PowerPoint-presentatie

advertisement
Klimaten
Les 1
Bestaat uit 12 dia’s
BK1
R. Hoijtink
klik
Leerdoelen:
Aan het eind van deze les kun je:
1. Uitleggen wat er met het begrip klimaat bedoeld wordt.
2. Een klimaatgrafiek tekenen.
3. Een klimaatgrafiek lezen.
Klik
De klimaatgegevens Temperatuur en Neerslag
worden in een klimaatgrafiek weergegeven
Klik
De klimaatgrafiek
• In een klimaatgrafiek worden neerslag (in
millimeters) en temperatuur (in graden
Celcius) samen weergegeven.
temperatuur
neerslag
klik
maanden
De temperatuur
met een rode lijn
De neerslag met
blauwe staven
Klimaatgegevens
Klik
Getal veranderen: selecteer het vak
en type het nieuwe getal er in.
De gegevens in de grafiek passen zich
automatisch aan
Amsterdam
18
16
14
12
10
80
8
60
6
Kopieer de gemaakte grafiek door
met de rechtermuisknop er op te
klikken en kies voor kopieeren.
Ga naar blad 2 en plak de gemaakte
grafieken een voor een naast/ onder
elkaar.
40
4
20
2
0
0
J F M A M J J A S O N D
De naam van de plaats kun je aanpassen.
Dubbelklik op de naam en verander deze.
Met behulp van het volgende kun je nu
zelf een klimaatgrafiek maken
Temp
Neerslag Temp
De getallen zijn afgerond op hele getallen.
55
3
44
3
89
6
39
8
50
13
60
15
73
17
140
60
17
80
15
120
104
11
76
7
100
72
4
Neerslag
Maand
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Toets (Schrijf de correcte zinnen op)
1. Het klimaat wordt gemeten over een periode van ……
jaren.
2.2. De dampkring is ……………………………………….
3. Welke van de volgende elementen zijn klimaatelementen:
a. bewolking, b. temperatuur, c. uren zonneschijn, d. wind, e.
windrichting, f.neerslag.
4. In een klimaatgrafiek wordt de temperatuur
aangegeven in ° Celcius/ Fahrenheit.
5. In een klimaatgrafiek wordt de neerslag aangegeven
met een rode lijn/ blauwe staven.
Klik
Toets
2.
6a. In deze klimaatgrafiek is het
in juni ongeveer … ° C.
b. In januari is het ….° C.
c. In december valt er ongeveer
…… mm. neerslag.
d. In juli valt er ongeveer ……
mm. neerslag.
Klik
Toets
2.
7a. In februari is het ongeveer ….°C.
b. In september valt er ongeveer ……
mm. neerslag.
c. In september is het ongeveer …..°C.
Klik
Antwoorden:
1. Het klimaat wordt gemeten over een periode van 30
jaar.
2. De dampkring is een dunne schil lucht die de aarde
omgeeft.
3. Klimaatelementen zijn: b. temperatuur en f. neerslag.
2.
4. In een klimaatgrafiek wordt de temperatuur aan
gegeven in °C.
5. In een klimaatgrafiek wordt de neerslag aangegeven
met blauwe staven.
6a. In deze klimaatgrafiek is het in juni ongeveer 30°C. b.
In januari is het 5°C. c. In december val er ongeveer 20
mm. neerslag d. In juli ongeveer 55mm. neerslag.
7a. In februari is het ongeveer -25°C. b. In september valt
er ongeveer 30 mm. neerslag. c. In september is het
ongeveer 0°C.
Klik
Download