1982 - 2017 UITNODIGING Symposium Verander Muren in Deuren

advertisement
1982 - 2017
UITNODIGING
Symposium
Verander Muren in Deuren
Veiligheid centraal!
Woensdag 8 maart 2017
Theater De Kampanje Den Helder
In 2017 bestaat de Vrouwenopvang Stichting Blijf van m’n Lijf Den Helder 35 jaar.
Daarom organiseert zij op woensdag 8 maart 2017, Internationale Vrouwendag,
een symposium onder de titel ‘Verander Muren in Deuren’. Het thema
veiligheid staat centraal.
Het symposium wordt gehouden van 9.30 - 16.30 uur Theater De Kampanje in
Den Helder.
Thema en begeleiding dag
Op dit symposium zullen we stil staan bij de geschiedenis van 35 jaar
Vrouwenopvang Den Helder en het thema Veiligheid door een bespiegeling over
veiligheid en workshops rond het thema, en wordt de ‘De Gouden Kluif Prijs’
uitgereikt.
Veiligheid centraal
Veiligheid staat de laatste jaren centraal in de werkwijze van instellingen en
professionals. Zo zijn er de ontwikkelingen van de Wet Meldcode Huiselijk
Geweld, het Tijdelijk Huisverbod en het manifest Kring van Veiligheid e.d. In dit
kader zijn een groot aantal triage instrumenten, risicotaxatieinstrumenten en
formats voor veiligheidsplannen ontstaan. De vraag doet zich daarbij voor of al
deze ontwikkelingen geen papieren tijgers worden die niet altijd leiden tot meer
veiligheid van de cliënt.
Passende en effectieve zorg is volgens de ondervraagde vrouwen in de
Vrouwenopvang het bieden van veiligheid en het verlenen van adequate hulp
voor henzelf en de kinderen, met een persoonlijke en respectvolle benadering.
Nederlands Toegepast Theater
Het Nederlands Toegepast Theater
begeleidt de dag. Zij koppelt en
verbinden het thema van de
sprekers aan de vragen en
ervaringen die er leven onder het
publiek. Zij nodigen allen uit hun
verhalen te vertellen. Dit wordt
vervolgens vertolkt en bespiegeld
door de theatergroep. Op deze
manier wordt zichtbaar en
voelbaar wat er speelt en welke
betekenis dit heeft voor de
aanwezigen. www.nltt.nl
Programma
10.00 uur
Opening door Pieter Kos
Het symposium zal geopend worden
door Pieter Kos Wethouder Sociaal
domein van de Gemeente Den Helder.
Bespiegeling van Veiligheid
Aansluitend vindt de bespiegeling van veiligheid plaats. Astrid van der Kooij,
expert sociaal domein w.o. huiselijk geweld bij Movisie en coördinator Kring van
Veiligheid zal het thema veiligheid inleiden. Zij besteedt daarbij aandacht aan
het manifest Kring van Veiligheid. M.m.v. Tineke Franssen, ervaringsdeskundige
en voorzitter van Stichting Zijweg en de ketenpartners in de zaal.
Geschiedenis 35 jaar Blijf van m'n Lijf Den Helder
Hierna laten de oprichters van het eerste uur, 35 jaar Blijf de revue laten
passeren. M.m.v. Nel Dol, Ria Gijsbrechts (beide directie) en Vok
Buur (jarenlang vaste huisarts van Blijf)
Nel Dol
Vok Buur
Ria Gijsberts
12.30 uur Lunchpauze
13.30 uur Workshopsessies
Sessie 1
Praten met kinderen
Praten met kinderen over hun (voormalige) onveilige thuissituatie kan ingewikkeld
zijn. Je wilt het kind niet in een loyaliteitsconflict brengen of dwingen om over
traumatische gebeurtenissen te praten. Tegelijkertijd wil je het kind de
gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie
nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
In deze workshop krijg je concrete tips voor het opbouwen en houden van veilig
contact in je gesprekken met kinderen.
Door: Marike van Gemert, trainer en oprichter van de Academie voor Praten met
Kinderen
Sessie 2
A-team – Van voor- tot achterdeur
Praktische informatie over de werkwijze bij Aware en hoe door het A-team de
veiligheidsinschatting wordt gemaakt en wat hiermee wordt gedaan in het
hulpaanbod aan alle betrokkenen bij huiselijk geweld. Tevens is er ruimte voor
het bespreken van eigen casuïstiek.
Door: Mirjam Goudappel en Paulien Schenk van het A-team – Hulp bij huiselijk
geweld.
Sessie 3
Destiny – Complexiteit van veiligheid bij eergerelateerd geweld
Aan de hand van de casus Destiny passeren (mogelijk) optreden, factoren van
veiligheid en onveiligheid en het veiligheidsspel tussen instellingen in het
handelen bij eergerelateerd geweld de revue.
Veiligheid die van belang is voor moeder Aysel zelf, haar baby Destiny, haar
nieuwe partner en het gezin waar ze uitkomt.
Door: Peter Lauwers, Operationeel specialist o.a. eergerelateerd geweld politie
NHN.
Sessie 4
Als liefde een last wordt
Tineke Franssen vertelt haar eigen ervaringsverhaal en de ervaringen van
vrouwen die zich wenden tot Stichting Zijweg als zij te maken hebben met
huiselijk geweld. Wat betekent huiselijk geweld voor deze vrouwen en hun
kinderen. Schaamte en angst spelen vaak een grote rol. Een relatie kan zo
onveilig worden dat openheid ontbreekt en verlamd in het doorbreken van de
situatie.
Door: Tineke Franssen, Voorzitter van Stichting Zijweg en ervaringsdeskundige.
15.30 uur Uitreiking 'De Gouden Kluif Prijs'
Opgeven voor het symposium
Je kunt je opgeven voor het symposium via [email protected] onder
vermelding van naam, instelling, e-mailadres en de twee sessies van je keuze. Je
hebt de mogelijkheid in de middag 2 workshopsessies te volgen.
De inschrijving voor het symposium gaat op volgorde van aanmelding. Bij de
workshopindeling houdt de organisatie de mogelijkheid open om tot een andere
indeling te komen. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en ruim een week
van te voren het definitieve programma.
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan het symposium (lunch is
inbegrepen).
A-team, Hulp bij huiselijk geweld
0223 683 363
[email protected]
06 41175098
www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl
Volg ons op
Voorlichting over A-team en/of Opvang
Wie graag binnen het eigen team of bij een andere gelegenheid een voorlichting wil over de
mogelijkheden van het A-team of de Opvang kan deze aanvragen
via [email protected] De folder van het A-team en de stappenteller zijn eveneens hier
aan te vragen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards