Huurovereenkomst fietstrainer Hierbij verklaren partijen een

advertisement
● Fysiotherapie
● Manuele Therapie
● Echodiagnostiek
● Oedeemtherapie
● FysioFitness
Huurovereenkomst fietstrainer
Hierbij verklaren partijen een overeenkomst van huur en verhuur te zijn aangegaan betreffende
Aantal
Type
………….
…………………………………………..
1. De huurperiode neemt aanvang op de dag van ondertekening van deze huurovereenkomst
en eindigt op de dag dat de gehuurde medische hulpmiddelen zijn geretourneerd.
2. Huurder verplicht zich het gehuurde met zorg te behandelen en in goede staat te houden.
Schade door welke oorzaak dan ook, verlies of teloorgang van het gehuurde, komen geheel
voor rekening van de huurder. Bij het vaststellen van eventuele schade is het eindoordeel
van verhuurder bindend voor huurder.
3. Verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan of mede
ontstaan door of vanwege het gehuurde.
4. Bij het beëindigen van de overeenkomst geeft de verhuurder de ontvangen waarborg
verminderd met de te ontvangen huurpenningen retour. Indien de totaal verschuldigde
huursom hoger is dan de betaalde waarborgsom is de huurder het verschil verschuldigd aan
de verhuurder
5. Overigens zijn op deze overeenkomst tevens de algemene voorwaarden van toepassing die
op de website FysiotherapieSchinnen.nl zijn te downloaden of af te halen zijn in de praktijk
van Fysiotherapie Schinnen.
De borg van € 50 is betaald
ja
/ nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
De huur is per week
€ 20,00
Opgemaakt op ……………………
te Schinnen
Verhuurder
Huurder
Fysiotherapie Schinnen
Naam:
………………………..
Nieuwe Markt 2
Adres
…………… …………….
6365 BG Schinnen
Woonplaats
……………………………
Identificatie
………………………………
Handtekening ………………
Fysiotherapie Schinnen Nieuwe Markt 2
Handtekening ………………………………
6365 CK Schinnen
(046) 44 333 92
Fortis Bank 84 54 77 218 K.v.K Zuid Limburg 14075666
www.fysiotherapieschinnen.nl
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards