Vacature Projectmedewerkers

advertisement
Vacature Projectmedewerkers – Erfgoed 50 jaar Turkse migratie – 90%
en 50%
Plaats van tewerkstelling
Gent - Brussel – Antwerpen – Limburg (vaste plek valt te bespreken)
Verloning
Volgens PC 329
Unie van Turkse Verenigingen
UTV is een erkende koepelorganisatie en heeft 130 lidafdelingen. UTV begeleidt en stimuleert de
lidafdelingen door individuele ondersteuning, kadervorming, opzetten van culturele en educatieve
activiteiten. Daarnaast realiseert UTV ook eigen projecten om bepaalde doelstellingen te bereiken,
bijvoorbeeld rond tewerkstelling, opvoedingsondersteuning en huwelijksmigratie…
Kardelen
Kardelen is een organisatie die is ontstaan binnen de Turkse gemeenschap in Gent. Ze werkt
specifiek op thema’s zoals migratie, erfgoed, cultuur, diversiteit en interculturaliteit. Dit vertaalt
zich in concrete projecten en acties zoals tentoonstellingen, literaire avonden, concerten,
erfgoedprojecten, enz.
Project: 50 jaar Turkse aanwezigheid in Vlaanderen (1964-2014)
Met dit erfgoedproject willen UTV en Kardelen een pioniersrol vervullen inzake het vormen van de
eigen geschiedenis door de Turkse gemeenschap. Met dit project zal het bestaande erfgoed rond
Turkse migratie in kaart worden gebracht en actief naar nieuw erfgoedmateriaal worden gezocht
via allerlei evenementen en een interactieve website. Daarbovenop vormt een ‘oral history’ luik een
belangrijke rode draad doorheen het project waarbij interviews zullen afgelegd worden onder de
gemeenschap. Met dit alles zal een tentoonstelling, documentaire, portretten en publicatie tot
stand worden gebracht. Naar de erfgoedsector en andere etnische culturele minderhedengroepen
toe, is het de bedoeling van af te sluiten met een seminarie en een ‘best practices’ publicatie.
Doel van de functie
Als projectmedewerker zal u verantwoordelijk zijn voor de snelle opstart en goede opvolging van
dit erfgoedproject. Inhoudelijk werkt u in een team met de andere projectmedewerker, de
verantwoordelijken en enkele betrokken medewerkers binnen UTV en onze partner Kardelen. In de
praktijk zal u de draaischijf worden van dit erfgoedproject. U doet onderzoekswerk naar migratie
erfgoed, u verzorgt de ontsluiting van het erfgoedmateriaal bij de doelgroep, u onderhoudt de
contacten met onze partners, u bent verantwoordelijk voor de goede ondersteuning van het
vrijwilligersteam, u volgt de inhoud van de interactieve website op en werkt onze concrete acties
zoals ondermeer de tentoonstelling, enz… uit.
Functie-inhoud
Projectmedewerker










Staat in voor het in kaart brengen bestaand erfgoedmateriaal en de ontsluiting en bewaring
van nieuw erfgoedmateriaal via de website en verschillende evenementen.
Coacht en volgt de activiteiten van de vrijwilligersgroep op die zich toelegt op het orale
erfgoedluik
Staat in voor de goede contacten met partners, lid- en andere verenigingen, journalisten, enz.
Staat in voor de organisatie en coördinatie van het begeleidingscomité van dit erfgoedproject.
Je verzorgt de duidelijke communicatie en verslaggeving naar de medewerkers van UTV en
Kardelen toe.
Je zorgt voor evaluatie van de georganiseerde activiteiten, vormingen en overlegmomenten.
Je werkt je in in de materie van migratie-erfgoed in binnen- en buitenland.
Je waakt bijgevolg over de wetenschappelijke correctheid van de door ons ontwikkelde acties
zoals bv. de tentoonstelling.
Je volgt de erfgoedwebsite op en vult aan.
Je werkt een educatief ‘Make your own history’ erfgoedpakket uit voor andere
minderhedengroepen
Functieprofiel
 A1 niveau (sociaal-cultureel werk of gelijkwaardig door ervaring, universitaire studies in sociale
1




wetenschappen)
kennis en ervaring:
 kennis van de maatschappelijke positie van de Turkse gemeenschap;
 kennis en ervaring met jeugd- en/of volwassenwerk;
 ervaring in het werken in interculturele contexten.
 kennis en/of ervaring met (migranten)erfgoed
 kennis en/of ervaring met interactieve educatie
vaardigheden:
 zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
 een team vrijwilligers enthousiasmeren, aanmoedigen en ondersteunen
 kunnen plannen, organiseren, onderhandelen;
 kunnen rapporteren;
 zich vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands (Kennis van het Turks en
Frans is een pluspunt)
 taken tijdig en correct kunnen afhandelen;
 probleemoplossend denken;
 vorming kunnen uitwerken en geven, iets kunnen presenteren
attitudes:
 leergierig zijn;
 open staan voor anderen;
 dynamisch zijn;
 initiatieven durven nemen;
 creatief zijn;
 verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 aanpassingsbereid zijn.
andere vereisten:
 Bereid zijn tot avond- en weekendwerk;
 basisvaardigheden PC: Word, Excel, Outlook, enz.
 bereid tot het volgen van bijscholing;
Contract
Er wordt een contract van 1 jaar aangeboden. Voor de halftijdse betrekking zoeken we iemand die
zal werken vanuit Gent met regelmatige verplaatsing naar Antwerpen en Brussel. Voor de 90%
betrekking zoeken we iemand die kan werken vanuit Antwerpen, Brussel en/of Limburg. Relevante
anciënniteit wordt in rekening gebracht (maximum 5 jaar). Grote kans op verlenging van het
project met nog een jaar. Mogelijks daaropvolgende verlenging van tewerkstelling bij UTV en/of
Kardelen, mits beschikbaarheid van middelen.
Indiensttreding
onmiddellijk
Motivatiebrief vergezeld van je CV kunnen gestuurd worden vóór 21 maart naar:
Unie van Turkse Verenigingen vzw, Tav: Belkiran Selamet, Vacature medewerker, Lange
Achteromstraat 32, 2018 Antwerpen
Of via mail naar: [email protected] en in CC: [email protected]
Mensen uit kansengroepen worden aangemoedigd te solliciteren.
Voor meer vragen kan u terecht bij Pieter Baets via [email protected] of op het nummer
0498/787065
2
Download