Voor dienstverleners in de zorg en welzijn - GGD Gelderland-Zuid

advertisement
Workshop “Eritrea & Eritreeërs”
1 februari 2017 van 17.00-20.00
Agnietenhof in Tiel
Voor dienstverleners in de zorg en welzijn
[email protected]
1
Workshop “Eritrea en Eritreeërs”
Aanleiding
Eritreeërs zijn de tweede grootste groep vluchtelingen in Nederland. Er is vanuit het werkveld
behoefte aan kennis en praktische richtlijnen in de hulp richting de Eritrese nieuwkomers.
Professionals geven aan dat deze groep moeilijk te bereiken is.
Daarom heeft GGD Gelderland Zuid het initiatief genomen deze workshop te organiseren. Het is
bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van zorg- en welzijnsorganisaties die werken met
Eritrese vluchtelingen.
Doel
Centrale vraag tijdens de workshop is: ‘Hoe kunnen we contact leggen en communiceren met deze
doelgroep om daarmee de zorgverlening effectief te maken en empowerment te vergroten?’
Organisatie en trainer
Nieuwpoort verzorgt de workshop. Bij Nieuwpoort werken trainers die zelf uit het welzijnswerk
komen en ervaringsdeskundig zijn.
De trainer Samuel Tekeste (1976) komt uit Eritrea. Zijn ouders waren activistische studenten en
ontvluchtte Eritrea tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Na zijn studie bedrijfswetenschappen
vervulde hij diverse managementfuncties bij financiële instellingen. Samuel is betrokken geweest
bij diverse Eritrese zelforganisaties en werkt sinds 2005 als freelance trainer over interculturele
communicatie en grootstedelijk beleid. Naast zijn reguliere functie heeft hij bestuurs- en
toezichtfuncties bij welzijnsorganisaties.
Inhoud van de workshop
Om effectief te kunnen communiceren met de doelgroep is achtergrond informatie over de
geschiedenis en cultuur nodig. De trainer zal daarom uitleg geven over het land van herkomst, de
vluchtredenen en vluchtroutes die genomen zijn.
Daarna geeft de trainer praktische tips om contact te leggen met de doelgroep. Hoe verloopt de
communicatie binnen de Eritrese gemeenschap? En wat zijn de gedragscodes?
De trainer gaat specifiek in op de vraag hoe je de doelgroep bereikt en betrekt bij (preventieve)
gezondheidszorg.
Het is een interactieve workshop. Er wordt gewerkt met beeld en video en er is ruimte voor het
delen van praktijkervaringen. Er zijn ook Eritrese vluchtelingen (mannelijke en vrouwelijke
ervaringsdeskundigen) aanwezig.
[email protected]
2
Het programma
Tijd
Programma
Inhoud
17:00
Inloop & Introductie
17:30
Inleiding & programma
Kennismaking deelnemers
Inventariseren specifieke vragen
17:40
Eritrea & Eritreeërs
Land en Geschiedenis
Redenen vlucht
Cultuur en Communicatie
Gezondheid & Seksualiteit
18:10
Vluchteling in
Nederland
18:30
Pauze
18:45
Vluchtelingen in
Nederland 2
Casuïstiek behandeling
Kenmerken van huidige Eritrese asielzoekers
Begeleiding & Communicatie
Bij dit onderdeel is een Eritrese vluchteling aanwezig.
Deze bespreekt zijn ervaringen over zijn eerste jaren
in Nederland en zal vragen beantwoorden.
en ervaringen uitwisselen
Er is ruimte voor vragen en kennisuitwisseling.
Deelnemers kunnen vooraf casuïstiek indienen.
19:30
Afsluiting & Evaluatie
Schriftelijke evaluatie inleveren
20:00
Einde
[email protected]
3
Download