Dia 3 - Lid van de Club

advertisement
Het einde van lidmaatschapsrelaties oude stijl?
De georganiseerde sport en duurzame sociale
bindingen
Prof. dr. Maarten van Bottenburg
[email protected]
Bepalen van gedrag los van traditionele banden.
Meer naar eigen inzicht en voorkeur, minder
gedrag willen laten bepalen door regels van
Maatschappelijke gevolgen?
• Aard en omvang van onze sociale betrekkingen
• Met wie wij ons verbinden en identificeren
• Mate en wijze waarop wij ons voor anderen willen inzetten
Grote
sociologische
vraagstukken
• Wat bindt mensen?
• Wat houdt samenleving bijeen?
• Wie vindt aansluiting bij anderen, wie niet, en waarom?
En voor (sport)verenigingen?
• Wat zijn gevolgen voor
verenigingsleven?
• Waarom sluiten mensen zich
wel/niet aan bij
sportverenigingen?
• Welke betekenis geven mensen
aan lidmaatschap?
• Zijn deze gevolgen beleidsmatig
te beïnvloeden?
Principes van verbinding
• Sportverenigingen
– Autonome sociale organisaties
• Verenigingslidmaatschap
– Vrijwillige verbinding
• Voorwaarde voor (langdurige) verbinding
– Thuis voelen
Homogeniteit vs heterogeniteit
Sociale omgeving
Hoge homogeniteit
Hoge homogeniteit
Sportverenigingen
Hoge heterogeniteit
Hoge heterogeniteit
Drie deelprojecten
1. Verschillen in lidmaatschap van sportverenigingen
– Socio-economisch en geografisch
– Toetsing homogeniteits-/heterogeniteitsthese
2. Veranderende betekenissen van lidmaatschap
– Samenhang met aard en samenstelling
verenigingsleden en sociale omgeving
– Samenhang met verenigingsbeleid
3. Interventies sportverenigingen
– Beïnvloeding lidmaatschap
– Ontwikkeling gemeenschapsvormen nieuwe stijl
Drie deelprojecten (methodologisch)
1. Kwantitatief
– KISS-database, CBS-database
– Heterogeniteitsmaten
2. Kwalitatief
– Acht case studies
3. Interventiegericht
– Beleidsmatige beïnvloeding
– Interventies
Drie deelprojecten (organisatorisch)
1. Universiteit Utrecht
– Departement Sociale Geografie & Planologie
2. Universiteit Utrecht
– Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
3. Hogeschool Utrecht
– Kenniscentrum Sociale Innovatie
Bondsperspectief: kernproblemen
1. Betekenis verenigingslidmaatschap
– Ledenverloop, vrijwilligerswerk, dropout
– Heterogeniteit, homogeniteit
– Thuis voelen
• Maatschappelijke veranderingen,
marktontwikkelingen, e.d.
2. Betekenis bondslidmaatschap
– Individueel lidmaatschap
– Veranderende visie bond op eigen rol en functie
– Veranderende verhouding bond – vereniging
• Institutionele druk: subsidie, beleid/ambitie
NOC*NSF, organisatie-adviseurs, marketingbureaus,
e.d.
Dropout per seizoen, KNVB, 2006-2013
(Breuls 2014)
Dropout per seizoen, KNVB, 2006-2013
(Breuls 2014)
Dropout per season KNVB
Ledenverloop KNVB
1. Hoge fluctuatie
2. Toenemende fluctuatie
– Gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen?
– Veranderende betekenis lidmaatschap?
3. Des te groter de etnische heterogeniteit, des te meer drop out
4. Des te heterogener naar gender, des te minder drop out
– Toenemende etnische diversiteit in voetbalverenigingen
– Groei voetbalverenigingen door toestroom meisjes/vrouwen
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards