(Weer) werken na kanker

advertisement
Na Kanker weer aan het werk…
maar hoe doe ik dat?
26 mei 2016
Henk-Jan Buijs revalidatiearts
Mandy Mostert psycholoog
Ellen Claassen ergotherapeut
Astrid Koert fysiotherapeut
Inhoud van de presentatie
•
•
•
•
Introductie
Casus bespreking terugkeer naar werk
Afspraak revalidatiearts
Uitleg verschillende modules binnen de
revalidatie
• Discussie
• Vragen
• Afsluiting
www.lastmeter.nl
Casus : wat gaat er aan vooraf ?
Mevr B ; 38 jaar ; kerngezond tot
• 10-01-15 ;dikke tong en slikklachten. Naar h.a
• Verwezen naar kaakchirurg >> K.N.O. arts >>
• Oncoloog ; biopt tong 16-02-15
• Diagnose : Non Hodgkin lymfoom 3-3-2015
Therapie ..….en daarna ?
• Therapie : 6 x Chemo t/m 3-7-15 ( haaruitval )
• Al tijdens de Chemo gaf pte aan het erg
moeilijk te hebben met diagnose en de ther.
• i.o.m. Oncoloog en Onco VPK werd al vroeg
verwezen naar de MSOR (med spec. onco rev)
• Op 13-07-15 zag ik pte op mijn spreekuur
Wat was er nog meer ?
• Sociaal : gehuwd ; 2 zoons ( 8 en 16 jaar)
• Pte werkt 20 uur/wk in een supermarkt
• Vanaf 3-3-15 100 % in de Ziekte Wet
•
•
•
•
Problemen : Doodmoe ; erg emotioneel
Conditie achteruit en gewicht vooruit gegaan
Hoe kom ik terug op mijn werkplek
Rol binnen het gezin kwijt
Rol Revalidatiearts
• Het verhaal van A tot Z combineren met het
lichamelijk onderzoek. Dan de keuze’s :
• Alleen conditie verlies of acceptatie : FT of PS
• Bij problemen op meerdere vlakken : MSOR
• Bij terminale of ernstige palliatieve pt-en is
therapie aan huis of wijkzorg geïndiceerd
Intake disciplines
• 60 min gesprek Fysiotherapeut/
ergotherapeut
• 60 min psycholoog
• 30 min fysieke testen bij de fysiotherapeut
• Daarna volgt teambespreking en inplannen
behandeling.
Aanbod modules
•
•
•
•
•
•
•
Informatie
Fysieke training
Voeding en dieet
Psycho-educatie
Psychosociale begeleiding
Coaching en energieverdeling
Arbeidsre-integratie
Alle modules zijn individueel en groepsgewijs te volgen.
De volgende modules heeft
mevrouw B gevolgd
•
•
•
•
•
•
•
Informatie module
Fysieke training
Coaching en energieverdeling
Arbeidsre-integratie
Psychosociale begeleiding
Voeding en dieet
Extra toegevoegd tijdens de behandeling
haptotherapie.
Informatiemodule (verplicht)
1 bijeenkomsten van 1 uur, groepsverband
•
•
•
•
•
•
Doelen:
Informeren over:
Oncologische revalidatie
Impact van kanker en behandeling
Fysieke activiteit/ actieve leefstijl
Vermoeidheid
Algemene voedingsadviezen
Dagbesteding
Module fysieke training
• Fysiotherapeut/bewegingsagoog
• 12 weken 2 x p/w trainen onder begeleiding in groepsverband
• Vooraf intake door FT/BA + afname fysieke testen
•
•
•
•
•
Doelen:
Optimaliseren/behouden (gewenste) fysieke conditie en
activiteiten niveau
Leren omgaan met fysieke beperkingen
Fysieke grenzen leren kennen en ermee leren omgaan
Overwinnen van angst voor inspanning/bewegen
Stimuleren tot (volhouden) van fysiek actieve leefstijl
Module Voeding & dieet
• Diëtist
• Algemene voedingsadviezen in groepsverband (1 keer 2 uur), verdere
behandeling individueel
• Duur van behandeling is afhankelijk van mate van problematiek
•
•
•
•
Indicatie:
Ongunstige lichaamssamenstelling
Ondervoeding
Overgewicht
Aan behandeling of ziekte gerelateerde klachten (Lastmeter)
Doelen:
• Handhaven/ optimaliseren gewenste voedingstoestand en
lichaamssamenstelling.
Modules op mentaal gebied
• Psycho-educatie en psychosociale begeleiding
– Nieuw emotioneel evenwicht zoeken
– Verwerken van ziekte en behandeling
– Beinvloeden van stemmings- en angstklachten
Module coaching &
energieverdeling
Ergotherapeut
Doelen:
• Inzicht krijgen in en grip krijgen op factoren die vermoeidheid
in stand houden.
• Functioneel omgaan met beschikbare energie.
• Leren voelen / accepteren van grenzen.
Module arbeidsre-integratie
Ergotherapeut met kennis op gebied van arbeid
Doelen:
• Optimale hervatting van het arbeidsproces, gericht op het
behouden of normaliseren van dagbesteding en bevorderen
van zelfstandigheid.
• Kennis hebben van wet en regelgeving (rechten en plichten
werknemer en werkgever)
• Handvatten voor opbouw werk
• Patiënt heeft inzicht in factoren die
terugkeer naar werk bevorderen/ belemmeren
Maandag
Uren
Week 46
Week 47
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
Week 52
2
2
3
3
4
4
4
Week 1
Taken
Dinsdag
Uren
Woensdag
Taken
Uren
Donderdag
Taken
Uren
Taken
Werkopbouw
Kassa
2
Kassa
2
Kassa
3
Kassa
3
Kassa
4
Kassa
4
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Vullen
Vrijdag
Uren
Totaal uren
Taken
4 uur

2 uur
4 uur

2 uur
6 uur

2 uur
6 uur

2 uur
8 uur

4 uur
8 uur

4 uur
Kassa
2
Planning maken
4
Vullen
10 uur

4 uur
Kassa
2
Planning maken
4
Vullen
10 uur

4 uur
4
Week 2
6
Verantwoordelijke op de
werkvloer
2
Planning maken
4
Vullen
12 uur

10 uur
Week 3
6
Verantwoordelijke op de
werkvloer
2
Planning maken
6
Lossen en Vullen
14 uur

10 uur
Week 4
6
Verantwoordelijke op de
werkvloer
4
Planning maken en
kassa
6
Lossen en Vullen
16 uur

10 uur
Week 5
7
Verantwoordelijke op de
werkvloer
4
Planning maken en
kassa
7
Lossen en Vullen
18 uur

10 uur
Week 6
7
Verantwoordelijke op de
werkvloer
6
Planning maken
en kassa
7
Lossen en Vullen
20 uur

18 uur
Week 7
7
Verantwoordelijke op de
werkvloer
6
Planning maken en
kassa
7
Lossen en Vullen
20 uur

18 uur
Week 8
7
Verantwoordelijke op
de werkvloer
6
Planning maken en
kassa
7
Lossen en Vullen
20

20 uur
Casus
• Mevr. B is in behandeling geweest van
augustus 2015 tot februari 2016
• Behandelduur verlengd ivm hapto en psy
discussie
• Bij conflict situatie op het werk doorverwijzing
naar de arbeidspoli binnen Rijndam.
• Op welk moment is arbeid aan de orde?
vragen
Bedankt voor u
aandacht
Download