Doel van Violet Werking van Violet Repertorium van

advertisement
Doel van Violet
De verenging heeft tot doel aan musici, welke hun talenten en vaardigheden ook zijn, de
mogelijkheid te
bieden al spelende kennis te maken met muziek.
De vereniging wil dit doel bereiken door
a)het Instandhouden van één of meer strijkorkesten,
b)het houden van repetities,
c)het geven van concerten en het opluisteren van allerlei evenementen,
d}het organiseren van kampen en uitwisselingsprojecten met binnen- en buitenlandse verenigingen,
en alle andere activiteiten die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.
Werking van Violet
Violet heeft 126 actieve leden.
Zij bespelen allemaal viool, altviool, cello of bas.
Er zijn vijf deelorkesten:
Violetje, orkest voor de kinderen van 7 tot 12 jaar olv Aag Dereymaeker en Greet Verhulst
Violetter: orkest voor de jongeren van 12 tot 15 jaar olv Geert Adriaenssens en Jef Hendrikx
Violet: orkest voor 15 en ouder olv Aag Dereymaeker en Greet Verhulst
Bassolet: orkest voor de celli en bassen van 12 en ouder olv Isabelle Robesyn en Jaap Kruithof
Violetta: het orkest voor 15 en ouder met toelatingsproef: dit orkest speelt moeilijkere muziek olv
Jaap Kruithof
Als je in Violetta speelt moet je ook verplicht in Violet spelen, om te vermijden dat Violetta
het orkest wordt van ‘beste’ en Violet het orkest van ‘mindere’
Kiezen voor Violetta betekent dus: meer engagement en meer repetitietijd
Er wordt wekelijks gerepeteerd door alle orkesten op zondagvoormiddag.
Er wordt naar gestreefd om elke week een gezamelijk stuk te repeteren met alle orkesten samen.
Repertorium van de orkesten:
Violetje: Voornamelijk volksmeldoieeën die we vinden op internet of zelf hebben opgepikt op
buitenlandse concerten of stages.
Arrangementen door de dirigenten
Violetter: Bestaande bladmuziek en Wereldmuziek
Violet: Volksmelodieën en bestaande bladmuziek.
Voornamelijk wereldmuziek.
Arrangementen door de dirigenten of professionele arrangeurs.
Bassolet: idem
Violetta: Klassieke muziek
Violetje
Doelstelling: Ervaren hoe het is om in groep samen te spelen, te luisteren naar elkaar, een dirigent te
volgen, je plaats in te nemen in een groter geheel, en leren hoe je je daarbij zo best mogelijk
gedraagt in functie van het grotere geheel.
Bij het uitvoeren van eender welke muziek wordt onafgebroken aandacht besteed aan klankvorming
van de groep en ieders eigen plaats daarin: oor voor een mooie balans, boogvoering, speelhouding
en intonatie zijn hier belangrijke aandachtspunten.
Er wordt ook aandacht gevestigd op ieders plaats binnen een orkest, en de, vaak helaas, daarbij
behorende hiërarchie: er wordt gewerkt met aanvoerders, waar dat nodig is.
Bovendien streven we ernaar dat elk kind zijn eigen kwaliteiten en grenzen kent, en die inzet voor de
groep, zowel op muzikaal, als op sociaal gebied. Opdat elke muzikant een eigen muzikale identiteit
ontwikkelt...
Repeteren:
Inspelen: de kinderen staan in een kring, en een repetitie wordt gestart met toonladders en
technische oefeningen waarbij de differentieert wordt waar nodig. Zo kan de hele groep bijvoorbeeld
re groot spelen in halve noten, waarbij de mee gevorderde muzikanten in vierden het octaaf erboven
spelen (derde positie), en de verst gevorderden de terts erboven (en dus bijvoorbeeld in vijfde
positie, of van eerste naar derde naar vijfde positie.), in bijvoorbeeld spiccato zestiende noten. Ook
ritmische varianten met 3 tegen 2 en dergelijke worden aangehaald.
Nadien wordt er veelal een canon gespeeld, die in eerste instantie uiteraard eenstemmig wordt
aangeleerd, waarbij gewerkt wordt op toonkwaliteit. Vervolgens wordt de canon twee- en nadien
vierstemmig uitgevoerd. Aanvoerders gaan binnen de cirkel met hun gezicht naar hun achterban
staan. Als canon beter gekend is, spelen we 'lopend vuurtje', waarbij de kinderen individueel de
canon spelen, en zo de kring rondgaat. Zo durft en moet iedereen alleen spelen, maar gedragen door
een team...
De muziek wordt voornamelijk op het gehoor aangeleerd.
Kennis van Tonica –Subdominant- Dominant in toonaarden tot en met 3 kruisen en 3 mollen wordt
gaandeweg meegegeven, ook met tekens van de dirigent als geheugensteun voor eerste- vierdevijfde graad.
Arrangementen worden nu en dan ook samen met de groep in elkaar gestoken, steeds op basis van
de in onze streken gekende traditie: melodie, al dan niet een tegenmelodie, tegentijden en een bas.
Omdat ook het spelen van Zuid-Afrikaanse muziek een belangrijk stuk van de violette identiteit is
geworden, gebruiken we almaar meer exotische begeleidingsritmes en dito boogstreken van
kindsbeen af, ter variatie, en ter inleiding op het spelen van de echte Bochie-muziek (lees: de muziek
die wij leren van The Bochabela String Orchestra) bij ons grote orkest, violet.
Er wordt voorkeur gegeven aan het doorsturen van opnames aan de spelers om ook thuis te kunnen
oefenen: zo moet iedereen zich thuis wel met de muziek bezighouden, en niet uitsluitend de
kinderen die minder snel een partituur lezen. Het spelen zonder partituur, en zelfs vertrekkend van
het gehoor is tenslotte een vaardigheid die niet noodzakelijk samenhangt met talent voor muziek
spelen tout court, maar is een te ontwikkelen vaardigheid an sich. Ook dat besef maakt deel uit van
het ontwikkelen van een eigen muzikale/violette identiteit.
Bassolet:
trots zijn op het spelen in een cello/basensemble. Bewust-zijn van het unieke van zo'n ensemble
en de voordelen zien van erbij te horen.
- instrument groepsgewijs en uitgebreid verkennen.
- luisteren naar elkaar en al spelend contact hebben met de medecellisten.
- elk zelfstandig een stem spelen binnen het geheel van het celloorkest .
- initiatief nemen om elk apart bij te dragen aan de energie van de muziek.
- van buiten spelen
- de repetities maximaal bijwonen en getuigen van respect voor medecellisten en dirigenten .
- de repetities voorbereiden zoals door de dirigenten per mail wordt gevraagd.
Violetter:
De vaardigheden van Violetje worden verder uitgebreid.
Er wordt naar gestreefd steeds alles uit het hoofd te spelen op concerten.
Violet:
Alles wat hierboven wordt besproken blijft gelden.
Het repertorium wordt uitgebreid en complexer.
Het orkest is op dit moment in staat om collectief een klein uur repertorium volledig uit het hoofd te
brengen.
Violet speelt nooit met muziekstaanders op optredens.
Algemeen:
Violet gaat er van uit, dat een orkest op zijn mooist/energiekst klinkt, als alle muzikanten zich een
waardig lid voelen, en hetzelfde muzikale engagement vertonen, ieder met zijn eigen mogelijkheden
en achtergrond.
Er wordt collectief door alle leden op zondagvoormiddag gerepeteerd tussen 10.00 en 12.30.
Dit schept de mogelijkheid om:
- Met zijn allen een werk in te studeren (op dit moment zijn we zo aan drie werken bezig)
- We, als het weer het toelaat, alle Violetten samen de dansen aanleren die ze spelen.
Dan wordt er op live muziek gedanst: een jig, een tovercircel, een menuet…
Dit gebeurt dan onder leiding van grote Violetten die ook dans studeren.
Variaties krijgen een nr en worden dus gecreëerd. Een uitvoering zal elke keer bepaald
worden door het moment waardoor ze echt alles moeten loslaten en meegaan met de flow.
De structuur wordt dan nog bepaald door de dirigent die aanduidt wie welke variatie
wanneer speelt….
- Soms laten we al eens zulk een werk met variaties helemaal los en geven de dirigenten niets
aan, en dan moeten ze gewoon hun plaatsje/stemmetje durven kiezen in het geheel…
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards