De Tweede Wereldoorlog II

advertisement
De Tweede Wereldoorlog
Hoofdstuk 2:
Wat gaan we doen?
• Militaire verloop WOII
• Verschillen WOI en WOII
• Waardoor kwamen de verschillen?
• Blitzkrieg
Militaire verloop
-
Polen 01-09-1939
Eng, Fra, 03-09-1939
SU valt Polen aan 17-09-1939
Denemarken en Noorwegen 09-041940
- BENELUX + Fra 10-04-1940
- Operatie Barbarossa 22-06-1941
- Decision Day 06-06-1944
Verschillen WOI en WOII
Eerste Wereldoorlog:
- Iedereen was
enthousiast voor de
oorlog
- Oorlog alleen in
Europa
Tweede Wereldoorlog:
- Er heerste een gedrukte,
angstige sfeer
- Tweede Wereldoorlog
werd ook gevoerd in:
- Azië
- Noord-Afrika
Waardoor kwamen de verschillen?
Eerste Wereldoorlog:
- Oorlogsvoering was
nog niet ver
ontwikkeld
- Oorlog was nog nooit
op een totale schaal
uitgevoerd
- Verwachtingen waren
dat de oorlog snel
voorbij zou zijn
Tweede Wereldoorlog:
- Volwassenen konden de
verschrikkingen van de
Eerste Wereldoorlog nog
herinneren
- Technologie was zeer
verfijnd en stond in teken
van de oorlog
- Oorlog vanuit een
ideologisch oogpunt
gevoerd
Blitzkrieg (=bewegingsoorlog)
• Blitzkrieg Duits initiatief
• Blitzkrieg was mogelijk gemaakt door
de technologische vooruitgang
• Waardoor is de Blitzkrieg gelukt:
• Betere wapens en voertuigen
• Opkomst pantserdivisies
• Training Duits leger vernieuwend t.o.v.
oude manier van oorlogsvoeren
• Doelen Blitzkrieg:
• Regering lam leggen
• Verbindingen vernietigen
• Luchtmacht v.d. vijand vernietigen
Opdrachten:
• Maken WB Opdracht: 3
Download