Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik

advertisement
Duurzame groei mogelijk door
waterhergebruik
Waterhergebruik bij FrieslandCampina Aalter
Door: Gert Snijders
Datum: 19 maart 2015
Inhoud
Informatie over site FrieslandCampina Aalter
Projecten





Condensaat hergebruik
Nieuwe waterzuivering, met ‘ultra’ puur waterhergebruik
Loogwater recuperatie
2
Site FrieslandCampina Aalter
Consumenten producten (CPE)
 Industriële producten (IP)
 Een van de grootste productielocaties van
FrieslandCampina in Europa

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
3
Probleemstelling
Milieudoelstellingen “Route 2020”
Duurzame groei
Beperking waterverbruik per hoeveelheid eindproduct
(reductie 20% van waterverbruik wereldwijd)
Door productie uitbreiding toename van waterverbruik en afvalwater
Economische redenen, kosten drinkwater
Beperkingen grondwater onttrekking
Beperkte capaciteit afvalwater zuivering
(eigen voorzuivering en die van het RWZI)
Reductie chemieverbruik
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
4
Afval- en drinkwater cijfers
Waterverbruik 2013
255.363 m3 drinkwater
644.076 m3 bronwater
899.439 m3 totale waterbehoefte
Afvalwater 2013
Gemiddeld 2.700 m3/dag wordt geloosd richting afvalwaterzuivering.
Verdeling Industrieel vs Consumenten producten
85% CPE
15% IP
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
5
Waterbesparingsprojecten
Optimalisatie productie apparatuur - doorlopend
Condensaat hergebruik project - start najaar 2013
Nieuwe waterzuivering - start najaar 2014
Hergebruik van effluent waterzuivering - start begin 2015
Loog recuperatie - start medio 2015
Doelstelling is 0,5 m3 water per ton geproduceerd product (CPE)
(was in 2013 ongeveer 2 m3 per ton)
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
6
Condensaat project
7
Doelstelling
Behandelen van condensaatwater afkomstig uit melk/wei/moederloog
tijdens het indampproces
Behandelen van condensaatwater afkomstig van directe stoominjectie
sterilisatoren
NB: Tijdens piekperiodes verdween tot 55 m3/h in het afvalwater
Hoge kwaliteit proceswater te gebruiken voor:
- Ketelvoedingwater
-
-
-
Voordelen:
Hergebruik warmte uit condensaat
minder inname drinkwater
Geen demi water unit meer nodig
Proceswater
-
Voordelen:
Minder bron- en drinkwater nodig
Betere kwaliteit proceswater
8
Procesopzet
BiopROtector® (Fluidized – Fixed)
Reductie COD/BOD gehalte
Reductie NH4 gehalte
Daardoor:
vermindering fouling UF/RO
Langere levensduur membranen
Hogere beschikbaarheid UF/RO
Toepassing standaard equipment
Betere eindkwaliteit



Ultrafiltratie (UF)
Reverse Osmosis (RO)
UV
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
9
Resultaten
Investering ca. 1 mln €
Besparing:
Water 444 m3/dag - 346 k€/jaar
Positieve impact op waterzuivering: 203 k€/jaar
Terugverdientijd: ca. 2 jaar
In bedrijf sinds juli 2013, uitbreiding met extra RO eind 2013
Belangrijke wijzigingen sinds de start:
- Toename toevoer capaciteit
- Optimalisatie CIP UF
- Optimalisatie condensaat buffer
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
10
Nieuwe afvalwaterzuivering - hergebruik
11
Doelstelling
Vervangen verouderde technologie en vergroten capaciteit
Oude opzet: Biotoren + nabezinker als voorzuivering voor lozing op RWZI
Gedimensioneerd voor 1.000 m3/dag
Voldoen aan lozingsnormen, deze werden niet behaald.
Restcapaciteit Aquafin (Vlaams Waterschap) bereikt limiet
NB: capaciteit uitbreiding productie van 2011 tot 2012 (+75%)
Keuze is gemaakt om al het afvalwater te behandelen met nieuwe
waterzuivering en niet meer te lozen op RWZI maar op het
oppervlaktewater. Daarbij ook keuze om een deel op te werken tot
proceswater voor hergebruik.
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
12
Procesopzet
Tijdelijke zuivering vanaf maart 2012:
DAF - Biotoren - Nabezinker – Discfilter
Definitieve zuivering vanaf 2014 najaar 2014
DAF
Aërobe MBR met stilstofverwijdering
Silbontwatering: centrifuge
Hergebruik: RO + UV
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
13
Resultaten
Investering ca. 5,6 mln €
Besparing:
60% hergebruik via RO + UV
40% oppervlakte water richting Brielbeek
Kwaliteit:
Proceswater: Drinkwaterkwaliteit KB (RO + UV – lokaal in fabriek chlorering)
Afvalwater: Lozingsnormen oppervlaktewater
AWZI in bedrijf sinds najaar 2014, start hergebruik installatie begin 2015
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
14
Loog recuperatie
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
15
Loog recuperatie
Doelstelling:
Vermindering loogverbruik sterilisatoren
Nu: 43 m3 per week (25% NaOH) verloren reiniging
Extra kosten bij waterzuivering door pH correctie met H2SO4
Oplossing:
Oplossing opvangen vervuilde loog, filtreren en terug naar proces sturen.
Na testen keuze voor een keramisch UF membraan
Capaciteit installatie: 3000 l/h - uitbreidbaar 500 l/h
Recovery loog: 90-95%
Investering: ca. 250 k€ (enkel reuse skid)
Inbedrijfname gepland medio 2015
Duurzam e groei door w aterhergebruik / 19 m aart 2015
16
Bedankt voor uw aandacht.
Heeft u nog vragen?
17
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards