retraite - Stichting Inzichts Meditatie

advertisement
STICHTING INZICHTS
MEDITATIE
UITNODIGING
voor deelname aan een
Satipaṭṭhāna retraite
(Vipassana in de traditie van Mahasi Sayadaw)
Onder begeleiding van de
Eerwaarde Sayadaw U Vivekananda
van zondag 4 tot en met dinsdag 13 mei 2014
in Bosoord te Loenen (Maitreya Instituut)
PROGRAMMA
De retraite begint op zondag 4 mei 20.00 uur en zal op dinsdag 13 mei na de lunch afgesloten
worden. De retraite vindt plaats in het mooi gelegen Tibetaanse klooster “Bosoord” te Loenen en
wordt begeleid door de Eerwaarde Vivekananda, hoofd van het Internatinaal Meditatie Centrum
“Panditarama” te Lumbini (Nepal).
Het programma omvat loop- en zitmeditatie, daarnaast meditatie-instructies, inleidingen
(dhammatalks) en persoonlijke gesprekken (interviews).
SATIPATTHANA MEDITATIE (VIPASSANA)
De retraite neemt als basis het gereedschap uit de satipaṭṭhāna. Met een goed ontwikkelde en
stabiele mindfulness en een geconcentreerde geest zal intuïtief inzicht (vipassana) zich op een
systematische manier stap voor stap ontvouwen.
Satipaṭṭhāna meditatie in de traditie van de Eerwaarde Māhasi Sayadaw brengt veel goeds met zich
mee. De geest wordt gezuiverd en een positieve inspanning om nibbāna te bereiken wordt
gecultiveerd.
Vipassana- of inzichts-meditatie is een techniek die stamt uit het Boeddhisme zoals dat met name in
Zuidoost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in deze meditatietechniek staat het ontwikkelen van
opmerkzaamheid (aandacht), het leren observeren wat er in het hier en nu gebeurt. Het leidt tot
verdieping van inzichten en uiteindelijk tot innerlijke vrede.
BEGELEIDING
De Eerwaarde Vivekananda, die geboren is in Oostenrijk en sedert 1989 monnik is, heeft een
langdurige opleiding gevolgd bij de belangrijke leraar Sayadaw U Panditabhivamsa in Myanmar
(Birma). Hij is thans hoofd van het Internationaal Meditatie Centrum “Panditarama” in Lumbini (de
geboorteplaats van de Boeddha). Hij onderricht de Vipassana meditatie en de Brahma Vihara in de
traditie van de Eerwaarde Mahasi Sayadaw sedert 1998 in Lumbini en verder in Nepal, USA, Europa,
Israël en Australië.
Het deelnemen aan deze retraite is een mooie gelegenheid om te ervaren hoe in het algemeen
Vipassana Meditatie in Myanmar (waar Mahasi Sayadaw heeft geleefd) en verder in het Oosten wordt
onderricht.
KOSTEN EN OPGAVE
De kosten van deze retraite zijn € 585,- . Er zijn tweepersoonskamers voor alle deelnemers.
Als je graag mee wilt doen, maar de hoogte van de deelnamekosten een belemmering vormt, neem
dan contact op met 010-4672952.
Inschrijving voor deze retraite vindt plaats door overschrijving van het inschrijfbedrag op giro
8122006 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Ezinge onder vermelding: Vivekananda 2013.
(Gebruik bij overmaking vanuit het buitenland het inschrijfbedrag de codes:
IBAN NL98INGB0008122006, BIC INGBNL 2A. Je wordt verzocht daarbij je naam te vermelden
wanneer deze niet overeenstemt met de tenaamstelling van de rekeninghouder. Daarnaast wordt je
verzocht het inschrijfformulier volledig ingevuld te zenden naar: Hans Gijsen, Burg. Le Fèvre de
Montignylaan 115, 3055 NB Rotterdam of naar: [email protected]
Vermeld s.v.p. je meditatie ervaring op het aanmeldingsformulier in het Engels.
Inschrijving voor deze retraite vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Je wordt erop attent gemaakt dat bij inschrijving voor een SIM-retraite de “Algemene voorwaarden”
van kracht zijn zoals die op de website van de SIM (www.simsara.nl) en vanaf het septembernummer
2009 in de SIMsara zijn vermeld. Aangeraden wordt deze te lezen.
MAALTIJDEN
De maaltijden zijn vegetarisch.
ONDERSTEUNIG MEDITATIEPROCES
Ter ondersteuning van het meditatieproces wordt de retraite volledig in stilte doorgebracht Verder
wordt gevraagd tijdens de retraite niet te lezen, te schrijven, te telefoneren of gebruik te maken van
internet.
DANA
Zoals alle retraites van de SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana (=donatie). Vanuit
de tijd van de Boeddha worden de leringen en het meditatieonderricht beschouwd als een daad van
vrijgevigheid. De hoogte van het inschrijfbedrag voor deze retraite is bepaald door de direct te
maken kosten; de begeleiders krijgen slechts hun reis- en verblijfkosten vergoed. Daarom is er aan
het einde van de retraite gelegenheid dana (donatie)te geven voor de begeleiders.
INLICHTINGEN
Bij inschrijving ontvang je ongeveer twee weken voor aanvang van de retraite een brief met nadere
bijzonderheden. Inlichtingen: [email protected] of 0620233245 / 0104672952
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards