Plan nodig? Eerst Eigen Kracht!

advertisement
Plan nodig? Eerst Eigen Kracht!
Eigen Kracht Centrale – visie en conferenties
EMB Congres “Eigen Invloed”
21 maart 2013
www.eigen-kracht.nl
[email protected]
Workshop opbouw
• Introductie:
– kennismaken
– hoe nemen we besluiten?
• Voorstellen Eigen Kracht – centrale
• Visie en Eigen Kracht – conferenties
• Gesprek – evt. beeldmateriaal
Introductie
• Kennismaking
• Hoe maken wij normaliter plannen als er kwesties
spelen in ons leven, werk of wonen? – uitwisseling
• Inschakelen van professionals
De Eigen Kracht Centrale
- werkt aan een samenleving waarin participatie en
samenredzaamheid van burgers centraal staan
- waarin burgers de zeggenschap houden over hun
eigen leven, m.n. in contact met overheden en
organisaties
- op alle terreinen van zorg, onderwijs, wonen, justitie,
samenlevingsopbouw
- is geen zorg- of hulpverlenende organisatie
Eigen Kracht
- Eigen regie – eigen plan
- Samenredzaamheid – maak de kring groter!
Inspiratie uit Nieuw-Zeeland
- 1989: FGC, start bij de Maori’s
- Wettelijk recht voor burgers om als eerste een plan van
aanpak te formuleren
- Dat plan is leidend voor de uitvoering
- FGC keert dus traditionele volgorde om: Burgers eerst
- Vanaf 2000 in NL werken aan invoering en FGC wordt
EK-c.
Het conferentiemodel
Aanvraag
Onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator
Voorbereiding
1. Het delen van informatie
2. Besloten tijd voor de familie
3. Overeenstemming afspraken
Beheer uitvoering
Evaluatie
Ons kent ons…….
Besluitvormingsmodel
Familie & netwerk:
- kennen als geen ander diegene om wie het
gaat
- weten de wensen
- kennen de feiten
- kennen de cultuur
- maken goede en haalbare plannen
Opbrengst voor professionals
- Leren meer mensen uit netwerk kennen
- Kwaliteit van de relatie, meer vertrouwen
- Substitutie
- Meer gerichte vragen aan professionals
- Intersectorale samenwerking
- Integraal plan van familie is leidend
- Gedeelde taken en gedeelde verantwoordelijkheid
Uitdaging
- Participatie en samenredzaamheid van burgers
centraal
- Werken in kringen
- Het probleem in het midden
- Verantwoordelijkheid waar die hoort
- Altijd eerst een plan ‘van de kring’
- Dat plan is leidend
- Zeggenschap en regie eerst bij burgers
Invloed of regie?
Uitdaging VGZ
De volgende stap in de visie-ontwikkeling
gericht op eigen regie:
Plan nodig…? Eerst Eigen Kracht!
www.eigen-kracht.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards