Kadampa Meditatie Centrum Nederland

advertisement
Kadampa Meditatie Centrum
Nederland
Inhoud
4
Kadampa Boeddhisme
5
Wat is meditatie?
6-7
De stichter van deze traditie
8
De algemene spirituele directrice
9
De residentiële leraar
10 Lezingen
11
Halve en hele dagcursussen
12Gebeden
13Retraites
14Basisprogramma
15Poedja’s
16
Nationale festivals
17
Dharmaweekenden & Machtigingen
18-19 Internationale festivals
20
Open dag
21
Wereld Vrede Café
22
Winkeltje, Wonen in het KMCN
23Vrijwilligerswerk
24
Tharpa Publicaties
25
Internationaal tempel project,
eboek Modern Boeddhisme
26-27 Hoe te boeken voor retraites &
2
cursussen, Hotel Kadampa Holland
Bij het zien van het altaar werd ik rustig van binnen. Een mooie plek om
mijn wandeling te onderbreken.
Een voorbijganger
”
Het KMCN is een boeddhistisch
meditatiecentrum gelegen in het
hart van Zuid Limburg waar mensen
in een positieve en inspirerende
omgeving alles kunnen leren over
meditatie en boeddhisme. Een
ideale plaats voor innerlijke vrede,
vriendschap en overdenking.
U bent van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan een van
onze vele activiteiten, de Tempel
te bezichtigen, ons winkeltje te
bezoeken of om een kop koffie
te drinken in het Wereld Vrede
Café. U kunt ook overnachten en
genieten van de gastvrijheid van
Hotel Kadampa Holland. In deze
brochure vind u alle informatie die
u nodig heeft.
3
Kadampa Boeddhisme
KMCN is een lid van de Nieuwe
Kadampa Traditie - Internationale
Kadampa
Boeddhistische
Unie
(NKT-IKBU),
een
wereldwijde
Mahayanaboeddhistische traditie.
Het
doel
van
Kadampaboeddhisme is om
Boeddha’s tijdloze wijsheid
op een praktische manier
aan te bieden aan de mensen
van de moderne wereld,
zodat deze wijsheid voor
iedereen toegankelijk wordt.
Kadampaboeddhisme leert
ons om al Boeddha’s leringen
te beschouwen als persoonlijk
advies dat we in ons dagelijks
leven in praktijk kunnen brengen
om zo stap voor stap onze
problemen op te lossen en innerlijke
vrede en geluk te vinden.
4
Wat is meditatie?
Het doel van meditatie is om onze
geest kalm en vredig te maken.
Als we onze geest vredig
maken
met
behulp
van
meditatie kunnen we onze
problemen zoals onplezierige
gevoelens,
depressie
of
ongelukkigheid
oplossen.
Wanneer
onze
geest
door
meditatie
steeds
vrediger
wordt,
zullen
we een steeds zuiverder
vorm van geluk ervaren.
Tenslotte
kunnen
we
door middel van meditatie
spirituele realisaties verkrijgen
die ons zullen leiden naar een
toestand van volledige vrijheid
van lijden en permanent geluk.
5
6
Geshe Kelsang Gyatso
De Stichter van de Nieuwe
Kadampa Traditie
Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso is de stichter van de
Nieuwe Kadampa Traditie (NKT), een boeddhistische
traditie die via een ononderbroken overleveringslijn
teruggaat naar Boeddha Shakyamoeni. Na ongeveer
twintig jaar het boeddhisme te hebben bestudeerd
en beoefend in de grote Tibetaanse kloosters en na
twintig jaar retraite te hebben gedaan in de Himalaya
heeft Geshe Kelsang zich de laatste vierendertig jaar
toegelegd op het delen van zijn kennis en ervaring
met de mensen van de moderne wereld. Hiertoe
heeft hij duizenden lessen gegeven, tweeëntwintig
hooggeprezen boeken geschreven, en de ontwikkeling
in gang gezet van Tempels voor Wereldvrede,
Kadampa Meditatie Centra, Internationale Retraite
Centra, Kadampa Boeddhistische Centra, Hotel
Kadampa’s, Wereldvrede Cafés, het Internationale
Scholenproject en Tharpa Publicaties.
7
De Algemene Spirituele Directrice
8
Gen-la Kelsang Dekyong is de gekozen Algemene Spirituele Directrice van NKT-IKBU en
de Voornaamste Residentiële Lerares van Manjoeshri KMC, Engeland. Zij is een moderne
boeddhistische non, die werkt om mensen te helpen innerlijke, mentale vrede te ontwikkelen.
Ze is al dertig jaar een student van Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso. In de loop der jaren
heeft ze duizenden mensen in de hele wereld geïnspireerd door haar oprecht vertrouwen
op haar Spirituele Gids, het ter harte nemen van zijn leringen en het in de praktijk brengen
ervan. Gen-la Dekyong is een erg ervaren Lerares die in staat is om Boeddha’s leringen
gemakkelijk toegankelijk te maken. Door haar voorbeeld laat ze zien hoe we deze leringen
kunnen integreren in ons dagelijks leven.
De Residentiële
Leraar
Gen Kelsang Namkhyen is de residentiële
leraar van het KMCN. Hij is ruim dertien
jaar ingewijd als boeddhistische monnik
en studeert en beoefent al jarenlang het
Kadampaboeddhisme als student van
Geshe Kelsang Gyatso. Zijn diepe begrip
van en zijn heldere verklaringen over de
leer van Boeddha maken hem een zeer
geliefd leraar.
9
Lezingen
Het KMCN organiseert regelmatig
lezingen met geleide meditaties in
verschillende plaatsen in Nederland
en Belgie. De lezingen bieden een
introductie
tot
boeddhistische
zienswijze met de nadruk op hoe we
deze praktisch kunnen toepassen in ons
dagelijks leven om onze problemen op
te lossen en innerlijke vrede te ervaren.
Er wordt ook uitgelegd wat meditatie is
en hoe we zelf kunnen mediteren. Er is
volop gelegenheid voor het stellen van
vragen en na afloop is er koffie of thee.
Zie voor meer informatie over locaties,
data en tijden onze website (www.
kmcnederland.nl) of neem contact op
met KMCN.
10
Halve en hele dagcursussen
Halve en hele dagcursussen geven
mensen de gelegenheid om wat
uitgebreider te leren hoe we Boeddha’s
eeuwenoude
wijsheid
kunnen
toepassen in ons drukke, moderne
leven, zodat we onze problemen
met boosheid, gehechtheid, jaloezie
en onwetendheid kunnen oplossen.
We leren hoe we kunnen leven in
harmonie met anderen en hoe we
ons leven zin kunnen geven.
Tevens een mooie kans om gedachten
uit te wisselen met gelijkgestemde
mensen.
De locaties, dagprogramma’s en data
kunt u terugvinden op onze website.
11
Gebeden
en meditaties
voor het welzijn
van anderen
12
Mediteren voor Wereldvrede
Gebeden voor de Overledenen
KMCN biedt eenmaal per maand de
gelegenheid om op zondag samen te
komen om te mediteren voor wereldvrede.
Op deze zondagen kunnen we onszelf
opladen met positieve, inspirerende
energie en kunnen we goede intenties
ontwikkelen ten opzichte van anderen. U
zult de transformerende kracht ervaren
van deze bijeenkomsten. Kortom, een
aangename en zinvolle manier om onze
zondag te besteden.
Elke dag sterven zoveel mensen en dieren
aan verschillende oorzaken. We hoeven
alleen maar het nieuws te kijken of de
krant te lezen om te weten hoe waar
dit is. Het KMCN organiseert eenmaal
per maand gebeden ten behoeve van
de overledenen die hen zullen helpen
een goede wedergeboorte te nemen.
Iedereen is welkom; enige ervaring is niet
noodzakelijk.
Retraites
Een retraite is een periode waarin we onze
dagelijkse activiteiten stopzetten om ons
te wijden aan een spirituele oefening zoals
meditatie. Tijdens een retraite kunnen we
een diepe ervaring krijgen met vredige,
positieve geestestoestanden, wat ons
een volledig ander perspectief op ons
leven kan geven. Veel mensen voelen zich
geinspireerd en opgeladen met positieve
energie na een retraite en blijven deze
periode koesteren als een kostbare en
zinvolle ervaring.
Het KMC Nederland biedt zowel korte
als langere retraites aan, waarbij mensen
kunnen verblijven in Hotel Kadampa
Holland.
13
Basisprogramma
Het Basisprogramma is een studieprogramma voor mensen die het boeddhisme meer
gestructureerd willen bestuderen en beoefenen. Het bestaat uit vijf onderwerpen
uit Boeddha’s Soetraleringen die worden bestudeerd aan de hand van zes boeken
van Geshe Kelsang Gyatso. De lessen bestaan uit het reciteren van voorbereidende
gebeden, meditatie, een verklaring van de te bestuderen tekst en discussie met een
medestudent. Elke vierde les is een groepsdiscussie. Instromen is altijd mogelijk.
“We moeten onze eigen karmadokter worden en onszelf genezen met Dharma-ervaring.
Door onze Dharma-ervaring en wijsheid te vergroten, zullen we geleidelijk aan al onze
problemen oplossen en zullen we het uiteindelijke geluk van volledige verlichting
bereiken”
Geshe Kelsang Gyatso
14
Poedja’s
In het KMCN is iedereen welkom om deel te nemen aan de gezongen gebeden,
ook wel poedja’s genoemd, die vaak worden gecombineerd met meditatie,
visualisatie en mantrarecitatie. De volgende poedja’s vinden regelmatig plaats:
•
•
•
•
•
•
Wensvervullend Juweel met meditatie
Wensvervullend Juweel met tsog
Offerande aan de Spirittuele Gids
Beschermerpoedja
Tarapoedja
Het nemen van de Mahayanavoorschriften
Zie voor meer informatie over de poedja’s onze website of neem contact op
met het Centrum.
15
Nationale festivals
In het KMCN wordt om het jaar een Nationaal
Festival gehouden. Voor deze gelegenheid
wordt óf de Algemeen Spiritueel Directeur óf
de Plaatsverangend Spiritueel Directeur van
de Nieuwe Kadampa Traditie uitgenodigd om
een machtiging te geven en een commentaar
op de oefening die we naar aanleiding van de
machtiging kunnen gaan doen.
Festivals en Dharmavieringen zijn korte, spirituele
vakanties waarin we inspiratie kunnen opdoen,
onszelf kunnen verrijken met diepgaande
inzichten en nieuwe vrienden kunnen opdoen en
oude vrienden weerzien. We zullen uitgerust en
vol positieve energie terug naar huis gaan.
Voor meer informatie: www.kmcnederland.nl
16
Dharmavieringen
Machtigingen
Dharmavieringen
Elk jaar waarin er geen Nederlands Nationaal festival
is, organiseert het KMCN een Dharmaviering. Voor de
Dharmavieringen wordt de Nederlandse Nationale Directeur
van de Nieuwe Kadampa Traditie uitgenodigd.
Machtigingen
Ook wordt er in KMCN elk jaar een machtiging gegeven door
de Residentiele leraar van het centrum.Een machtiging is een
ritueel waarin we een krachtige connectie maken met een
bepaalde Boeddha en sterke zegeningen ontvangen van die
Boeddha. Na het ontvangen van de machtiging zijn we in staat
om de oefening te doen die aan die Boeddha gewijd is en door
deze oefening oprecht te doen zullen we dezelfde kwaliteiten
als deze Boeddha verkrijgen.
17
Internationale festivals
Gen-la Kelsang Dekyong
Lente- en zomerfestival
Elk jaar worden in Kadampa Meditatie Centrum
Manjoeshri in Ulverston, Engeland het lente- en
zomerfestival gegeven. De Algemeen Spiritueel
Directeur en de Plaatsvervangende Spiritueel
Directeur geven dan machtigingen en lezingen. Tevens
worden door andere leraren korte retraites geleid.
Voor meer informatie: www.kadampafestivals.org
18
Lente, Zomer, Herfst
Herfstfestival
Het herfstfestival wordt elk jaar op een andere plek in
de wereld gegeven. Ook hier heeft men de bijzondere
gelegenheid om een machtiging en lezingen te
ontvangen. De laatste jaren vonden de herfstfestivals
plaats in o.a. Brazilië, Singapore, Italië en Spanje.
Gen-la Kelsang Koensang
19
g
a
D
n
e
Op
20
Ieder jaar wordt er aan het begin
van het nieuwe seizoen, augustus/
september een open dag worden
gehouden. Mensen kunnen dan
kennis maken met het centrum en
de activiteiten ervan, een uitleg
ontvangen over de betekenis van de
tempel en het altaar, gratis deelnemen
aan meditatie of gewoon gezellig een
kopje koffie drinken op het terras.
Wereld Vrede Café
In hetzelfde gebouw als KMCN bevindt zich ook het
Wereld Vrede Café. We hebben een keus aan koffie,
thee, koude dranken, cakes en echte Limburgse vlaai.
Het Wereld Vrede Café is alle dagen open voor het
publiek van 11.00-17.00 uur. Ideaal om te ontspannen,
mensen te ontmoeten in een inspirerende omgeving
of om gewoon lekker op het terras te zitten. In het
Wereld Vrede Café is gratis Wifi aanwezig.
Een leuk idee is om na een bezoek aan het Wereld
Vrede Café ook de Tempel te bezichtigen of ons
winkeltje te bezoeken. Iedereen is welkom.
21
Winkeltje
In het KMCN is ook een kleine winkel waar u
onder andere de boeken over boeddhisme en
meditatie van Geshe Kelsang Gyatso aantreft,
naast een grote keus aan gebedenboekjes,
wierook, thee, meditatie-CD’s, wenskaarten
en andere leuke geschenken. Verras uzelf
of iemand anders. Het winkeltje is het hele
jaar geopend, dus waarom komt u niet eens
binnenlopen na een wandeling in de omgeving
of als u toevallig in de buurt bent?
Wonen in het KMCN
Als u Kadampaboeddhisme wilt bestuderen en
beoefenen en tegelijkertijd deel uit wilt maken van
een inspirerende gemeenschap die toegewijd is
aan het helpen van anderen, dan is het misschien
iets voor u om bewoner te worden van het KMC
Nederland. Iedereen die geïnteresseerd is om
bewoner te worden wordt gevraagd om eerst
enkele weken op werkbezoek te komen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het
Centrum.
22
Vrijwilligerswerk
Het KMCN zou niet kunnen bestaan zonder
vrijwilligers. Misschien lijkt het u ook
interessant om in het KMCN mee te werken
als vrijwilliger. Als u een dag of zelfs maar
een paar uur per week wilt helpen in het
KMCN, aarzel dan niet contact met ons op
te nemen. Wij zullen dan met u overleggen
over een passende taak, een bezigheid
die past bij uw interesses en die nuttig en
zinvol is voor het Centrum. U bent van harte
welkom!
Werkbezoek
Een ideale manier om uit te vinden wat het is
om deel uit te maken van een Boeddhistische
gemeenschap is door op werkbezoek
te komen bij het KMC Nederland. In ruil
voor 5 dagen werk bieden we 7 nachten
accommodatie,
drie
vegetarische
maaltijden per dag en vrije toegang tot
alle lezingen en meditatiecursussen die
tijdens uw verblijf plaatsvinden. Als u
geïnteresseerd bent, schrijf dan een
email met een korte beschrijving van uw
interesses, vaardigheden en eventuele
(lichamelijke) beperkingen. Wij nemen dan
spoedig contact met u op.
23
Tharpa Publicaties Nederland
Tharpa Publications is de internationale uitgever van de
NKT-IKBU die exclusief de hooggewaarde boeken van
Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso uitgeeft. Verder
produceert Tharpa ook een gevarieerde reeks van
gebedenboekjes (sadhana’s), geleide meditaties op
CD, kaarten en posters (zie www.tharpa.com).
De boeken van Geshe Kelsang worden in het
Nederlands uitgegeven door Tharpa Publicaties
Nederland. De meeste gebedenboekjes zijn ook
in het Nederlands vertaald en verkrijgbaar bij het
KMCN.
Wijsheid
verspreiden
24
Alle Tharpa-items zijn te verkrijgen in ons winkeltje.
Verder zijn er ook andere artikelen te koop, zoals
wierook, mala’s, malazakjes, Boeddhabeeldjes en
andere leuke geschenken.
Internationaal
Tempel Project
Het Internationale Tempel Project is opgestart
door Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso met de
visie om een Kadampaboeddhistische Tempel
in elke belangrijke stad in de wereld te creëren.
Kadampaboeddhistische Tempels nemen vele
vormen aan. Sommigen zijn nieuw gebouwd
volgens een speciaal ontwerp dat door Geshe
Kelsang werd ontwikkeld gebaseerd op traditionele
boeddhistische
architectuur,
andere
zijn
aanpassingen van bestaande gebouwen en sommige
zijn opgenomen in Hotel Kadampa’s, zoals die in
Schin op Geul (Nederland).
De Kadampatempel in Schin op Geul is het hart van KMC
Nederland. De Tempel is een bron van vrede en
inspiratie voor iedereen die er binnengaat en een
volmaakte locatie voor meditatie. Iedereen is van
harte welkom om de Tempel te bezoeken!
MODERN BOEDDHISME
Het pad van mededogen en wijsheid
www.modernboeddhisme.com
Geshe Kelsang Gyatso,
auteur van Modern
Boeddhisme
25
Hoe te boeken voor cursussen & retraites
Het KMC Nederland is gevestigd in Hotel Kadampa Holland, Schin op Geul. Het
hotel heeft een grote tuin waarin men zich kan ontspannen en een eigen
parkeerplaats die voldoende plaats biedt voor alle gasten. In het hotel kunt u
gebruik maken van gratis Wi-Fi.
Er zijn één-, twee, en driepersoonskamers, allemaal met eigen douche en toilet;
beddengoed en handdoeken zijn aanwezig in alle kamers. Voorzieningen voor
minder validen zijn beschikbaar (vraag hiernaar als u boekt).
Weekend- en langere cursussen en retraites zijn inclusief drie vegetarische
maaltijden per dag, geserveerd in het Wereld Vrede Café. Er zijn mogelijkheden
om te voorzien in speciale dieetbenodigdheden. Informeer a.u.b. hiernaar
tijdens de reservering. Weekendcursussen beginnen op vrijdag met avondeten
en eindigen zondag na lunch.
Het is natuurlijk ook mogelijk om te overnachten zonder een cursus te volgen.
De prijzen per overnachting zonder cursus zijn inclusief ontbijt alleen.
Alle prijzen zijn per persoon. Een overnachting is exclusief toeristenbelasting van € 1,60 p.p.p.n
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen in de loop van de tijd.
Prijzen
Per nacht
B&B (zonder
cursus)
Prijzen
voor
2011
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer
Driepersoonskamer
Zonder overnachting
€ 37,50 (laagseizoen)
€ 28,75 (laagseizoen)
€ 24,00 (laagseizoen)
-
€ 50,00 (hoogseizoen)
€ 35,00 (hoogseizoen)
€ 28,00 (hoogseizoen)
-
Dagcursussen
-
-
-
€ 30,00
Halve dagcursussen
-
-
-
€ 20,00
Weekendcursussen en retraites (2 nachten)
€ 120,00
€ 105,00
€ 95,00
€ 40,00
Dharmaviering weekend (2 nachten)
€ 155,00
€ 120,00
€ 107,00
€ 60,00
Januari retraite (per week)
€ 200,00
€ 175,00
€ 167,00
€ 35,00
Voor reserveringen stuur a.u.b. een email naar: [email protected] of bel +31 (0)43 - 459 24 58 tijdens kantooruren
Schin op Geul-Nederland
27
Kadampa Meditatie Centrum Nederland
Graafstraat 39
6305 BD Schin op Geul
Zuid-Limburg
tel.: +31 (0)43 - 459 2458
email.: [email protected]
www.kmcnederland.nl
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards