Vergelijking bachelor programma`s Tilburg

advertisement
Vergelijking bachelor programma’s Tilburg School of Economics and Management
Bedrijfseconomie
Econometrics &
Operations
Research
Economics
Economie
en
Bedrijfseconomie
Fiscale Economie
International Business
Administration
Afkorting
Wat is de voertaal?
BE
Nederlands
ECO
Engels
EBE
Nederlands, vanaf
2ejaar Engels
FE
Nederlands
IBA
Engels
Korte beschrijving van de
opleiding
Studenten leren hoe een
bedrijf werkt. Vragen die
aan de orde kunnen
komen: Hoe zet je een
product goed in de markt?
Hoe financier je een
bedrijf/ project? Hoe maak
je goede investeringsbeslissingen? Hoe
motiveer je werknemers?
EOR
Nederlands of Engels
mogelijk, vanaf 2e jaar
Engels
Gericht op wiskundige
en statistische
modellen in de
economie. Hierbij
staan economische
en bedrijfskundige
vraagstukken
centraal.
Gericht op de microeconomie, macroeconomie van landen
en internationale
handel. Unieke
opleiding in Nederland.
International classroom
(ongeveer 1/3
Nederlands en 2/3
buitenlands, veel
verschillende
nationaliteiten).
EBE is een brede studie
die studenten
antwoorden leert vinden
op actuele vraagstukken
door er vanuit meerdere
invalshoeken naar te
kijken: vanuit de globale
economie én vanuit
bedrijven die hierin
opereren. Na een breed
oriëntatiejaar, ga je je in
het tweede jaar
specialiseren.
Gericht op
belastingen. Een
combinatie van
economie en rechten.
Studenten verdiepen zich
in de belangrijkste
aspecten van een bedrijf.
De opleiding is gericht op
het internationale
bedrijfsleven.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele
informatie over de Economische opleiding aan Tilburg University naar onze website:
tilburguniversity.edu/bacheloropleidingen.
Bedrijfseconomie
Econometrics &
Operations
Research
Economics
Economie
en
Bedrijfseconomie
Fiscale Economie
International Business
Administration
Welke vakken kun je
verwachten?
In jaar 1 en 2 vakken op
het gebied van
Accounting, Marketing
Financiering en
Management. In jaar drie
mogelijkheid tot
specialiseren (niet
verplicht).
Modelleren speelt
een belangrijke rol
binnen de opleiding.
Toepassen van
wiskunde en statistiek
bij economische
problemen.
Micro- en macroeconomie, gericht op
internationale topics,
met een kwantitatieve
inslag.
In jaar 1 vakken op
het gebied van
Accounting, Marketing
Financiering en
management. Vanaf
jaar 2 focus op
belastingen,
Financiering,
Accounting en
Rechten.
Focus op de pijlers
Marketing, Management,
Accounting en
Financiering.
Uitgangspunt is het
internationale
bedrijfsleven en een
international classroom.
Belang van Wiskunde?
Minimaal Wiskunde A is
een goede basis voor BE.
Wiskunde B is ook een
prima basis.
Wiskunde B is is
verplicht. Wiskunde
speelt een grote rol
binnen deze opleiding
Minimaal Wiskunde A.
Wiskunde wordt als tool
gebruikt in de opleiding.
In jaar 1 een brede
basis op gebied van
Accounting, Marketing,
Financiering,
Management, Micro- en
Macro-economie. Uniek
zijn de Enhancing
Society vakken over
actuele uitdagingen
(bijv. big data, milieu,
stadsontwikkeling).
Vanaf jaar 2 kies je voor
een van de 3 tracks:
Financieel
Management,
Commercieel
Management of
Algemene Economie.
Minimaal Wiskunde A is
een goede basis voor
EBE. Wiskunde B is ook
een prima basis.
Minimaal Wiskunde A
is een goede basis
voor FE. Wiskunde B
is ook een prima
basis.
Minimaal Wiskunde A is
een goede basis voor
IBA. Wiskunde B is ook
een prima basis.
Alle profielen. C&M
aangevuld met
Wiskunde A of B
Alle profielen. C&M
aangevuld met
Wiskunde A of B
Alle profielen. C&M
aangevuld met Wiskunde
A of B
Wiskunde B biedt een
betere achtergrond dan
wiskunde A (mocht je
nog kunnen kiezen)
Met welke profielen kan
ik deze opleiding volgen?
Alle profielen. C&M
aangevuld met Wiskunde
A of B
Alle profielen, maar
E&M, C&M en N&G
aangevuld met
Wiskunde B
Alle profielen. C&M
aangevuld met
Wiskunde A of B
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele
informatie over de Economische opleiding aan Tilburg University naar onze website:
tilburguniversity.edu/bacheloropleidingen.
Welke Masters kan ik
volgen?
Bedrijfseconomie
Econometrics &
Operations
Research
Economics
Economie
en
Bedrijfseconomie
Fiscale Economie
International Business
Administration
Toegang tot Msc:
Toegang tot Msc:
Toegang tot: Msc:
Toegang tot Msc:
Toegang tot: Msc:
Toegang tot Msc:







Economics

Finance



Accounting




Strategic






Accountancy
Finance
Marketing
Management
Marketing Research
International
Management
International Business
Taxation/ track
International Business
Tax Economics
Supply Chain
Management
Strategic
Management
Information
Management



Econometrics
and
Mathematical
Economics,
Operations
Research and
Management
Science,
Quantitative
Finance and
Actuarial
Science,
International
Business
Taxation/ track
International
Business Tax
Economics,

Met keuzevakken
tot Msc:

Marketing
Research
Economics.

Economics
International
Business Taxation/
track International
Business Tax
Economics,

Met keuzevakken
toegang tot Msc:


Accountancy
Finance
Management

Marketing
Management/
Marketing
Research

International
Management



Fiscale Economie
International
Business
Taxation / track
International
Business Tax
Economics
Accountancy



Geen toegang tot de
Msc Fiscaal Recht.

Information

Management

Supply Chain
Accountancy
Finance
Marketing
Management
Marketing Research
International
Management
International
Business Taxation/
track International
Business Tax
Economics
Supply Chain
Management
Strategic
Management
Information
Management
Management
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele
informatie over de Economische opleiding aan Tilburg University naar onze website:
tilburguniversity.edu/bacheloropleidingen.
Bedrijfseconomie
Econometrics &
Operations
Research
Economics
Fiscale Economie
International Business
Administration
Hoe groot is de
opleiding?
Instroom in jaar 1 van
ongeveer 400 studenten.
Hoorcolleges in grotere
groepen, werkcolleges in
groepen van maximaal 40
studenten.
Instroom in jaar 1 van
ongeveer 100
studenten.
Instroom in jaar 1 van
ongeveer 75 studenten.
Instroom in jaar 1 van
ongeveer 50
studenten.
Instroom in jaar 1 van
ongeveer 250 studenten.
Hoorcolleges in grotere
groepen, werkcolleges in
groepen van maximaal 40
studenten.
Kun je overstappen naar
een andere economische
opleiding?
Na jaar 1 is het mogelijk
om zonder
studievertraging naar FE
of EBE over te stappen
Switchen niet mogelijk,
alleen opnieuw starten
in andere BSc
programma.
Moet ik Matchen
Ja, deelname is verplicht
Switchen niet
mogelijk, alleen
opnieuw starten in
andere BSc
programma.
Nee
Na jaar 1 is het mogelijk
om zonder
studievertraging naar
FE of BE over te
stappen.
Ja, deelname is
verplicht
Na jaar 1 is het
mogelijk om zonder
studievertraging naar
EBE of BE over te
stappen.
Ja, deelname is
verplicht
Switchen niet mogelijk,
alleen opnieuw starten in
andere BSc programma.
Kan ik op exchange naar
het buitenland?
Exchange is mogelijk in
semester 1 van jaar 3.
Tilburg University werkt
samen met ruim 125
partneruniversiteiten in het
buitenland.
Exchange mogelijk,
maar met wat
studievertraging.
Exchange mogelijk.
Tilburg University werkt
samen met ruim 125
partneruniversiteiten in
het buitenland.
Exchange is mogelijk in
semester 1 van jaar 3.
Tilburg University werkt
samen met ruim 125
partneruniversiteiten in
het buitenland.
Exchange mogelijk,
maar met
studievertraging.
Exchange is mogelijk in
semester 1 van jaar 3.
Tilburg University werkt
samen met ruim 125
partneruniversiteiten in
het buitenland.
Stagemogelijkheden
Stage is geen vast of
verplicht onderdeel binnen
het studieprogramma.
Uiteraard kunnen de
mogelijkheden om dit in te
passen met de student
bekeken worden.
Stage is geen vast of
verplicht onderdeel
binnen het
studieprogramma.
Uiteraard kunnen de
mogelijkheden om dit
in te passen met de
student bekeken
worden.
Stage is geen vast of
verplicht onderdeel
binnen het
studieprogramma.
Uiteraard kunnen de
mogelijkheden om dit in
te passen met de
student bekeken
worden.
Stage is geen vast of
verplicht onderdeel
binnen het
studieprogramma.
Uiteraard kunnen de
mogelijkheden om dit in
te passen met de
student bekeken
worden.
Stage is geen vast of
verplicht onderdeel
binnen het
studieprogramma.
Uiteraard kunnen de
mogelijkheden om dit
in te passen met de
student bekeken
worden.
Stage is geen vast of
verplicht onderdeel
binnen het
studieprogramma.
Uiteraard kunnen de
mogelijkheden om dit in te
passen met de student
bekeken worden.
Selectie en numerus
fixus
Economie
en
Bedrijfseconomie
Selectie en numerus fixus
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele
informatie over de Economische opleiding aan Tilburg University naar onze website:
tilburguniversity.edu/bacheloropleidingen.
Veelgestelde vragen
1. Ik ben geen kei in Engels. Heb ik dan een probleem?
Nee, niet per se. Je rolt hier namelijk snel in. Bij International Business Administration en Economics hoor je niets anders om je heen en ben je er zo gewend.
In deze opleidingen komt ongeveer de helft van de studenten uit een ander land waardoor de voertaal automatisch Engels is. Bij de Nederlandstalige
opleidingen (Bedrijfseconomie, Economie & Bedrijfseconomie, Fiscale Economie) zijn in jaar 1 en 2 de hoorcolleges en werkcolleges in het Nederlands. De
boeken en collegeslides zijn veelal in het Engels.
2. Ik ben geen kei in Wiskunde. Is dit een probleem?
Ligt aan de opleiding van je keuze. Econometrics & Operations Research heeft als ingangseis Wiskunde B en past vooral bij je als je wiskunde leuk vindt. Bij
Economics wordt wiskunde gebruikt als tool om economische vraagstukken op te lossen. Voor de opleidingen Bedrijfseconomie, Economie &
Bedrijfseconomie, Fiscale Economie en International Business Administration is de ingangseis Wiskunde A. Dit is een goed basis voor deze bachelors
waarmee je de opleiding met succes kan afronden. Indien nodig dan bieden we je bijlessen en tutoraten om je te helpen met Wiskunde en Statistiek.
3. Waarom is er geen matching voor International Business Administration en Economics?
Deze opleidingen zijn selectie-opleidingen. Als je je hiervoor aanmeldt, schrijf je een motivatiebrief en doe je mee aan de selectieprocedure. Matching is dan
niet meer nodig. De kans behoorlijk groot dat je wordt toegelaten tot een selectie-opleiding.
4. Waarom geen matching voor Econometrie and Operations Research?
Deze opleiding is zo specifiek dat studiekeuze vaak erg gericht gemaakt wordt. Deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten zoals open dagen, proefstuderen en
meelopen leert je snel of deze opleiding iets voor je is. Je kunt tijdens die voorlichtingsactiviteiten ook contact hebben met een opleidingscoördinator.
5. Kun je na aanmelding 1 mei/ na de matchingsdag nog switchen van opleiding?
Ja, zolang je dit vóór 1 september doet. Je kunt je na 1 mei echter niet meer aanmelden voor IBA en ECO. Na 1 mei kun je namelijk niet meer deelnemen aan
de selectieprocedure.
6. Telt bij de selectie-studies ook je VWO-cijferlijst mee?
Ja, deze moet je samen met je motivatiebrief sturen.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele
informatie over de Economische opleiding aan Tilburg University naar onze website:
tilburguniversity.edu/bacheloropleidingen.
7. Waar wordt naar gekeken bij de selectie?
We kijken of een student een goed idee heeft van wat de studie inhoudt en we kijken of een student enthousiast is over het idee om aan een international
classroom deel te nemen. Daarnaast kijken we in de cijferlijst of we voldoende aanknopingspunten zien voor een succesvolle afronding van de studie (heeft
iemand relevante vakken gevolgd, scoort iemand voldoende voor deze vakken, als iemand niet relevante vakken heeft gevolgd, hoe is dan het totale
cijferprofiel, etc.). Het totale pakket wordt bekeken: niet alleen de brief of alleen de cijferlijst. Eigenlijk wordt ook gezocht naar een goede match tussen de
wensen en kwaliteiten van de student en de studie.
8. Wat is een international classroom
In een international classroom zitten Nederlandse studenten en buitenlandse studenten die naar Nederland komen voor het volgen van de bachelor
International Business Administration en Economics. De buitenlandse studenten komen vanuit heel de wereld. Vanuit China tot Brazilië en vanuit het Verenigd
Koninkrijk tot Zuid-Afrika. Als Nederlandse student studeer je in een internationale omgeving.
9. Is Tilburg duur om op kamers te gaan?
Tilburg behoort tot de universiteitsteden waar de kamerhuur het laagst is. Daarnaast is het makkelijk om een kamer te vinden. Er zijn geen wachtlijsten. Een
kamer kun je huren via de woningbouwstichting of particulier.
10. Hoeveel tijd ben je ongeveer per week aan je studie kwijt?
Gemiddeld volg je per semester vijf vakken. Van elk vak heb je per week een hoorcollege en een werkcollege. Hoorcolleges en werkcolleges duren anderhalf
uur. Bij elkaar heb je dus 15 uur college per week. De rest van we tijd besteed je aan zelfstudie. Hierbij kun je denken aan het maken van een groepsopdracht
met andere studenten, het schrijven van een paper, het voorbereiden van college stof, etc. Per week ben gemiddeld 35-40 uur je aan je studie kwijt, afhankelijk
van hoe makkelijk jij leert.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele
informatie over de Economische opleiding aan Tilburg University naar onze website:
tilburguniversity.edu/bacheloropleidingen.
Download