Parachutisten S.A.S. uit België

advertisement
DE PARACHUTISTEN S.A.S. UIT BELGIE MET EER BELADEN
---------------------------------------------------------------------------We schrijven het jaar 1982.
In het kader van de verschillende betogingen, die de 40ste verjaardag van het oprichten van de onafhankelijke
compagnie van Belgische parachutisten (mei 1942 te Malvern in Engeland) doen herleven, heeft Koning
Boudewijn in het bijzijn van Koningin Fabiola en van Prins Filip, op donderdag 3 juni 1982, in de salons van het
kasteel van Laken, de Belgische parachutisten S.A.S. uit de tweede wereldoorlog ontvangen alsmede de
weerstanders uit België, Frankrijk en Nederland, die bijgedragen hebben tot het welslagen van hun zending.
Het was een eenvoudige en sympathieke receptie, in de loop ervan hebben onze Vorsten de grootste aandacht
besteed aan de door onze eerste Para’s gevoerde acties tijdens de laatste weken, die de bevrijding van ons
grondgebied zijn voorafgegaan in september 1944.
Het is de moeite waard even te blijven stil te staan bij de wapenfeiten van onze eerste pioniers, zij waren
glorierijk en toch weinig bekend.
In 1942 waren er veel militairen in de Belgische eenheden opgericht in Groot-Brittannië – het grootste deel
ervan bestond uit vluchtelingen uit België, die zich verveelden door gebrek aan actie. In plaats van te kunnen
vechten moesten zij de tijd doden met maneuvers en drill. Groot wad de vreugde van onze jonge mannen toen
ze konden opgenomen worden in dit keurkorps, de opleiding en de oefeningen waren weliswaar zeer hard,
maar dat betekende tenminste doeltreffende en waarschijnlijk snelle acties.
De ernst waarmee de instructie werd doorgedreven betkende een waarborg voor deze keursoldaten, die nooit
grote verliezen hebben geleden.
Ziehier de cijfers:
- 13 doden tussen 5 juni 1944 en 8 mei 1945, deze jongens zijn gevallen door toedoen van de vijand,
daartegenover staat, dat zij ernstige verliezen toegebracht hebben aan de vijand: meer dan 300 mensen
gedood of gekwetst en meer dan 100 vernielde voertuigen.
De onafhankelijke compagnie van Belgische parachutisten, die werd opgericht op 8 mei 1942 in het hartje van
de Midlands te Malvern, werd in januari 1944 als eskadron onder het bevel geplaatst van de Brigade S.A.S.
(Special Air Service), hun bijzonderste opdracht bestond erin acties te voeren met kleine groepjes, die gedropt
werden achter de vijandelijke linies.
Volgende basisopdrachten werden hen toegekend:
- Inlichtingen omtrent de verplaatsingen en de posities van e vijand.
- Het uitzoeken van doelwitten voor de geallieerde luchtmacht.
- Samen met het Maquis (partizanen) en of G.L. (Geheim Leger – Witte Brigade) de guerrilla organiseren,
hindernissen opwerpen, de vijand op de hielen zitten. Alles samengevat, de Duitsers hun vertrouwen
ontnemen in de achterste gelederen.
1
De parachutisten S.A.S. werden s’ nachts gedropt, zij waren uniform en hun kleine groepjes werden helemaal
opgenomen in het Maquis, zij leefden met wat de omgeving hun bood, met dien verstande echter, dat ze via
radioverbinding op elk ogenblik aan hun basis S.A.S. in Engeland ravitaillering en uitrustingen konden vragen.
Het was ook mogelijk munitie en versterkingen in manschappen te vorderen.
Elke operatie werd beëindigd bij de aankomst van de geallieerde strijdkrachten. Onze parachutisten keerden
dan snel terug naar Engeland om zich voor te bereiden met het oog op hun volgende zendingen.
In Frankrijk, tijdens de maanden juli en augustus 1944 grepen de operaties SHAKESPEARE, BUNYAN, CHAUSER,
TRUEFORM, HAGGARD en BENSON plaats, hierbij hebben onze mensen buiten hun normale opdrachten
ongeveer tweehonderd boven bezet gebied afgeschoten vliegeniers bevrijd en teruggebracht naar de
geallieerde linies.
In Nederland, na de mislukte poging van de luchtlandingstroepen te Arnhem, hebben ze in het kader van hun
opdrachten in dit land, samen met de Nederlandse weerstanders een repatriëringsdienst georganiseerd ten
bate van de Engelse parachutisten, die zich totaal verstrooid bevonden achter de Duitse linies.
In België, in het raam van de operatie “BERGBAN” te Sar-Lez-Spa, is een groep para’s erin geslaagd een Duitse
commandopost binnen te dringen, na een officier van hoge rang te hebben gedood, de overblijvende Duitse
manschappen hebben ijlings de vlucht moeten nemen in de richting van Duitsland.
Voor de operatie “CALIBAN” in Belgisch Limburg, meer precies te Peer, heeft een sectie bij verrassing een
vijandelijke artilleriebatterij aangevallen en na een hevig gevecht deze tot de aftocht gedwongen.
Ze hadden in dit gevecht 52 artilleristen gedood en een onbekend aantal anderen gewond.
1ste Sergeant MELSENS en Luitenant LIMBOSCH werden tijdens deze operatie gedood.
De citadel van Diest waar het kwartier van 1 Para gevestigd is draagt de naam “Luitenant Frederick LIMBOSCH”.
In de Belgische Ardennen grepen twee operaties plaats, tijdens welke de Para’s nauw hebben samengewerkt
met éénzelfde groep van de Weerstand, namelijk de zone V van het geheim leger.
Op 15 augustus 1944 begon de operatie “NOAH” in sector V (5), die groep D omvat, deze laatste wordt nog
genoemd als groep D’ORCHIMONT onder leiding van Baron Daniel RYELANDT, die bedrijvig is in de streek van
de Beneden-Semois. Meer ten Noorden werkt groep C mee. Deze twee groepen staan in nauw verband met de
Franse Maquis uit de grensstreek.
Veertig parachutisten werden gedropt in deze sector met twee bewapende jeeps, hier werd samengewerkt met
het Maquis van VENCIMONT onder leiding van Luitenant BARTHÉLÉMY, er werden talrijke hinderlagen gelegd
en inlichtingen doorgespeeld aan de geallieerden.
2
De operatie “BRUTUS” te Bois St. Jean in het Maquis van de onder-sector HOSS (sector 4) onder het bevel van
Commandant José NIZET, moest eerst dienen voor massale parachutage voor het geval de Duitse troepen hevige
weerstand zouden bieden op de Maas. Gezien de snelle opmars van de geallieerden strijdkrachten werd de
operatie afgelast, men heeft zich beperkt tot het parachuteren van een verkenningsgroep en van twee
gevechtstroepen, tevens werden drie jeeps gedropt op het plein de “ZEBRE”, evenals talrijke containers.
Te Langline ontving men op het plein de “MULET” dat onder bewaking was van de 1 ste Compagnie onder het
bevel van Commandant José ANDRE, 72 containers geladen met wapens en munitie.
De drie jeeps, die waren bewapend met Vickers-mitrailleusen hebben het mogelijk gemaakt het hoofd te bieden
aan een aanval van Duitse gepantserde auto’s, die probeerden op 10 september 1944 in de namiddag een
infiltratie uit te voeren in het domein van het Bois St. Jean.
Para’s en weerstanders uit het Maquis, onder het bevel van Kapitein DULAIT, hebben zij aan zij de aanval
afgeslagen. De vijand trok zich na twee uren van hevige strijd terug, verscheidene Duitsers werden buiten
gevecht gesteld maar helaas, wij moesten één dode betreuren.
Parachutist LOX (monument te Tongeren) en hadden één gewonde, aspirant TINCHANT.
De Duitsers hebben zeer fors de weerslag ondervonden van deze operaties.
Tevens hebben zij ook ten zeerste de sterkte van de parachutisten en weerstanders qua manschappen en
bewapening onderschat.
De parachutisten van hun kant hebben de moed van de weerstanders bewonderd alsook hun samenwerking op
prijs kunnen stellen.
Kapitein BLONDEEL, bevelhebber van het “Escadron” bestaande uit Belgische parachutisten van de S.A.S, heeft
bijzondere hulde gebracht aan de verschillende commandanten van het Maquis en aan hun manschappen.
De Belgische parachutisten van S.A.S. hebben hun opdracht beëindigd met hun deelname aan de tegenaanval
tijdens de Duitse doorbraak “ST. HUBERT” genoemd, dit was einde december 1944 samen met de 6de Britse
Divisie Luchttroepen, zij verloren daarbij de Luitenant P. RENKIN en de parachutisten Em. LORPHEVRE en
CLAUDE, Graaf de Villemont, Sergeant RYCKX, een ancien van het G.L. ‘Geheim Leger’ werd zwaargekwetst.
Op 2 februari 1945 werden ze opgenomen in een regiment, dat aangevuld werd met mensen rechtstreeks
gerekruteerd in België, onder deze manschappen bevonden zich vele weerstanders.
Deze eenheid zal achteraf vertrekken naar Nederland en Duitsland om er deel te nemen aan het eindoffensief.
(Samenwerking tussen Para’s en weerstanders)
A. Berben
Webmaster: Koninklijke Verbroedering Geheim Leger Rekem
Bezoek onze website: www: kvglrekem.be/index.html
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards