Aanmeldingsformulier retraites

advertisement
Aanmeldingsformulier retraites
Voornaam……………………………………Achternaam…………………………………………………………………………………
Geslacht……………………………Straat en huisnummer…………………………………………………………………………….
Postcode………...............Woonplaats………………………………………………………Telefoon……………………………
E-mailadres………………………………………………………………………………………Geboortedatum………………………
Ik geef me op voor de retraite ……………………………van ………………………….. tot …………………………………..
Kruis aan wat van toepassing is:
⃝
Ik neem zelf mijn eigen beddengoed mee.
⃝
Ik maak gebruik van het beddengoed dat beschikbaar is in het klooster.
(U kunt gebruik maken van ons beddengoed mits een kleine toeslag van € 5 per persoon.)
Heeft u wel eens eerder gemediteerd?
⃝ ja
⃝ neen
Zo ja, welke meditatiemethode gebruikt u gewoonlijk?.......................................................................
Hoe lang mediteert u al volgens deze methode?..................................................................................
Bent u wel eens in behandeling geweest bij een psychiater of psycholoog? ⃝ ja
⃝ neen
Zo ja, beschrijf in het kort de reden van uw behandeling en de aard van uw klachten:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B.: Indien u bovenstaande vraag met ja heeft beantwoord, kan het raadzaam zijn om contact op te
nemen met onze organisatie voordat u het aanmeldingsformulier opstuurt, want psychische klachten
kunnen de meditatie beïnvloeden en vice versa. Het kan ook zijn dat we hierover contact met u
opnemen.
Heeft u enige ernstige medische klachten die de meditatie zouden kunnen beïnvloeden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er nog dieeteisen en/of andere bijzonderheden n.a.v. een medische indicatie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
“Ik geef me op voor bovengenoemd programma en verklaar hierbij dat ik me zoveel mogelijk aan de
regels van de retraite zal proberen te houden. Ik weet dat als ik bepaalde onderdelen van het
programma, om welke reden dan ook, niet kan of niet wil doen, dat ik daartoe op geen enkele wijze
verplicht ben. Ik weet ook dat ik de retraitebegeleiders niet verantwoordelijk kan stellen voor schade
als gevolg van deze oefeningen.”
Datum……………………………………………..
Handtekening………………………………………………………………
Verdere toelichting bij retraites van Wat Phra Dhammakaya Benelux
Algemeen
Wat Phra Dhammakaya Benelux is onderdeel van Internationaal Dhammakaya Genootschap van
België vzw. De kosten voor de cursus kunnen worden overgemaakt naar bankrekening BE19 9793
2950 9712 (Argenta) ten name van de vereniging.Inschrijvingen voor de cursus vinden plaats in
volgorde van binnenkomst van de inschrijfbedragen.
Voor alle programma’s zijn de leraren monniken, die zijn opgeleid in Thailand. Alle lessen worden in
het Nederlands gegeven, ofwel in het Nederlands simultaan vertaald. Voor meer informatie, kunt u
ons e-mailen op [email protected] Op onze website
http://www.dhammakayabenelux.org vindt u tevens meer informatie.
Acht oefenregels (sĪla)
Tijdens onze retraites worden deelnemers verzocht acht oefenregels op zich te nemen, die gelden als
deel van het standaard-retraitereglement in kloosters in Thailand. Deze regels zijn in de praktijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Het niet doden van dieren
Het niet nemen van niet gegeven is (diefstal)
Geen seksueel contact
Geen onwaarheid te spreken
Geen alcoholische dranken of sigaretten tot zich te nemen
Niet in de avond te dineren
Geen televisie of ander vermaak te bekijken of beluisteren
In een eenvoudige slaapplaats te verblijven.
Deze regels zijn specifiek bedoeld om ons helpen afleidingen te vermijden en innerlijke rust en
stilstand te vinden, alsook om de monastieke sfeer in het klooster te behouden. In het klooster
worden daarom de slaapplaatsen van mannen en vrouwen gescheiden gehouden. Alhoewel er in de
avond niet wordt gedineerd, worden er wel lichte versnaperingen aangeboden, zoals chocolademelk
en yoghurt, om de aanpassing te vergemakkelijken.
Kledij
Deelnemers worden verzocht comfortabele kledij te dragen (geen strakke jeans bijvoorbeeld). Indien
u dat wenst kunt u uw eigen meditatiekussen meebrengen. Verder is het belangrijk kleding te
dragen die gepast is in een kloosteromgeving.
Beddengoed
Gelieve uw eigen beddengoed mee te brengen (kussensloop, dekbedovertrek en hoeslaken). U kunt
gebruik maken van ons beddengoed mits een kleine toeslag van € 5 per persoon.
Bijzondere prijs voor studenten
Wat Phra Dhammakaya Benelux wil de spirituele interesse onder jongeren bevorderen. Daarom
rekenen we 80% van de prijs voor studenten. Gelieve je collegekaart op te sturen met de inschrijving
als bewijs.
We danken u voor uw inschrijving. Let op: zoals gezegd, er wordt tijdens de retraite niet ’s avonds
gegeten.
“Anumodana” -- we verheugen ons in uw goede daden!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards