Sikko Segaert: "The Collectivist Organization An Alternative to

advertisement
The Collectivist Organization
An Alternative to Rational-Bureaucratic Models
Joyce Rothschild-Whitt
Worker Ownership, Participation
and Control
Toward a Theoretical Model
Whyte, Blasi, Kruse
Uitgangspunt: 4 types sociale
actie van Max Weber
•
•
•
•
Traditioneel => traditionele basis voor leiderschap
Affectief => charismatische basis
Instrumenteel rationeel => legaal rationele basis
Waardenrationeel => ?? Geen tegenhanger voor autoriteit
Weber: “belief in the value for its own sake…independant of
its prospects of success”.
Onderzoeksmethode: participerende observatie + survey
8 karakteristieken om te
vergelijken
•
•
•
•
•
•
•
•
Leiderschap/autoriteit
Regels
Sociale controle
Sociale relaties
Aanwerving en bevordering
Stimulerende structuur
Sociale stratificatie
differentiatie
Sociale controle
Perrow (1976)
• Directe supervisie
• Gestandaardiseerde regels
• Selectie tot homogeniteit
Beperkingen en sociale kosten
•
•
•
•
•
Tijd
Homogeniteit
Emotionele intensiteit
Niet democratische individuen
Individuele verschillen
Een slide om na te denken
• Ijzeren wet van de oligarchie – Michels??
• Gulzige organisatie – Coser??
Worker Ownership: vertrekpunt
4 organisatiemodellen
•
•
•
•
Autoritair
Onderhandeling
Town meeting
Ondernemend kapitalisme
2 soorten ownership
1. Grass-Roots Companies
Kenmerken:
•
bedienen van lokale markten
•
Jonge mensen zonder financiële bekommernissen
•
Middenklasse
•
Revolte tegen autoriteit
•
Norm is gelijkheid
Moeilijkheden:
•
Rotatie?
•
Gelijke lonen?
•
Achterdocht bevelen
•
Stemmen = probleem solidariteit => consensus
•
En indien geen face-to-face?
2 soorten ownership
2. Omschakeling om banen te redden
ESOP= employee stock ownership plan
Hoe het niet moet
•
•
•
•
•
•
Participatie “we tell our people that they have all the advantages of
ownership without any headaches of management” => management
moet open staan voor deregelijke ingrepen
Transparantie
ESOP mag niet alleen een zaak van mangers zijn
Maar laat management ook ademen
Derde neutrale partij: ventilatieforum
Economische realiteit/ verhouding vakbond-management
Uitgewerkte voorbeelden
1. US Plywood Coöperatieven
• ’60: 21
• Kapitaal samen leggen
• = stemrecht, =loon, behalve gehuurde
manager
• Bij overname: investering voormannen
• Waarom overname? Probleem ESOP
Uitgewerkte voorbeelden
2. Mondragon Coöperatieve Spanje
•
•
•
•
•
Gesticht als industriële coöperatieve
Gesteund door netwerk
Intern opleidingssysteem
2 verschillende systemen binnen de groep
1 (en enige) staking => verlaten scientific
management en hervormen sociale raad
• ’80: voorbereiding Europese markt
• Franco
Organigram Mondragon
Uitgewerkte voorbeelden
3. Kibbutz in Israël
Kibbutz
•
•
•
•
Gemeenschap van families
Town meeting
Geen aandelen, geen toetredingsgeld
Comités beslissen hoe geld wordt
aangewend
• Woonplaats en werkplaats geïntegreerd
• Fabel van de hoge homogeniteit
Organisatie Kibbutz
Toekomst? US employee equity
sector
• ESOP door trust
• Broad-based stock options
• Stock purchase plans
• 401(k)plans
Systemen kunnen groeien door
• Wetgeving
• Interesse bedrijven
• Interesse werknemers
Moraal van het moraal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uitdaging autoritaire systeem
Onderhandelingsmodel + ownership = ramp
Verdienste town meeting model
Jobrotatie?
Gelijk loon?
Groot draagvlak
Recente dominantie niet-coöperatieve vormen van
ownership
Opkomst ondernemend kapitalisme + ownership
Financieel en technisch advies
Aanwezigheid gemeenschappelijke waarden
Impliciete modellen expliciet maken
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards