PowerPoint-presentatie

advertisement
ZO ZEIST
Bouwen aan Brieven
Juni 2010
1
1
Programma
10.00- 10.15
Welkomstwoord
Dennis Vork (Afdelingsmanager Publiek & Dienstverlening)
10.15-10.30
‘De geschiedenis en de toekomst van Bouwen aan Brieven in Zeist’
Jasja van Rootselaar (Projectleider Bouwen aan Brieven gemeente Zeist)
10.30- 10.50
‘Positie Bouwen aan Brieven binnen het innovatiebeleid’
Nol Hendriks (hoofd cluster kwaliteit en innovatie dienstverlening, Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties)
10.50- 11.20
Aan de slag : Bouwen aan Brieven in de praktijk
Lex Slaghuis en Susanne Emde
11.20- 12.00
Forumpanel: waarom Bouwen aan Brieven?
‘De vertegenwoordigers van de deelnemende pilotgemeenten aan het woord en in dialoog met de gasten’, begeleiding
Marie- José Nelissen, projectleider Bouwen aan Brieven.
12.00- 13.00
Lunch
2
Doelen Programma Dienstverlening
•
•
•
•
•
•
•
•
aansluiten wensen en behoeften klant
voldoen aan wettelijke eisen
denken van buiten (de klant) naar binnen (de interne organisatie)
1 aanspreekpunt
meerdere mogelijkheden om contact te leggen (loket, internet, e-mail,
telefoon en post),
eenvoudige / enkelvoudige aanmelding
eenmalige formulering vraag
inzicht in doorloop / beantwoording vraag
Klanttevredenheid: 8
3
P&D volledige regierol
4 plateaus
Inzicht in voortgang
(workflow) waar nodig
P&D als verstrekker van
producten & regie (breed)
Intelligente koppeling eformulieren
P&D als verwijzer en
verstrekker van info (dun)
Huidige assortiment
helder: voor e-diensten
en contact centrum
Invullen van
randvoorwaarden voor
implementatie
Personeel &
Organisatie
Processen
Informatie
& ICT
Formulieren op website in
te vullen en te e-mailen
Personeel &
Organisatie
Processen
Personeel &
Organisatie
Processen
Informatie
& ICT
Regelgeving
Informatie
& ICT
Regelgeving
Personeel &
Organisatie
Processen
Informatie
& ICT
Regelgeving
Regelgeving
Eind 2008
Eind 2009
Eind 2010
Eind 2011
4
Programma 2010
Programma
Dienstverlening
Antwoord
Bouwen aan
Brieven
Dienstverlening
Bedrijven
Ontsluiting
gegevens
WMO
Deregulering
Digitale
Processen
Kwaliteitshandvest plus
Bouwen aan
brieven Zeist
Antwoord
voor bedrijven
Binnengem.
Gebruik BAG
Integrale cliëntondersteuning
Deregulering
WMO proces &
dossiers
Aansluiten
+14 nummer
Bouwen aan
brieven extern
Normenkader
Bedrijven
Eén
GEO-viewer
Verbreding
WMO loket
Bedrijvenloket
DURP extern
Regelhulp &
sociale kaart
Regierol P&D
(CCfunctionaliteit)
Vergunningen
proces
&bouwdossiers
Meldpunten
Website fase 2
(oa RIS, bekendm.)
Mijn overheid.nl
Digitale
formulieren
5
Bouwen aan Brieven
Gemeente Zeist
4 juni 2010
6
6
Bouwen aan Brieven
Gemeente Zeist
2009: Vergunningen en Handhaving
•
•
•
•
•
6 veel gebruikte brieven online
Benadering doelgroep
Doorlooptijd: februari – mei
Inwoners reageren met brieven en rapportcijfer
Medewerkers reageren online op suggesties
7
Bouwen aan Brieven
Gemeente Zeist
Resultaten:
•
•
•
•
•
Veel inwoners hebben veel gereageerd
Kwalitatief hoogstaande reacties
Rapportcijfer 4,6 > 7
Enthousiaste medewerkers
Verbetering proces n.a.v. evaluatiebijeenkomst
8
Bouwen aan Brieven
Gemeente Zeist
Het vervolg binnen Zeist:
•
•
•
•
Nieuwe e-participatieronden
Klantpanels
Schrijfwijzer
Eindadvies
9
Bouwen aan Brieven
Gemeente Zeist
Vragen?
10
Download