Nask 1 hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4: Krachten en

advertisement
Nask 1 hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4: Krachten en bewegen
Grootheden en eenheden:
grootheid
symbool
eenheid
symbool
massa
kracht
contactoppervlak
druk
gemiddelde
snelheid
afstand
tijd
m
F
A
p
vgem
kilogram
Newton
vierkante meter
pascal
meter per seconde
of kilometer per uur
meter of kilometer
seconden of uur
kg
N
m2
Pa (= N/m2)
m/s
km/h
m of km
s of h
Formules:
s
t
Wat moet je kunnen?
Hoofdstuk 2: krachten
1. Krachten herkennen:
 de beweging (richting of snelheid) van een voorwerp verandert
 de vorm van een voorwerp verandert
2. Elastische vervorming en plastische vervorming herkennen
3. Soorten krachten herkennen:
 spierkracht
 veerkracht
 spankracht
 zwaartekracht
4. Krachten tekenen:
 de pijl moet de juiste richting hebben
 moet op de juiste plaats beginnen (zwaartekracht begint in het zwaartepunt)
 moet de juiste lengte hebben (gebruik maken van een krachtenschaal)
5. Uitrekking van een veer bepalen: als de kracht twee keer zo groot is, dan wordt
de uitrekking van de veer twee keer zo lang. (afb 18 pag. 31)
6. Slappe veren en stugge veren herkennen
7. Omrekenen:
 gram naar kilogram
8. Berekenen van de zwaartekracht (Fz) in Newton (N) op een voorwerp.
9. Herkennen van druk- en trekkrachten in een constructie.
10. Bedenken van welk bouwmateriaal (beton, gewapend beton, baksteen, hout en
staal) een constructie het best gemaakt kan worden.
11. Draaipunt herkennen in een hefboom.
12. Met behulp van de schaal en liniaal de afstand van een kracht tot het draaipunt
(de arm) bepalen.
13. Met de formule: krachtlinks x armlinks = krachtrechts x armrechts rekenen aan
evenwichten, hefbomen en dubbele hefbomen.
14. Contactoppervlak (A) berekenen van een voorwerp (lengte x breedte)
15. Druk (p) berekenen van een voorwerp waarop een zwaartekracht (Fz) werkt op
een contactoppervlak.
16. Beredeneren of de druk groter of kleiner wordt bij een verandering van kracht of
oppervlak.
Hoofdstuk 4: bewegen
17. Van een afbeelding van een tikkerstrook of van een stroboscopische afbeelding
(met schaalaanduiding) waarop een beweging is te zien een afstand-tijd-tabel en
een afstand-tijd-diagram (een (s,t)-diagram) maken.
18. Omrekenen:
 meters naar kilometers
 centimeters naar meters
 seconden en minuten naar uur
 uur naar seconden
 m/s naar km/h en andersom.
19. De gemiddelde snelheid berekenen als de afstand en de tijd bekend is.
20. De afstand berekenen als de gemiddelde snelheid en de tijd bekend is.
21. De tijd berekenen als de afstand en de gemiddelde snelheid bekend is.
22. Herkennen van bewegingen in een (s,t)-diagram:
 versnelde beweging
 vertraagde beweging
 eenparige beweging
 stilstaan
23. De grootte van voortstuwende en tegenwerkende krachten in een beweging
herkennen (afb. 15 + tekst pag. 78).
24. Benoemen welke factoren invloed hebben en hoe deze factoren invloed hebben
op de:
 remweg
 reactietijd
25. Het verband tussen beginsnelheid en remweg uit een diagram aflezen.
26. Reactie-afstand berekenen uit de reactietijd en beginsnelheid.
27. Stopafstand berekenen uit de reactie-afstand en remweg.
Leeropdrachten en leer-tips
A. Zet een sterretje voor de nummers waarvan je niet meer zeker weet hoe je dat
moet doen.
B. Vergelijk je lijstje met wat je niet weet met een klasgenoot.
C. Leg aan elkaar uit of zoek in je boek of in je aantekeningen op hoe het ook
alweer werkt. (vraag je docent als je er niet uitkomt)
D. Maak je eigen samenvatting van de hoofdstukken door de cijfers over te
nemen op een blaadje en schrijf er in je eigen woorden achter hoe je het moet
doen.
E. Schrijf bij elke vraag in de test jezelf van hoofdstuk 2 en 4 wat je moet kunnen
om die vraag te beantwoorden. Je kunt dit opschrijven door één of meerdere
van bovenstaande nummers er naast te zetten.
F. Schrijf de nummers op die niet aan bod komen bij de vragen uit de test jezelf.
Zoek opdrachten bij deze nummers in de paragrafen in je werkboek.
G. Maak de test jezelf. Maak gebruik van de nummers die je ernaast hebt
geschreven en van je eigen samenvatting.
H. Maak de opdrachten die je bij F hebt uitgezocht. Maak ook hier gebruik van je
eigen samenvatting.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards