3 Waar is de ingang van de supermarkt?

advertisement
Woordenschat
(blad 1 van 2)
Naam:
3 Waar is de ingang van de supermarkt?
Woordenboekje
afleggen
het magazijn
een hele weg afleggen: een lange
een ruimte bij een winkel, een fabriek
reis maken
of een school waar spullen worden
Melk legt een hele weg af voordat
bewaard die pas later nodig zijn
het in de winkel komt.
De juf haalt nieuwe potloden uit
het magazijn.
biologisch
puur natuur, gemaakt zonder kunstmest en
de scholier
giftige stoffen tegen insecten. Een ander
een kind dat op school zit, meestal
woord voor biologisch is ecologisch
wordt de middelbare school bedoeld
Bij Susan thuis eten ze alleen biologische
In de pauze zitten de scholieren in
groenten.
het gras voor de school.
de frisdrank
uitladen
limonade, meestal met prik, zoals cola
spullen uit een auto, vrachtwagen
of sinas
of schip halen
Na het voetballen hebben de jongens
Helpen jullie even mee met het
wel zin in een glas frisdrank.
uitladen van al die zware dozen?
grazen (gegraasd)
de verpakking
dieren die grazen, eten gras dat in
de doos, de zak of het plastic
een weiland of op een veld groeit
waar iets in verpakt zit
In het weiland staan een paar koeien
Door de stevige verpakking
en schapen te grazen.
gaan de koekjes niet kapot.
de kassa
waarschijnlijk
een ding met knopjes en een la waar
bijna zeker, maar niet helemaal
geld in zit. Als je betaald hebt, komt
De meester is waarschijnlijk
er een bon uit de kassa
morgen weer beter.
Kassa’s staan op veel plekken waar
je moet betalen. Ze staan in winkels,
maar bijvoorbeeld ook in de bioscoop
en het zwembad.
62
©
kopieerblad 5.4
Woordenschat
(blad 2 van 2)
Naam:
3 Waar is de ingang van de supermarkt?
1
Zoek bij elk woord de goede
betekenis. Maak de goede betekenis
vast aan het woord.
biologisch •
• gras eten dat in een
weiland of op een veld
groeit
grazen •
• de doos, de zak of het
plastic waar iets in
verpakt zit
uitladen •
• een ding met knopjes
en een la waar geld in
zit
de verpakking•
• puur natuur, gemaakt
zonder kunstmest en
giftige stoffen tegen
insecten
de kassa •
• spullen uit een auto,
vrachtwagen of schip
Bij de supermarkt komt een vrachtwagen aan
met groente. De groente heeft al een lange
weg
vanaf de boer.
Twee
gaan de groente
Ze leggen de groente in
Andere
leggen de groente later in de winkel.
4
Maak nu zelf zinnen met deze
woorden.
waarschijnlijk
halen
2
Welk woord hoort niet in het rijtje
thuis? Zet een streep door dat woord.
biologisch
de doos
het magazijn
de fles
uitladen
de kassa
de vrachtwagen
de verpakking
grazen
betalen
de scholier
de boodschappen
vakken vullen
de kassa
zaterdag
waarschijnlijk
3
de kassa
5
Frisdrank wordt verpakt in glazen of
plastic flessen. Melk en yoghurt worden in
kartonnen pakken verpakt. Kun jij nog meer
soorten verpakkingen bedenken? Wat zit
erin? Noem drie dingen.
Schrijf de woorden op de goede plek.
Je moet één woord twee keer gebruiken.
.
afgelegd – het magazijn – scholieren –
uitladen
63
©
kopieerblad 5.4
Download