Voorbeeld van een doorverwijsbrief voor Kledingbank Wageningen

advertisement
Voorbeeld verwijsbrief voor de Kledingbank Wageningen
(Alleen geldig op briefpapier van uw organisatie
of stempel met logo, naam en adres organisatie - deze teksten evt. verwijderen)
……………………
(plaats),
……………... (datum)
Hierbij verwijs ik dhr./mw…..…………………………………
door naar de Kledingbank Wageningen.
(voorletters en achternaam),
Woonplaats:……………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………
Andere leden van het huishouden waarvoor kleding nodig is:
man/vrouw/kind:
-
voorletters:
achternaam:
(volledig invullen)
geboortejaar:
Ondertekening:
(Naam en handtekening van de persoon die doorverwijst)
Bovenstaande personen kunnen op vertoon van een volledig ingevulde verwijsbrief en een
geldig legitimatiebewijs een jaar lang gebruik maken van de Kledingbank Wageningen.
Verwijsbrief is 1 jaar geldig. Elk jaar is er een nieuwe verwijsbrief nodig.
De Kledingbank Wageningen is te vinden in de Ireneschool, Rooseveltweg 350 in
Wageningen (ingang aan de Westerhofseweg via het schoolplein)
Cliënt dient een afspraak te maken via
[email protected] of tel. 06 - 22 58 54 49.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards