vsk verenigingsbox

advertisement
VSK VERENIGINGSBOX
In een sociaal sterke en aantrekkelijke vereniging voelt iedereen zich
'Thuis in Tafeltennis'. De sleutel daarvoor ligt bij de
verenigingsbestuurders. Om hen daarbij zo goed mogelijk te
ondersteunen heeft de NTTB een verenigingsbox ontwikkeld boordevol
tips & tricks.
Het creëren en borgen van een veilig sportklimaat waarin ieder
verenigingslid zich 'Thuis in Tafeltennis' voelt is een voorwaarde voor
een sociaal sterke en aantrekkelijke vereniging. Leden die zich prettig
en veilig voelen blijven graag lid en zullen dat gevoel ook naar buiten toe
uitstralen.
Om dit gevoel bij alle leden te bewerkstelligen moeten we er met zijn
allen voor zorgen dat iedereen positief gedrag vertoont en ongewenst
gedrag nalaat. Daartoe is het wel nodig dat iedereen zich bewust is van
zijn eigen gedrag en de invloed daarvan op anderen. Voor de meeste
besturen is het best een uitdaging om daar handen en voeten aan te
geven. De NTTB helpt ze daar graag bij door goede voorbeelden aan te
dragen voor de vele aspecten die komen kijken bij het creëren van zo'n
klimaat.
Om ervoor te zorgen dat tafeltennisbestuurders kunnen werken aan alle
aspecten van zo'n sportief sportklimaat waarbij iedereen zich met recht
'Thuis in Tafeltennis' voelt, heeft zij in het kader van het programma
'Naar een veiliger sportklimaat' in nauwe samenwerking met vijf andere
bonden een verenigingsbox ontwikkeld. Deze verenigingsbox heeft een
integraal karakter en is gericht op alle kadergroepen binnen de
vereniging.
De box bevat verschillende hulpmiddelen waarmee alle doelgroepen
binnen de vereniging zelfstandig met thema’s als sportiviteit, respect en
sociale veiligheid aan de slag kunnen. Dit houdt in dat verenigingen door
middel van tekst en uitleg, voorbeelden en best-practices worden
aangespoord beleid te maken, bijeenkomsten te organiseren en plannen
te maken rondom de thema’s. De verenigingsbox is een belangrijk
hulpmiddel om blijvend effect te hebben op een sportief, plezierig en
veilig sportklimaat.
De box wordt niet zomaar uitgereikt: er hoort een verhaal bij en dat
komen wij graag vertellen bij die verenigingen die zich al hebben
gecommitteerd aan de doelstellingen en deelprojecten van 'Naar een
veiliger sportklimaat' ofwel 'Thuis in Tafeltennis'.
Download