Stichting De Groene Garage

advertisement
Laaghangend fruit
Band op Spanning & de Bandenpomp
Concreet enkele ideeën om de CO2 uitstoot van
het wegverkeer te verminderen
Stichting De Groene Garage
De Liesbosch 24
3439 LC Nieuwegein
De Potentiële besparingen in Nederland
Wij hebben wel eens uitgerekend wat het voor heel Nederland aan besparingen zou
opleveren indien de 8 miljoen personen auto’s op de juiste spanning met 0,2 bar
extra zouden rijden. Deze iets hogere spanning zorgt voor een extra besparing en
tevens dat de banden ook wat langer boven de minimale adviesspanning blijven.
Onderzoek van TNO laat zien dat dit geen nadelige effecten heeft, behalve dat
enkele mensen dit in rijcomfort als minder kunnen ervaren. Voor het milieu en de
verkeersveiligheid is het winst.
Potentiële besparingen in Nederland
Aantal auto’s die elk kwartaal de banden
oppompen met 0,2 bar (circa 8%) extra.
Brandstofbesparing
Bespaarde hoeveelheid CO2
Voorkomen aantal vroegtijdig versleten banden
Totaal bespaard bedrag aan brandstof en banden
Gemiddeld bespaard bedrag per auto
jaarlijks
8 miljoen
175 miljoen liter
608.000 ton
4 miljoen banden
€ 660 miljoen
€ 82,68
Wat bij deze opbrengsten nog niet eens is doorberekend:
De voorkomen kosten van schade en ongelukken, kosten van files, kosten van
ziekenhuisopnames en letsel van ongelukken, gezondheidsschade als gevolg van fijn
stof; kosten van geluidsmaatregelen om het extra lawaai (2 tot 3 decibel) van het
afrolgeluid door de te zachte banden, te verminderen. En 2 tot 3 decibel is een
verdubbeling van het lawaai, dus dit kan erg veel overlast (en kosten) schelen!
Laurens Drogendijk | Directeur | Band op Spanning
030-2306910 / 06-16602465
www.bandopspanning.nl
Download