Work-related violence, bullying and sexual harassment.

advertisement
WORK-RELATED VIOLENCE,
BULLYING AND SEXUAL
HARASSMENT.
Kaisa Kauppinen and Tarita Tuomola
INLEIDING
In Europa speelt werk een belangrijke rol in het
leven van de mens.
 Ook meer en meer vrouwen beginnen te werken:






79% binnen gezondheidszorg
72% binnen opleiding
61% binnen andere dienstverlening
55% binnen de groothandels
48% binnen de horeca
Vrouwen werken liever part-time
 5% werkers hebben in de laatste 12 maanden
enige vorm van geweld, pesten of intimidatie
meegemaakt op het werk.

GEWELD OP HET WERK
Definitie: Geweld of het dreigen van geweld tegen
werkers dat hun gezondheid, veiligheid of welzijn
op het werk in gevaar brengt.
 Geweld op het werk is de laatste jaren gestegen
met 2%
 Doodslag is de meest voorkomende oorzaak van
sterven bij vrouwen op de werkvloer in de USA
en bij meer dan 25% gebeurt deze doodslag door
mensen die ze kennen. (vb. Collega’s)
 Vrouwen hebben meer kans op geweld op het
werk dan mannen.
 Zorgt voor psychische problemen.

BEROEPEN MET EEN GROOT RISICO
OP GEWELD.
Beroepen waarbij er contact is met cliënten
 Beroepen in de gezondheidszorg
 Beroepen in de opleidingssector
 Taxi- en buschauffeurs
 Tankstations
 Kassiers
 Security
 Politie-agenten

HOE GEWELD OP HET WERK
VERMIJDEN?

2 levels:
Proberen te voorkomen of proberen de kans te
verkleinen.
 Ondersteuning voorzien om de psychische gevolgen
op een minimum te houden.


Werkgevers kunnen een nultolerantie beleid
invoeren:
Een handleiding maken waar instaat wat wel kan en
wat niet.
 Beveiliging installeren (alarmen, videocamera’s,…)
 Zorgen dat er een minimum aan cash aanwezig is ‘s
nachts en/of bij huisbezoeken.

HOE GEWELD OP HET WERK
VERMIJDEN?

Werkgevers kunnen een nultolerantie beleid
invoeren:
De werknemers voorzien van GSM’s, paniek
knoppen, enz.
 Werknemers zeggen dat ze nergens moeten gaan
waar ze zich onveilig voelen.
 Indien er toch geweld is, deze situatie bespreken met
de rest van de werknemers.

PESTEN OP HET WERK
Definitie: Onethisch en onderdrukkend gedrag
dat onaanvaardbaar is op de werkvloer.
 9% van de werknemers zijn in de laatste 12
maanden een slachtoffer geweest van pesten op
het werk.
 Vrouwen worden meer gepest door vrouwen en
mannen meer door mannen.
 Vrouwen worden in het algemeen meer gepest.
 Zorgt voor psychische problemen, niet enkel voor
de gepesten, maar ook voor observators and
bijstaanders.

HOE PESTEN OP HET WERK
VOORKOMEN?
Ethisch engagement van werknemers en
werkgevers om een pestenvrije omgeving te
creëren.
 Vaststellen van de gevolgen en deze ook duidelijk
maken aan de werknemers.
 Aanduiden waar slachtoffers hulp kunnen
krijgen.

SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET
WERK
Definitie: Gedrag op basis van geslacht dat een
negatieve invloed heeft op de waardigheid van
vrouwen en mannen.
 2 soorten:

Intimidatie verwant aan seks
 Intimidatie verwant aan geslacht


Voorbeelden:
Ongewilde seksuele toenadering of verzoeken voor
seksueel contact
 Seksueel commentaar over het lichaam.
 Verzoeken voor een persoonlijke relatie of voor een
activiteit.
 Enz.

SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET
WERK
Komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
 Komt ook meer voor bij jongere vrouwen dan bij
oudere vrouwen.
 Vrouwen die een mannenjob uitoefenen hebben
ook een grotere kans op seksuele intimidatie.
 Zorgt voor psychische problemen.

HOE SEKSUELE INTIMIDATIE
VOORKOMEN?
Duidelijk meedelen dat seksuele intimidatie niet
getolereerd wordt.
 Initiatieven en workshops om het herkennen van
seksuele intimidatie te verhogen.
 Bescherming en ondersteuning voor slachtoffers.
 Training rond ondersteuning voor slachtoffers.
 Degene die intimideert op de vingers tikken.
 Een open en sociale werksfeer creëren.

BRONNEN
Kaupinnen, K. & Tuomola, T. (2008). Promoting
Health For Working Women
 Bron:(http://www.nupge.ca/news_2008/n08jy08a.
htm)
 Bron:(http://static.ideate.co.za/wpcontent/uploads/2010/05/Bullying.jpg)
 Bron:(http://www.you-can-learn-basic-employeerights.com/images/sexualharassmentatwork01.jp
g)

Download