De Gezonde Bodem

advertisement
Myco-meststoffen
Samengestelde meststoffen met
specifieke micro-organismen
OpMaat
Enkelvoudige meststoffen met
specifieke micro-organismen
Myco-Gazon (10-3-6)
Stikstof - OpMaat N11
Voor een diepgroen gazon,
met een indirecte werking
tegen onkruid en mos
Snel herstel van geel- en
bruinverkleuring. Indirecte
werking tegen klaver
Myco-Siertuin (7-3-6)
Fosfaat - OpMaat P10
Voor een (snel) dicht en
gezond plantvak
Bevordert beworteling en
stimuleert knopvorming
Advies op Maat
Het geven van deskundig advies op maat vinden wij belangrijk. Elke bodem is
anders, elke plant vraagt specifieke bemesting en ieder probleem heeft zijn eigen
oplossing. Met bijna 50 jaar ervaring op het gebied van natuurlijke bemesting en
bodemverbetering hebben wij veel kennis in huis. U kunt onze accountmanagers
altijd bellen of een e-mail sturen voor advies op maat. Van bemestingsplan,
tot het direct beantwoorden van een korte vraag. Wij helpen u graag!
Kantoor PlantProfessional
Telefoon: 0516 567 768
E-mail:
[email protected]
Myco-Haag (7-3-5)
Beperkt de inboet en het
uitvalspercentage aanzienlijk
Myco-Rodo (7-3-4)
Kalium - OpMaat K15
Maakt het gazon en de border
vorst- en droogtebestendig
Magnesium OpMaat MgO+
Met specifieke microorganismen voor zuurminnende planten
Breed in te zetten probleem­
oplosser rijk aan magnesium
en sporenelementen
Myco-Start (7-9-3)
Calcium - OpMaat Kalk
Zorgt voor een snelle en
diepe beworteling bij
aanleg van gazons
4 seizoenenkalk verrijkt met
micro-organismen. CO2-neutrale
en stuifvrije microkorrel
Accountmanager Noord-Oost Nederland
Gerwin te Velde
Mobiel: 06 54 673 079
E-mail:
[email protected]
Accountmanager Zuid-West Nederland
Irwin van der Mussele
Mobiel: 06 53 682 382
E-mail:
[email protected]
ECOstyle werkt sinds 1967 volgens
het principe bio­diversiteit. Met 100%
organische meststoffen en de daaraan
toe­ge­voegde micro-organismen
voeden wij de bodem en het
bijbehorende bodemleven.
De Gezonde Bodem
Terra
Stimulerende bodemverbeteraars
Terra-Fertiel
Bodemverbeteraar op basis van
schimmels, bacteriën en gisten.
Stimuleert en activeert het
bodemleven
Terra-Actif
Bodemverbeteraar rijk aan
kokosvezels. Optimaliseert
de water en luchthuishouding
ECOstyle werkt uitsluitend met 100% organische meststoffen en bodemverbeteraars.
ECOstyle BV | Vaart Noordzijde 2a, 8426 AN Appelscha | T 0516 567 768 | F 0516 433 113 | [email protected]
www.ecostyle.nl
Bodembeheer op basis
van biodiversiteit
De Gezonde Bodem
Sterke planten - Minder uitval - Beter rendement
Het fundament van de tuin is een
gezonde grond of bodem. Niet elke
bodem is een goede bodem. Een gezonde
bodem zorgt voor meer weerstand en
een betere gezondheid van planten.
Planten groeien niet alleen beter
en mooier, maar er zijn ook minder
gewasbeschermingsmiddelen nodig.
Het nut van micro-organismen?
Micro-organismen (gisten,
bacteriën en schimmels) zijn de
essentie van onze meststoffen.
Wat doen ze precies in de bodem?
Gisten zijn belangrijk bij het vormen
en behouden van een goede
bodemstructuur. Omdat gisten
voedsel zijn voor o.a. bacteriën,
zijn ze onmisbaar voor een gezonde
populatie nuttige bacteriën.
Bacteriën zijn in de bodem
verantwoordelijk voor de
afbraak van verse organische
ORGANISCH BEMEST ONBEMEST BEMEST MET MICRO-ORGANISMEN
stof, zoals afgevallen blad en
grasmaaisel. Verse organische
stof bevat veel suikers en
eiwitten die bij de afbraak
worden omgezet in voor de plant
opneembare voedingselementen
en bouwstoffen. Daarnaast is
een diversiteit aan bacteriën
ook belangrijk voor een goed
weerstandsniveau van de plant.
Schimmels zijn in de bodem
verantwoordelijk voor de afbraak
van het ‘moeilijke materiaal’ zoals
houtige delen van de plant en
wortels. Daarnaast is een bepaald
type schimmel, de Mycorrhizae, in
staat om in symbiose te leven met
de plant. De plant levert suikers
aan de Mycorrhizae, die vervolgens
vocht en voedingsstoffen, met name
fosfaat en sporenelementen, uit de
bodem haalt en aan de plant levert.
Deze samenwerking kan zorgen
voor een oppervlaktevergroting van
het wortelstelsel tot wel 9 keer!
5
1
In een gezonde vitale
bodem is voldoende
biodiversiteit aanwezig
met de juiste balans tussen
lucht, vocht, voeding,
structuur en bodemleven.
Deze balans kun je creëren
door de 5 belangrijkste
bodemtechnische aspecten
te analyseren en bij te
sturen. De juiste
samenhang tussen deze
aspecten bepaalt de
kwaliteit van je bodem
en de mate waarin
plantmateriaal aanslaat
en overleeft.
Structuur
Een goede bodemstructuur is het meest essentiële
aspect van duurzaam bodemonderhoud. Het
bepaalt hoeveel water en zuurstof er beschikbaar
is in droge en natte omstandigheden en in
hoeverre wortels en bodemleven ongehinderd
kunnen ontwikkelen. Vaak is de bodemstructuur
niet optimaal doordat de grond te schraal is of
te veel klei bevat. Ook bij aanleg en renovatie
ontstaan vaak problemen met de bodemstructuur
door het gebruik van zware machines, intensieve
betreding of door natte omstandigheden. Een
gezonde bodem bestaat voor 50% uit vaste delen,
voor 25% uit water en voor 25% uit lucht.
2
4 Zuurgraad
Organische stof
Een juiste hoeveelheid organische stof in de
bodem (humus) is niet alleen van belang als
voeding voor het bodemleven, maar is ook
essentieel voor een goede bodemstructuur.
Bij zandgronden zorgt organische stof voor
een betere buffering van vocht en voeding. De
voeding blijft het hele jaar door beter beschikbaar,
terwijl in droge perioden de plant het vocht
uit de organische stof kan opnemen waardoor
de droogtegevoeligheid sterk afneemt. Bij
kleigronden zorgt organische stof voor een rullere
structuur waardoor de waterdoorlaatbaarheid
verbetert, er meer zuurstof in de toplaag komt en
het dichtslaan van de grond wordt voorkomen.
Een gezonde bodem bevat tenminste
5% organische stof.
3 Bodemleven
Een gezonde bodem bevat veel bodemleven.
Gezond bodemleven zorgt voor voldoende
beschikbare voeding voor planten door de
omzetting van organische (mest)stof, maar
ook door het vrijmaken en vastleggen van
voedingselementen zoals stikstof, fosfaat, kalium
en magnesium. Daarnaast verbetert bodemleven
de structuur door het “aan elkaar lijmen” van
bodemdeeltjes tijdens de afbraak van organische
stof. Ook beschermt bodemleven de plant op
natuurlijke wijze tegen ziekteverwekkende
bacteriën en schimmels. Kortom, ze zijn
onmisbaar in een goede bodem. In de praktijk
is het niet vanzelfsprekend dat er voldoende
micro-organismen in de bodem aanwezig zijn.
Door gebrek aan zuurstof (verdichting), gebrek
aan organische stof en door structureel gebruik
van mineralen (zouten) kan een gebrek aan
bodemleven ontstaan.
Een actueel thema bij tuin­onderhoud betreft
het verzuren van de grond. Het is een steeds
terugkerend fenomeen dat ontstaat door regen
maar ook door natuurlijke afbraakprocessen in
de bodem. Een te zure bodem heeft een nadelige
invloed op de groei van planten en gazon. Zo
neemt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
voedingsstoffen af bij een te lage of te hoge
pH, terwijl zware metalen bij een lage pH juist
gemakkelijk vrijkomen. Ook de ontwikkeling en
activiteit van micro-organismen neemt af bij een
lage pH. De ideale pH-waarde van een bodem
ligt tussen de 5,5 en 7.
5 Voeding
Een goede voedings­toestand van de bodem
is noodzakelijk voor een gezonde plant. Elk
voedingselement heeft zijn eigen functie. Zo is
voor bladgroei stikstof (N) en magnesium (Mg)
nodig. En zorgt calcium (Ca) voor de versteviging
van de celwanden. Fosfaat (P) is essentieel voor
de ontwikkeling van de wortels en zorgt daarnaast
voor de bloei. Kalium (K) wordt vaak in verband
gebracht met het najaar, maar is ook essentieel
voor de waterhuishouding en transport van
voedingsstoffen.
Download