4 foto`s in één

advertisement
Plaats 4 foto’s in één grote foto
1. Open twee vensters van Irfanview. Venster 1 gebruiken we om de foto’s in te lezen en te
kopiëren. Venster 2 gebruiken we om de foto’s één voor één te plakken in een grote foto.
Je moet deze vensters steeds afwisselend actief maken. Kopieer de foto in venster 1 en
plak deze in venster 2 in een “aangepaste selectie”.
2. Eerst maken we in venster 2 een grote lege foto. Zie onder.
3. Maak de grote lege foto 2000 bij 1330 pixels. Zie onder.
4. Maak dan de eerste “aangepaste selectie” in venster 2; de grote lege foto.
5. Voor de selectie links boven moeten de getallen worden ingevuld als hier onder staat.
6. Het resultaat staat in venster 2.
7. Open nu in venster 1 een foto. Zie onder. Kopieer deze foto. Plak de foto in venster 2.
8. Maak nu in venster 2 een andere “aangepaste selectie”. Voor de selectie rechts onder
moeten de getallen ingevuld worden als hieronder is aangegeven.
9. Het resultaat van de selectie staat hieronder.
10. Herhaal nu wat in stap 7 staat.
11. Maak nu een selectie voor links onder. De getallen moeten nu zijn: x=0; y=665.
12. Herhaal nu wat in stap 7 staat.
13. Maak nu een selectie voor rechts boven. De getallen moeten nu zijn: x=1000; y=0.
14. Herhaal nu wat in stap 7 staat.
15. Voor een optionele vijfde foto in het midden moeten de getallen zijn: x=500; y=333.
16. Herhaal nu ook wat in stap 7 staat.
Zie onder voor het resultaat.
Peter Blansjaar/24 juli 2017
Download