Tegel er uit, plant er in

advertisement
10 juni 2016
Riviervismarkt 5
2513 AM DEN HAAG
070 364 30 70
[email protected]
www.duurzaamdenhaag.nl
Ik schrijf mijn straat in voor de straatactie Tegel eruit, plant erin
Voornaam
tussennaam Achternaam
of Letter
POSTCODE
WOONPLAATS
Telefoonnummer,
vast
Straat en huisnummer
Mobiel
Email
Met dit formulier kan je een straatactie starten onder het motto Vergroen je straat
en tuin. Minimaal drie bewoners moeten meedoen waarbij één als contactpersoon
optreedt.
Stuur dit formulier ingevuld aan [email protected].
Informatie bij Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 1742
Er zijn voor de bewoners geen kosten aan verbonden.
tegelruilen
1 t/m 20 tegels: 1 vaste plant per tegel
20 t/m 50 tegels: 1 vaste plant per 2 tegels
50 t/m 100 tegels; 1 vaste plant per 4 tegels
Meer dan 100 tegels: 1 vaste plant per 5 tegels met een maximum. Dit maximum in
overleg met DDH.
2 tegels voor 1 klimplant
Als jullie ook geveltuinen willen aanleggen neem nauwkeurig kennis van de
gemeentelijke regels voor geveltuinen. En realiseer je dat de bewoners dit moeten
onderhouden.
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Geveltuinen.htm
Zelf ook duurzaam aan de slag?
Bezoek onze website: duurzaamdenhaag.nl
Hulp vragen, geven en krijgen
De actie zal vooral door de buurtbewoners uitgevoerd moeten worden denk aan
stenen verwijderen, gereedschap uitlenen, planten aanbrengen; koffie zetten, taart
bakken, partytent. Bij enkele onderdelen kan hulp gevraagd worden aan Duurzaam
Den Haag, zie ook het actieplan hieronder.
In het onderstaande schema zijn alle activiteiten opgenomen die eventueel mogelijk
zijn of te wel van datum prikken tot en met de resultaten aan DDH melden.
Stuur het actie plan
Datum
activiteit
Datum prikken
Uitvoerder
resultaat
Uitnodiging
opstellen
Deuren langs
gaan
Aan- en afvoer DDH
regelen
Gezellig
moment
regelen
Gereedschap
regelen
Fotograaf
regelen
PR
DDH
Bijzonderheden
In overleg met
Geert
vaststellen
Zie bijlage 1.
Inventarisatie
bewoners
Planten en
stenen
b.v. een tafel
met koffie e.d
Persbericht,
folders
Te kort
komingen
signaleren en
aanvullen
Straatactie
Opruimen
Foto’s en
ervaringen
delen
Foto’s en
ervaringen
communiceren
aan DDH
Operatie Steenbreek straatactie [naam straat] Duurzaam Den Haag, 10 juni 2016
2
Bijlage 1. Inventarisatie bewoners
Naam
bewoner
Straat en
huisnummer
Telefoon,
vast
Aantal
tegel in te
leveren
Geeft hulp in
de vorm van
Wil graag
hulp
hebben in
de vorm
van
Naam
bewoner
Straat en
huisnummer
Telefoon,
vast
Aantal
tegel in te
leveren
Geeft hulp in
de vorm van
Wil graag
hulp
hebben in
de vorm
van
Naam
bewoner
Straat en
huisnummer
Telefoon,
vast
Aantal
tegel in te
leveren
Geeft hulp in
de vorm van
Wil graag
hulp
hebben in
de vorm
van
Naam
bewoner
Straat en
huisnummer
Telefoon,
vast
Aantal
tegel in te
leveren
Geeft hulp in
de vorm van
Wil graag
hulp
hebben in
de vorm
van
Mobiel
Email
Mobiel
Email
Mobiel
Email
Mobiel
Email
Operatie Steenbreek straatactie [naam straat] Duurzaam Den Haag, 10 juni 2016
3
Naam
bewoner
Straat en
huisnummer
Telefoon,
vast
Aantal
tegel in te
leveren
Geeft hulp in
de vorm van
Wil graag
hulp
hebben in
de vorm
van
Mobiel
Operatie Steenbreek straatactie [naam straat] Duurzaam Den Haag, 10 juni 2016
Email
4
Download