Verdedigen en aanvallen met opties

advertisement
Aanvallen en verdedigen
met opties
Inhoud presentatie
 Factoren
van invloed op de prijsvorming
van opties
 Grieken
 Aanvallen met opties
 Verdedigen met opties
 Margins
Factoren van invloed op de
prijsvorming van opties
 Uitoefenprijs,
ITM, ATM,OTM
 (Resterende) looptijd
 Rentevoet
 Dividend
 Volatility
Berekening van impact volatility
Bijv. AEX index 268,87

268,87 * 0,36 (volatility)* wortel(aantal dagen tot
exp./252) = 22,81
 Met grote waarschijnlijkheid ( 68%) index range
 246- 292
 Gezien 305,70
Grieken
 Delta
 Gamma
 Vega
 Theta
 Rho
Delta
 Koersverandering
optie/ koersverandering
van onderliggende waarde
Delta
 Mate
waarin de optie beweegt ten
opzichte van de onderliggende waarde.
 Vb. Delta 0,5
 Indien koers daalt of stijgt met 1 euro, zal
de optie met een 0,5 euro dalen of stijgen.
 Is de delta 1, dan beweegt de optie net zo
snel als het aandeel.
Gamma
 Verandering
van Delta/ verandering prijs
van onderliggende waarde
Vega
 Verandering
in de optieprijs/ verandering
in de volatility (1%-punt)
Theta
 Verandering
in prijs optie/ verstrijken van
de tijd van een dag
Theta
 Mate
waarin wordt aangegeven hoe snel
de tijdswaarde afneemt van een optie.
Put spread AEX
Stand AEX 271,33 per 19 augustus
 Koop
AEX put sept 260
 Verkoop AEX put sept 230
 Kostprijs
-
7,75
2,70
5,05
Put spread AEX
Stand AEX 266,88 per 12 september
 Koop
AEX put sept 260
 Verkoop AEX put sept 230
 Waarde
 Resultaat
3,70
- 0,40
3,30
-/-
1,75
Rho
 Verandering
in de prijs van een
optie/verandering in de rentevoet
Strategieën









Put
Put spread
Call back spread
Straddle (+ stukken)
Strangle (+ stukken)
Collar
Zero cost
Synthetic
Butterfly
Bull spread
AEX Index 303,74
 Koop
 Verkoop
 Betaald
26/10
10 calls nov 305
10 calls nov 315
premie
 Max. verlies euro 4,30
 Max. winst euro 5,70
7,50
- 3,20
euro
4,30
Back spread
AEX Index 303,74



Verwachting dalende markt.
Verkoop
10 calls nov 300
Koop
10 calls nov 305




Ontvangen premie
euro
Max. verlies euro 2,20
Max. winst euro 2,80
Margin vereist
26/10
10,15
7,35
2,80
Koop Straddle
Index 271,33
 Koop
sept 270
 Koop sept 270
 Totale
19 augustus 2011
call
put
12,60
11,15
betaalde premie
23,75
Winst range buiten 246,25 - 293,75 exp.
Verkoop Straddle
Index 271,33
19 augustus 2011
 Verkoop
call
put
sept 270
 Verkoop sept 270
 Totale
ontvangst premie
12,60
11,15
23,75
Winst range binnen 246,25 - 293,75 exp.
Straddle met stukken
Mittal
12,25
5 oktober 2011
21/10



Koop 100 aandelen
Verkoop 1 call oct 2011 12
Verkoop 1 put oct 2011 12


Investering
euro
10,80
Risico: afnemen van 100 aandelen op 12
Nieuwe gemiddelde prijs van 200 aandelen bedraagt
10,80 + 12 = 11,40
Bij levering van 100 aandelen op 12, rendement van
11% in een maand.


12,25
-/- 0,85
-/- 0,60
13,65
1,65
0,00
Strangle
Koers Arcelor Mittal 14,46
12/10/2011



Verkoop 1 call MT nov 2011 15
Verkoop 1 put MT nov 2011 14
Totaal ontvangen premie
euro

Winst tussen euro 12,35 – 16,65


Koers < 14: Aanzegging voor 100 aandelen op 14 euro.
Betekent een kostprijs van 14,00-1,65 = 12,35
14,5% onder huidige niveau
Koers> 15: Levering van 100 aandelen op 15,00.
Aandelen die u niet heeft!

0,80
0,85
1,65
Strangle met stukken

Koop 100 Arcelor Mittal


Verkoop 1 put dec 2011 12
Verkoop 1 call dec 2011 16



Kostprijs: 12,58
Koers > 16; leveren 100 aandelen op 16.
Resultaat 27% in 2 maanden
Koers< 12; afnemen 100 aandelen op 12. Nieuwe
gemiddelde koers voor 200 aandelen wordt euro 12,29,
Bijna 11% 0nder het huidige niveau.
Koers tussen 12 en 16; u hoeft niet af te nemen of te
leveren en steekt u de premie van euro 1,20 in uw zak.



13,78
-/-/-
0,70
0,50
AEX Butterfly
AEX index 298,15
18/10/2011



Koop
1 call oct 295
Verkoop 2 calls oct 305
Koop
1 call oct 310




Kostprijs euro 4,30 tevens max. verlies op expiratie
Max. winst euro 10 -/- 4,30 = 5,70
Winst tussen 299,3 – 305,70
Max. winst ligt bij 305 in de index

Expiratie oct. Index 302,40
-/-
5,65
1,60 (2 x 0,80)
0,25
winst euro 3,10 (72%)
Call spread met geschreven put










AEX 297,65
AEX 305,70
Koop
oct 300 call
Verkoop oct 310 call
Verkoop oct 295 put
12/10
-/-/-
3,60
0,65
3,55
Ontvangen
euro
0,60
Resultaat: break even op 294,40
< 294,40 onbeperkt verlies.
Tussen 294,40- 300 (winst + 0,60)
=>310; winst 10+ 0,60 = 10,60
21/10
5,70
0,00
0,00
0,60
Koop Sprinter/schrijf calls

AEX 358,49

Verkoop AEX mei 360 call op 2,55
Hoeveel turbo’s nodig als dekking
36000 onderliggend af te dekken.
Turbo hefboom 7,59
36000/ 7,59=euro 4743 in sprinters
Prijs sprinter euro 4,18;nodig 4743/4,18=
1134 sprinters.






Verdedigen met opties
 Kopen
puts
 Verkopen calls
 Combinatie van beide
SBM Offshore met puts

Aandeel
 Koop 1 put dec 2011 15,50
15,45
1,05

16,50

Kostprijs
p/a
Max. verlies zonder dividend bedraagt 1,00
 Verlies na dividend ……
 Winstkansen onbeperkt
Geschreven straddle i.c.m.
gekochte puts (Obligatie)

Koop 100 Mittal


Verkoop 1 put dec 2011 12 -/- 0,70
Verkoop 1 call dec 2011 16 -/- 0,50

Kostprijs: 12,58

Koop 2 puts dec 2011



Kostprijs
14,78
1478,00
> 16: Resultaat 16/14,78 = (8,25%) in 2,25 maand
< 12: Afnemen aandelen tegen euro 12. Nieuwe kostprijs
14,78+12,00= 13,39. Eventueel put uit te oefenen op 13
euro. Max. verlies 0,39 per aandeel (2,9%)
12/10
13
13,78
2,20
1378,00
-/-/-
70,00
50,00
220,00
Collar Statische hedge
 Een
belegger bezit 1000 aandelen en wil
deze positie beschermen zonder daar geld
voor uit te geven.
 Wat te doen?
 Koop
10 out of the money puts
 Verkoop 10 out of the money calls
Collar Fugro

In bezit 1000 aandelen op

Koop
10 puts nov 42 op
Verkoop 10 calls nov 44 op -







43,43
1,40
1,65
Ontvangen euro 1650 – 1400 = 250
Kostprijs aandelen 43,43 - 0,25 = 43,18
Recht tot verkoop op 42
Verplichting tot levering op 44
Max. verlies euro 1,18 p/a (2,73%)
Max. winst euro 0,82 p/a (1,90%)
Participating zero cost
 Optieconstructie
waarbij de geschreven
calls, de investering van puts compenseert
 Verkrijgen volledige bescherming beneden
een bepaald niveau
 Behoudt van een gedeelte van de upside
potential
Vb. Participating zero cost
Bezit 1000 aandelen
euro

Koop 10 out of the money puts jul 50
 Verkoop 7 in the money calls jul 50

Investering = 0
 Risico= 0
 100% koersbescherming beneden 50
 30% upside potential
50,00
4,20
6,00
Conversie Boskalis
 Aandeel
 Koop
1 put sep
 Verk 1 call sep
 Kostprijs
p/a
2012 22
2012 22
22,50
3,60
-/- 3,45
22,65
 Dividend
1,24
 Kostprijs
21,41
 Max. winst ( 22-21,41= 0,59 ) = 2,75%
Kromme conversie

SBM





Koop 1
put jun 2012 13
Verkoop 1 call jun 2012 16
Kostprijs
Dividend
0,48
Totale kostprijs


Max. risico
Max. winst
100 aandelen
13,94
1,60
-/-1,10
14,44
-/- 0,48
13,96
0,96 per aandeel (6,9%)
2,04 per aandeel (14,6%)
Boskalis kromme conversie

Aandeel
 Koop 1 put sep
 Verk 1 call sep





2012 22
2012 26
22,50
3,60
-/- 1,75
Kostprijs p/a
Dividend
Kostprijs
Max. verlies 1,11 oftewel 5%
Max. winst ( 26/23,11= 0,59 ) =
24,35
1,24
23,11
12,50%
Synthetisch aandeel
U
heeft uw geld op deposito staan en weet
dat het geld in december vrijkomt.
 U ziet kansen op de beurs, maar het
ontbreekt u op dat moment aan middelen.
 Toch kunt u een synthetisch aandeel
creëren door de volgende actie.
Synthetic Mittal

Mittal eur 13,80


Koop
call jun 2012 12 3,95
Verkoop put jun 2012 12 2,40


Kostprijs euro 1,55
Risico; verplichting opnemen aandelen tegen
euro 12,00
 Kostprijs bedraagt dan euro 13,55 per aandeel.
 Positie gedraagt zich als aandeel.
Synthetisch Akzo

Akzo koers 32,76

Koop
10 calls Akzo dec 32 op 3,00
Verkoop 10 puts Akzo dec 32 op - 2,45






U betaalt 0,55 * 100* 10 = 550 euro
U bezit eigenlijk Akzo op 32,55.
Beide posities hebben een delta van +/- 0,5, samen een delta van 1,
hetgeen aangeeft dat uw positie beide kanten op direct reageert bij
een verandering van het aandeel.
U heeft geen recht op dividend
Er bestaat een margin verplichting
Voorbeeld van dynamische hedge








Een belegger bezit 1000 aandelen XYZ
Hij wil deze positie voor bepaalde tijd hedgen, zonder
zijn winstpotentieel op te geven.
Hij kan het volgende doen:
Koers aandeel 13,96 euro
De belegger koopt de nov. 14 put tegen 0,90
Delta van put -0,5 (2x -1.)
Om positie te hedgen koopt hij geen 10 maar 20 puts.
Formule aantal opties=(aandelen/handelseenheid)/ delta
Margin Berekening
 Formule
 Call:
 Put:
M= P + %(2S-E)
M= P + %(2E-S)
Percentage worden door de Euronext
vastgesteld.
Download