Korte termijn retraite

advertisement
Retraite in een Boeddhistisch klooster.
Sinds 1988 wordt er door de stichting Fo Guang Shan uit Taiwan drie maal per jaar, tijdens de
winter- en zomervakanties, een 7-daagse boeddhistische retraite georganiseerd. Tot nog toe hebben
er in totaal 48 van deze retraites plaatsgevonden. Dit is niet eerder voorgekomen in de geschiedenis
van het Noordelijk Transmissie-deel van het Boeddhisme.
Voor het eerst wordt er nu ook in Europa een boeddhistische retraite georganiseerd, geheel volgens
de traditionele boeddhistische voorschriften en formaliteiten. Ook worden er gedurende deze 7
dagen cursussen gegeven, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen en beoefenen van het Boeddhisme.
Mannelijke deelnemers zullen worden ingewijd tot leerling-monnik, volgens de zog. Sramaneraprecepts. Zij moeten worden kaalgeschoren. Vrouwelijke deelnemers ontvangen de inwijding tot
leerling-non volgens de zog. Siksamana-precepts. Omdat kaalscheren voor de meeste vrouwen een
probleem is, vervalt voor hen deze eis.
Om de deelnemers te kunnen laten ervaren hoe het leven van de Sangha zich in Boeddha’s tijd
afspeelde, en hoe de leden van de Sangha leefden van aalmoezen, wordt de deelnemers van de
retraite geleerd hoe zij hierom moeten vragen. Voor de deelnemers is dit vooral bedoeld als een
oefening om te leren hoe zij aan allen, zonder onderscheid, dankbaarheid en gelijkmoedigheid
kunnen tonen. Daarnaast leren zij met vreugde van het voedsel te genieten en afstand te doen van
hoogmoed en van de gehechtheid aan het “ik”. Wanneer de deelnemers met vlijt en barmhartigheid
opstijgen naar de Bodhi en weer neerdalen om anderen te bekeren, waarbij zij zich nauwlettend aan
de boeddhistische voorschriften houden zonder deze te overtreden, dan voldoen zij geheel aan de
voorwaarden voor een zinvolle retraite. Dan is er sprake van een les in werkelijke bevrijding van
lichaam en geest.
De retraite bestaat uit o.a. de volgende onderdelen:
instructies bij de meditatie
introductie van het Boeddhisme
de Soetra van Verdiensten in de woorden van Boeddha
een korte behandeling van de Diamant-Soetra.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij elke dag, zowel ’s ochtends als ’s avonds, participeren in
de erediensten en dat zij tijdens de middagen werkzaamheden verrichten, waarbij zij zich oefenen in
het ervaren van sereniteit. De erediensten en werkzaamheden hebben als doel om te leren het
Boeddhisme in de praktijk toe te passen. Tevens kunnen de deelnemers hierdoor zichzelf
onderzoeken en daardoor beter leren begrijpen, met als gevolg dat hebzucht kan worden omgezet in
toewijding aan de medemens. Onreinheid in zuiverheid worden getransformeerd, nieuw inzicht in de
waarden van het leven wordt ontwikkeld. Men leert zichzelf als mens te verheffen en zodoende het
leven completer te maken. Na deze korte boeddhistische retraite zullen de deelnemers zich gesterkt
voelen om opnieuw, met hart en ziel, een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.
Heeft u ooit overwogen om, wanneer u het weer eens te druk heeft met werk of wanneer u zich
zorgen maakt over uw leven, naar de tempel te gaan en te bidden voor een eenvoudig, zorgenvrij en
vreedzaam leven? Deze retraite zal u niet alleen op velerlei manieren inspireren, maar bovendien zal
ze nieuwe bezieling in uw leven brengen. U zult deze retraite dan ook ervaren als een bijzonder
hoofdstuk in uw leven.
De Europese tempels van Fo Guang Shan organiseren deze zomer gezamenlijk een korte
boeddhistische retraite. Deze vindt plaats van 18 tot 24 juli 2004 in Berlijn.
De Abt van Fo Guang Shan, Eerwaarde Xin Ting, is uitgenodigd om deze retraite te leiden. Het
bestuur van de organisatie heeft na bekendmaking van dit voornemen veel positieve reacties
ontvangen. Er hebben zich tot nog toe al veel deelnemers uit diverse Europese landen ingeschreven.
Zij komen uit alle lagen van de bevolking: studenten, docenten, medici etc.
Op 24 juli en 25 juli vindt de ceremonie plaats van de “Toevlucht in de Drie Juwelen en de Vijf
Voorschriften”. Daarnaast wordt er een Yogacara Dharma ceremonie gehouden voor de “Bevrijding
van de Hongerige Geesten”, waarbij gevraagd wordt om Boeddha’s zegen voor vrede op aarde en
voor het elimineren van tegenspoed. In de traditie betekent deze “Bevrijding van de Hongerige
Geesten” het beëindigen van het lijden van de overledenen op weg naar Bodhi.
De Abt van Fo Guang Shan, Eerwaarde Xin Ting, zal tijdens zijn Europese tour op 29 juli een lezing
houden in Den Haag. Iedereen is daarbij van harte welkom. Meer informatie vindt u op de website
van de Fo Guang Shan tempel in Amsterdam: http://www.ibps.nl (Wijzigingen Voorbehouden)
U kunt ook contact opnemen met een van de volgende tempels:
Duitsland, Berlijn F.G.S.
Adres: Ackerstasse 85-86, 13355 Berlijn Duitsland.
Telefoonnummer: 49(30)413-7621
Fax: 49(30)413-8723
Email: [email protected]
Telefoonnummers van andere Fo Guang Shan tempels in Europa.
Engeland, Londen F.G.S.
44(207)636-8394
Engeland, Manchester F.G.S.
44(161)872-3338
Frankrijk, Parijs F.G.S.
33(1)4671-9980
Duitsland, Berlijn F.G.S.
49(30)413-7621
Duitsland, Düsseldorf F.G.S.
49(211)787-882
Duitsland, Frankfurt T.J.F.S.
49(69)4059-0870
Nederland F.G.S.
31(20)420-2357
Zwitserland F.G.S.
41(41)917-0531
Zweden F.G.S.
46(8)5903-5801
Zweden, Malmo F.G.J.
46(40)611-8563
Oostenrijk, Wenen F.G.S.
43(1)969-0642
België F.G.S.
32(3)203-0394
Portugal F.G.S.
351(218599-286
Download
Random flashcards
Create flashcards