Huiselijk geweld: wat kost het in Nederland?

advertisement
Huiselijk geweld: wat kost het in Nederland?
MARIEKE RUINAARD
bijstandsuitkeringen).
Twee weken geleden publiceerden
de universiteiten van Stanford en
Oxford hun studie naar de
wereldwijde omvang en kosten van
huiselijk geweld. Conclusie: geweld
in thuissituaties kost wereldwijd
jaarlijks meer mensenlevens dan
oorlogen, en de economische
kosten bedragen wereldwijd
jaarlijks 6.200 miljard euro. 290
miljoen kinderen hebben thuis te
maken met geweld. Op
wereldschaal mogen de getallen
immens zijn, maar hoe zit dat voor
Nederland?
In een meer recent onderzoek van
Regioplan uit 2010 wordt een grove
schatting gemaakt dat huiselijk
geweld tussen de 412.000 en 1
miljoen uren aan ziekteverzuim met
zich meebrengt, een kostenpost
voor werkgevers die tussen de 74en 192 miljoen euro per jaar
bedraagt. Een kwart van de
slachtoffers komt één of meer
keren niet naar het werk vanwege
huiselijk geweld en verzuimt (maar
vertelt niet de echte reden). En dan
zijn de concentratiestoornissen nog
niet in beeld.
Uit recent onderzoek naar de
omvang van huiselijk geweld in
Nederland blijkt dat van alle
vrouwen en mannen tussen de 18
en 70 jaar 45 procent (!) ooit
slachtoffer is geweest van huiselijk
geweld, als kind, partner of ouder.
Geschat wordt dat er jaarlijks in
Nederland minstens 200 duizend
personen slachtoffer worden van
(evident) huiselijk geweld dat wordt
gepleegd door ongeveer 100
duizend à 110 duizend verdachten.
3 procent van de kinderen in
Nederland wordt blootgesteld aan
kindermishandeling en ca. 60
duizend kinderen groeien op in een
gezin waar partnergeweld
plaatsvindt.
Zo bezien heeft Peter de Waard
(Economie, 16 september) wel
gelijk dat het schijnt dat in de
begroting van Veiligheid en Justitie
wel de bekende, hardnekkige
vormen van te bestrijden
criminaliteit, zoals overvallen,
woninginbraken, fraude, drugs en
straatroof, cybercrime en jihadisme
zijn opgenomen, maar niet de
(brede) aanpak huiselijk geweld die
qua cijfers niet onderdoet. Elke 6
minuten ontvangt de politie een
melding. Zoals de voormalige
projectleider Huiselijk Geweld van
de politie Mariette Christophe in
presentaties niet naliet te zeggen:
wat zouden we inzetten als we
huiselijk geweld beschouwen als
een sars-epidemie met 200
duizend zieken en vijftig doden? De
economische kosten van huiselijk
geweld zijn ook in Nederland het
onderzoeken waard. Wie biedt?
Wat betekent dit economisch? Voor
zover wij weten, is er recentelijk
geen onderzoek geweest naar de
economische kosten van huiselijk
geweld. In 1997 heeft de
Universiteit van Amsterdam in
samenwerking met Stichting
Economisch Onderzoek en in
opdracht van Stichting
Vrouwenopvang Nederland een
eerste verkennend onderzoek
verricht (Dirk J. Korf, e.a.,
Economische kosten van
thuisgeweld tegen vrouwen). Zij
onderscheiden de volgende
economische dimensies van
thuisgeweld: de kosten van politie
en justitie, medische kosten, kosten
voor psychosociale hulp en kosten
in de sfeer van sociale zekerheid
(ziekteverzuim, huursubsidie,
© de Volkskrant
Marieke
Ruinaard,bestuurssecretaris van
Blijf Groep
dinsdag 23 september 2014
Pagina 26 (1)
Download