dik is, dan hoeft u niet meer bij
de arts terug te komen. Uw kind krijgt wel
het advies om voldoende te bewegen. Ook
kan de arts u doorverwijzen naar een diëtist
voor uitleg over gezonde voeding. Voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding
kunnen voorkómen dat uw kind dikker of te
dik wordt.
Diëtist
Gelijktijdig bezoekt u met uw kind de
diëtist, als onderdeel van Fffunnfitt of Fitkids. Deze zal uw kind begeleiden bij het
aanpassen van eetgewoontes, om uiteindelijk goed, gezond en gevarieerd te gaan
eten.
Weer naar de arts
Na zes maanden komt u weer terug bij de
kinderarts op de Fit Cool–poli om het resultaat van de behandeling te bespreken.
2
Ouders en kinderen waarbij een ziekte is
gevonden, komen al eerder bij de arts terug.
Aanmelding
Wilt u uw kind laten behandelen voor overgewicht, of wilt u laten onderzoeken of uw
kind te dik is? Vraag dan aan uw huisarts
een doorverwijzing en meld u aan bij de Fit
Cool-poli.
De hierboven beschreven behandeling
wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.
Tot slot
Mocht u na het lezen nog vragen hebben,
neem dan contact op met de Fit Cool–poli.
3
St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E [email protected]
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
Kindergeneeskunde
088 - 320 63 00
Locaties en bezoekadressen
Ziekenhuizen
Poliklinieken
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, Utrecht
(Leidsche Rijn)
St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6, Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein
St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten
St. Antonius Spatadercentrum
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12,
De Meern
4
Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
KIND 06/02-’06
Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis
Download