Begrippenlijst maatschappijleer

advertisement
Begrippenlijst maatschappijleer
socialisatieproces
Aangeleerde/aangeboren
eigenschappen
socialiserende instituties
imitatie
identificatie
waarden en normen
cultuur
subcultuur
selectie
cultuuroverdracht
emancipatie
persoonlijkheidsvorming
sociale verschillen/ongelijkheid
status
macht
sociaal milieu
etnische afkomst
sociale mobiliteit
maatschappelijke ladder
maatschappelijke positie
individuele / collectieve
belangen
belangen
belangengroep
positieve actie
sociale voorzieningen
politieke stromingen
gezag
samenleving
formele macht
informele macht
geschreven- en ongeschreven
regels
machtsmiddelen
normbesef
sociale controle
tijd- en plaatsgebondenheid
van regels
rechten en plichten
massamedia
politieke agenda
politieke partij
actiegroep
liberalisme
socialisme
christendemocratie
extreemrechts
compromis
democratie
dictatuur
wet
beeldvorming
stereotype
selectieve beeldvorming
feit
mening
rolpatroon
vooroordelen
discriminatie
grondwet
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards