Doelstelling 2: Onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en

advertisement
Doelstelling 2: Onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van de mens verloopt. (05/08/2007)
3. Van kind tot volwassene
3.6 Volwassenheid
De etymologische betekenis van het woord ‘volwassenheid’ hangt samen met het werkwoord
‘wassen’ = groeien, zodat de oorspronkelijke betekenis is: volgroeidheid. Wettelijk is in ons
land 18 jaar de grens der volwassenheid. Die grens is nogal willekeurig en historisch
gegroeid. Hij kon evengoed zoals vroeger op 21 jaar ingesteld zijn. Het is de leeftijd waarop
de jonge mens een aantal burgerlijke rechten ontvangt.
Het woord ‘volwassenheid’ houdt door zijn component ‘vol’ de suggestie in van
afgerondheid. Maar het is intussen algemeen aanvaard dat de ontwikkeling niet ophoudt bij
het bereiken van de lichamelijke volwassenheid in de adolescentie en de maatschappelijke
volwassenheid in de jong volwassenheid. Gedurende de hele levensloop doen er zich
veranderingen voor.
In een maatschappij zijn er min of meer vaste scenario’s of scripts die door de individuen
gevolgd moeten worden. Maar de leeftijd is geen betrouwbaar criterium voor de thematische
structurering van de levensloop, zeker niet na de adolescentie. Zo is vader worden op latere
leeftijd (vb. na de leeftijd van 50 jaar) geen uitzondering meer. Het begint een ‘gewoon’
verschijnsel te worden.
Het aangeven van rollen, belangrijke gebeurtenissen, levensthema’s of ontwikkelingstaken op
bepaalde punten van de levensloop is een zeer onzekere aangelegenheid geworden. De
toenemende individualisering in onze samenleving, het leven in andere gezinsvormen dan het
traditionele gezin brengt ook met zich mee dat de levenslopen van mensen meer persoonlijk
en uniek worden. Het is dus belangrijk dat je de relatieve betekenis van fasen kan inschatten,
zeker in de fase van de volwassenheid.
Leerdoel 2 (leerplan p 33 e.v.) + volwassenheid algemeen
1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards