Zakendoen in de nieuwe Economie

advertisement
21 november 2013/ Marga Hoek
Zakendoen in de nieuwe Economie
Nationaal Sustainability Congres 2013
WTC – Rotterdam
Ondernemersvereniging met één gedeelde
ambitie: zo snel mogelijk een duurzame
economie
• Creëert de economie van morgen, vandaag
• 3 netwerken:
Business, Politics, Science
De economie van
waarde
• Focus op waardecreatie
• Opbrengsten ipv kosten
• All assets included
Zeven Vensters op succes
Venster Klanten
“De consument van de nieuwe
economie hoeft geen woning,
auto of telefoon te bezitten, als
hij maar kan wonen, rijden en
bellen.”
Four stages of de-ownership
Venster Value
Cycle
“De totale waardecreatie is
bepalend in de value cycle, niet
het bedrijfsresultaat. Dat
betekent uitdaging,
langetermijndenken en innovatie”
Van keten naar cycle
Venster
Schaalgrootte
“Ondernemers in de nieuwe
economie kiezen ervoor niet te
outsourcen of te insourcen, maar
te rightsourcen.”
Van ‘Big is Beautiful’ & global
Naar ‘Small meets Big’ &
Venster
Innovatie
“Bij innovatie in de nieuwe
economie gaat het om survival of
the most adaptable, niet om
survival of the fittest.”
Van kennis hebben naar kennis delen
Intellectueel Eigendom: nieuwe waarde en functie
Venster
Businesscase
“Een businesscase in de nieuwe
economie is nooit in beton
gegoten, maar altijd dynamisch,
altijd aan verandering
onderhevig.”
Lengte x breedte = duurzame innovatie
Venster
Financiering
“Ondernemers zien om zich heen
een keur aan financiële
bouwstenen. Zij stellen zichzelf
een belangrijke vraag: met welke
stenen kan ik waarde creëren?”
Van CFO naar CVO
Venster
Leiderschap
“Werkelijk duurzaam gedreven
leiders empoweren de waarde
van de aarde, de waarde van
mensen en de waarde van geld.”
Leiderschap in de nieuwe economie
Blijf op de hoogte!
@degroenezaak
www.degroenezaak.com
www.facebook.com/degroenezaak
Download