3 Check op organische stof

advertisement
De bodemprocedure…
Duurzaam bodemadvies
in vijf professionele stappen
ECOstyle voert al sinds jaar en dag ecologisch verantwoorde producten voor duurzaam
tuin-onderhoud. Met deze specifieke producten voor hoveniers, ondergebracht onder de
‘Professioneel lijn’ en de nieuw e duurzame aanpak volgens de ECOstyle Bodemcheck®, worden in
de praktijk heel goede resultaten verkregen.
Steeds meer hoveniers ontdekken de voordelen van een gedegen bodembeheer. Door, na een
goede analyse, de juiste maatregelen te nemen ontstaat een vitale en gezonde bodem. Hierdoor wordt
uitval bij aanleg voorkomen en bieden de sterkere planten meer weerstand aan ziekten en plagen.
Met als gevolg;
tevreden klanten en
bedrijfseconomisch voordeel!
De ECOstyle Bodemcheck®
Met de ECOstyle Bodemcheck® worden
vijf essentiële stappen doorlopen als het
gaat om het realiseren van een vitale bodem
op ecologisch verantwoorde wijze.
Deze stappen worden weergegeven in een
piramide waarbij bij de basis (geheel onder)
wordt begonnen.
Door de stappen in de juiste volgorde
te nemen is succes gegarandeerd, omdat
bij iedere stap de voorwaarden worden
gecreëerd voor een volgende.
5
Check op voedingsstoffen Vanzelfsprekend
is een goede voedingstoestand van de bodem een garantie
voor een goede voedingstoestand van de plant. ECOstyle
werkt enkel en alleen met 100% organische meststoffen.
Ze zijn altijd samengesteld uit plantaardige of dierlijke
grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Bij de organische
meststoffen van ECOstyle spoelen de voedingsstoffen
niet uit, veroorzaken ze geen (verbrandings)schade en
komen ze langzaam vrij, in overeenstemming met de
behoefte van de plant. Verder zijn onze organische
meststoffen CO2 neutraal.
4 Check op bodemleven
De laatste jaren
groeit het besef dat een vitaal bodemleven en dus de
aawezigheid van schimmels, bacteriën, regenwormen etc.
een essentiële rolvervult als het gaat om vitale planten
bovengronds.Een biologisch gezonde bodem bevat dus
veel bodemleven. Daarbij wordt organische stof omgezet
in plantenvoeding, wordt de structuur verbeterd en
wordt de plant op natuurlijke wijze beschermd tegen
ziekteverwekkende bacteriën en schimels.Bodemleven
kan worden ingebracht door het gebruik van ECOstyle
Terra Fertiel, dé bodemverbeteraar bij uitstek, of
van Myco-Gazon of Myco-Siertuin, waarbij
Mycorrhizae-schimmels, fosfaatvrijmakende bacteriën
en/of composteringsbacteriën aan de bodem
worden toegevoegd.
3 Check op organische stof
Een juiste
hoeveelheid organische stof in de bodem (humus),
onafhankelijk of deze van plantaardige of dierlijke herkomst
is, is niet alleen van belang voor een goede bodemstructuur maar vormt ook voeding voor het bodemleven.
Een actief bodemleven (zoals micro-organismen, regenwormen en bodemschimmels) zorgt voor de afbraak van de
organische stof en voor een goede bodemstructuur.
Organische stof kan veel water opnemen en werkt zodanig
ook als mineralenbuffer waardoor voedingsstoffen minder
makkelijk uitspoelen. In droge perioden kan de plant beter
het vocht uit de organische stof opnemen. Hierdoor zijn
zandgronden met een hoog organische stofgehalte
minder droogtegevoelig dan humusarme zandgronden.
Ook komen de voedingsstoffen uit de organische stof
langzaam vrij zodat planten langer kunnen profiteren
van deze voeding. Organische stof kan worden ingebracht
door het gebruik van ECOstyle Plant-Startmix, ECOstyle
Cocopeat Plantaarde-Compost of hoogwaardige compost.
2 Check op zuurgraad (pH)
Een actueel
thema bij tuinonderhoud betreft het verzuren van de grond.
Het is een steeds terugkerend fenomeen dat ontstaat door
zure regen maar ook door natuurlijke afbraakprocessen in
de bodem. Een te zure bodem heeft een nadelige invloed
op de groei van planten en gazon. Zo neemt de ontwikkeling
en activiteit van bodem-organismen af (zie stap 4) en neemt
de oplosbaarheid van zware metalen toe waardoor planten
worden vergiftigd. De ideale pH van een bodem ligt tussen
de 5,5 en 7. Voor het verkrijgen en behouden van de juiste
pH kan gebruik worden gemaakt van AZ-Kalk.
1
Check op structuur Een goede bodemstructuur is het meest essentiële onderdeel van duurzaam
bodemonderhoud. Het bepaalt hoeveel water en zuurstof
wordt doorgelaten en in hoeverre wortels ongehinderd
kunnen groeien. Bij renovatie en nieuw aan te leggen tuinen
is de grond vaak intensief betreden en flink samengeperst.
Of er is sprake van te weinig humus door het gebruik van
uitsluitend chemische meststoffen. Om de structuur te
verbeteren bieden diverse structuurverbeterende producten
van ECOstyle een oplossing, zoals Cocopeat-Plantaarde
Compost, Bentoniet, Basaltmeel en Terra Fertiel.
4
3
2
1
5
ECOstyle Bodemcheck®-analyse
Benieuwd naar de toestand van uw bodem?
In nauwe samenwerking met BLGG in Oosterbeek
biedt ECOstyle u een uitgebreide bodemanalyse
aan. De analyse vindt plaats op essentiële
onderdelen, zoals genoemd bij de ECOstyle
Bodemcheck®. Het gaat hier om granulair
onderzoek (structuur en zuurstof), de pH,
organische stof, het bodemleven en een check
op de meest essentiële voedingsstoffen.
Informeer naar werkwijze en kosten bij uw
accountmanager of kijk op www.ecostyle.nl.
Overtuig uw klant
De ECOstyle Bodemcheck® geeft u niet alleen een
prima instrument in handen om te voorzien in duurzaam
bodembeheer en de aanpak van bodemproblemen, het
biedt ook de mogelijkheid om u te onderscheiden
richting uw klant. Zowel consumenten als overheden
zijn geïnteresseerd in duurzame oplossingen voor
tuinaanleg en tuinonderhoud. Door te werken met de
ECOstyle Bodemcheck® en bijbehorende producten
kunt u hier perfect op inspelen.
Nieuwe Professioneel lijn
Onder de ‘PROfessional Line’ heeft ECOstyle een
volwassen lijn ecologische producten voor tuinaanleg
en onderhoud geïntroduceerd. Hiermee kunt u zich als
professioneel hovenier prima onderscheiden van de
reguliere consumentenproducten.
Zowel verpakkingen als recepturen zijn dan ook
afgestemd op professioneel gebruik.
Meer over...
ECOstyle is al sinds 1967 actief op het gebied van
ecologische bodemverbetering en gewasbescherming.
Als zodanig speelt het bedrijf dan ook al lange tijd in
op de vraag naar duurzame tuinoplossingen.
De ECOstyle-producten voor de hovenier worden verkocht
en uitgeleverd door Groenselekt uit Horst, haar landelijk netwerk
van dealers en een aantal afhaalpunten.
Ee n a ct u e e l ove r z i ch t va n d ea l e rs
e n af ha a lp u n te n v i n d t u o p
ECOstyle B.V., Postbus 14, 8426 ZM Appelscha, telefoon 0516 43 21 22, fax 0516 43 31 13, e-mail [email protected]
Download