Vragenlijst i.v.m. Modelovereenkomst Wet DBA

advertisement
Vragenlijst i.v.m. Modelovereenkomst Wet DBA
Zelfstandigencheck
hoe heet het bedrijf van de zelfstandige
hoeveel opdrachtgevers heeft de
zelfstandige op jaarbasis en hoe zal de
omzet daarover verdeeld zijn (incl. de omzet
bij u)
wat is het BTW-nummer van de zelfstandige
wat is het KvK-nummer de zelfstandige
heeft de zelfstandige visitekaartjes,
professioneel briefpapier en ander drukwerk
heeft de zelfstandige een bedrijfswebsite
(welke URL)
welke andere zichtbare investeringen heeft
de zelfstandige in zijn bedrijf gedaan (bijv.
beletterde auto, bedrijfsruimte, eigen
gereedschap)
werken er nog andere mensen voor zijn
bedrijf
Werknemerscheck
is er een gezagsverhouding tussen uw
bedrijf en de zelfstandige (dus wordt hem
alleen gezegd "wat" hij moet doen of ook
"hoe" hij het moet doen)
worden er tijdens werk aanwijzingen aan de
zelfstandige gegeven of alleen vooraf
wordt er tijdens het werk controle
uitgeoefend op de zelfstandige of alleen
achteraf op het resultaat
als de zelfstandige het werk niet goed doet,
corrigeert hij het dan zelf of doet een
werknemer van uw bedrijf dat
indien hij zelf, vindt de correctie dan plaats
in betaalde of in onbetaalde tijd
verricht de zelfstandige het werk persoonlijk
of kan hij een ander sturen als hij zelf niet
kan
accepteert uw bedrijf die ander zonder meer
(mits die vakbekwaam is uiteraard)
doet de zelfstandige hetzelfde werk dat
werknemers van uw bedrijf ook doen (i.v.m.
fictief dienstverband)
wordt de zelfstandige voor losse klussen of
projecten ingehuurd of op urenbasis
Gegevens voor de modelovereenkomst:
naam en voorletters van de zelfstandige
adres
postcode, woonplaats
geboortedatum
datum aanvang werkzaamheden
indien bekend datum einde werkzaamheden
omschrijving van de werkzaamheden of het
project
Download