Informatie voor de operatiekamer

advertisement
Bijsluiter bij bot voor transplantatie
Informatie voor de operatiekamer
Inhoud van de levering:
•
•
•
Humaan bot of bone chips in dubbele pot
Formulier “Registratie bottransplantatie”
Deze bijsluiter
Dit bot is verkregen met uitdrukkelijke toestemming van de donor en volgens de criteria van de geldende richtlijnen.
Indicaties
Reconstructie of opvullen van botdefecten.
Contra-indicaties
•
•
Infecties
Aandoeningen die ingroei van bot (kunnen) belemmeren.
Bijwerkingen
Het bloed van de donor is bij uitname getest op HIV 1, 2 + 0, HCV, HBV, HTLV I en HTLV II en Treponema Pallidum. Na zes
maanden zijn deze testen herhaald. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor infectie met deze micro-organismen.
De hele heupkop is na uitname getest op de aanwezigheid van micro-organismen. De microbiologische kweken bij
explantatie vertoonden geen groei.
Bone-chips en halve heupkoppen zijn bewerkt onder aseptische om-standigheden in een cleanroom van Sanquin Bloedbank
Regio Zuidoost. Bewerkte producten zijn nogmaals microbiologisch getest. Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden voor
infectie met micro-organismen.
Ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een infectie met micro-organismen kan dit product mogelijk
besmettelijke ziekten overbrengen.
Eventuele bijwerkingen veroorzaakt door dit product dienen direct gemeld te worden aan de Botbank.
Waarschuwingen / voorzorgen
•
•
•
•
•
•
Dit bot(-product) dient gebruikt te worden voor transplantatie bij één patiënt.
Bottransplantaties bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen Rh-compatibel te zijn.
Bewerkte botproducten zijn gespoeld met steriel fysiologisch zout. Resten hiervan kunnen nog aanwezig zijn.
Het bot(-product) wordt dubbel verpakt aangeleverd. Alleen de binnenpot is onder aseptische omstandigheden verpakt.
Het potsysteem is voorzien van een garantiesluiting. Controleer voor gebruik altijd of deze aanwezig is.
Elk bot(-product) is voorzien van een uniek Eenheid Identificatie Nummer. Controleer voor gebruik of dit nummer
aanwezig is op de pot.
Wijze van gebruik
•
•
•
•
•
•
•
Controleer voor gebruik de pot op breuk en de vervaldatum
Noteer het EIN (Eenheid Identificatie Nummer) op het formulier “Registratie Bottransplantatie”
Warm het bot op bij kamertemperatuur of in een bad met steriel fysiologisch zout (<30°C)
De omloop neemt het deksel van de buitenpot af
De binnenpot wordt ongeopend aan de instrumenterende gegeven
De instrumenterende opent de binnenpot.
Vul formulier ‘Registratie bottransplantatie’ volledig in en stuur retour naar de Botbank
Houdbaarheid
Het bot is diepgevroren bewaard (-80°C) Bij deze temperatuur is het bot 5 jaar houdbaar.
Na levering is de houdbaarheid, mits aantoonbaar bewaard bij temperaturen van:
-20°C:
3 maanden
-40°C:
6 maanden
-80°C:
tot de vervaldatum
Sanquin Bloedbank Regio Zuidoost
Afd. Botbank
Postbus 1013
6501 BA Nijmegen
024-3279480
Download