Beste, Ik neem deze enquête af in het kader van mijn

advertisement
Beste,
Ik neem deze enquête af in het kader van mijn afstudeeronderzoek over
fotosynthese- en ademhalingsproeven. Het is de bedoeling om te achterhalen welke
proeven in verband met ademhaling en fotosynthese effectief gebruikt worden in de
lespraktijk en of ze duidelijke resultaten geven. In ruil voor een ingevulde
vragenlijst, krijgt u in januari de volledige versie van mijn afstudeeronderzoek
doorgestuurd in pdf-formaat.
Op p. 2 start de vragenlijst in verband met ademhaling. De bevraging over
fotosynthese start op p. 5.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Stien Eysermans
Algemene informatie
1. Hoe lang staat u al in de onderwijspraktijk
.......................... jaar.
2. Welk werkboek/handboek of leerwerkboek gebruikt u?
Biogenie+
Explo
Naturalis
NW voor jou
Zuurstof
Eigen werkbladen
 Andere: ................................................






Heeft u nog bemerkingen/suggesties? Noteer ze in het kader.
1
ENQUÊTE ADEMHALING
Proeven i.v.m. het verschil tussen ingeademde en uitgeademde lucht
Voert u onderstaande proeven uit in de lessenreeks ademhaling? Duid aan
of onderlijn wat van toepassing is.
1. PROEF DIE HET VERSCHIL IN ZUURSTOFGASGEHALTE AANTOONT
 Ja
 Neen
1.1. Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Kaarsje in een bokaal met ingeademde lucht
en
kaarsje in een bokaal met uitgeademde lucht die
d.m.v. een slangetje hierin wordt gebracht.
(Biogenie+1)
Kaarsje in een erlenmeyer met ingeademde lucht
en
kaarsje in een erlenmeyer met uitgeademde lucht
die wordt verkregen door waterverdringing.
(Naturalis 1)
Kaarsje in een bokaal met ingeademde lucht
en
kaarsje in een bokaal met uitgeademde lucht die
hierin wordt gebracht door uitademen in de bokaal.
(Zuurstof 1)
Andere: ..........................................................................
1.2 Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
2
2. PROEF DIE HET VERSCHIL IN KOOLSTOFDIOXIDEGEHALTE AANTOONT
 Ja
 Neen
2.1 Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Inademen/uitademen via een rietje of buisje in een
fles of erlenmeyer met kalkwater.
(Biogenie+ 1)
Schudden met een reageerbuis met kalkwater (foto
links) en uitademen met een rietje in een
reageerbuis met kalkwater (foto rechts).
(http://nl.123rf.com/photo_8805647_hand-holding-lege-proef-buis.html
en eigen foto)
Andere: .........................................................................
2.2
Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
3. PROEF DIE HET VERSCHIL IN WATERGEHALTE AANTOONT
 Ja
 Neen
3.1 Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Inademen en uitademen via een buisje in een
wasfles/erlenmeyer/... met kobaltchloridepapier.
(Biogenie+ 1)
Zwaaien met een koude petrischaal/spiegeltje/.
(links)
en
uitademen op een koude petrischaal/spiegeltje/...
(rechts).
(Naturalis 1)
Andere: .........................................................................
3
3.2 Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
4. PROEF DIE HET VERSCHIL IN TEMPERATUUR AANTOONT
 Ja
 Neen
4.1 Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Inademen/uitademen via een buisje in
een fles en de temperatuur meten.
(Biogenie+ 1)
Zwaaien met je hand en uitademen op je
hand
(Naturalis 1)
Andere: ...............................................................
4.2 Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
4
ENQUÊTE FOTOSYNTHESE
Proeven i.v.m. het fotosyntheseproces bij groene planten
Voert u onderstaande proeven uit in de lessenreeks fotosynthese? Duid
aan of onderlijn wat van toepassing is.
1. PROEF DIE DE NOODZAAK VAN LICHT AANTOONT
 Ja
 Neen
1.1 Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Indien u deze proef doet,
plaatst u de plant dan vooraf
ca 48u in het donker om hem
zetmeelvrij te maken?
Een kartonnetje of een strookje
aluminiumfolie aanbrengen op een blad
m.b.v. een paperclip, daarna belicht en
niet-belicht deel van het blad testen.
 Ja
 Neen
(Biogenie+ 2)
Eén plant in het donker en een andere
plant in het licht plaatsen, daarna een
blad van beide planten testen.
Andere: ...
1.2 Indien ja, welke plant gebruikt u voor deze proef?
 Pelargonium (in de omgangstaal meestal geranium genoemd)
 Citroenmelisse
 Sleutelbloem
 Andere: ...........................................................................
1.3 Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
5
2. PROEF DIE DE NOODZAAK VAN BLADGROEN AANTOONT
 Ja
 Neen
2.1 Indien ja, welke plant gebruikt u voor deze proef?
 Gevlekte klimop
 Vederesdoorn
 Gevlekte geranium (zie foto)
 Andere: .....
2.2 Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
3. PROEF DIE DE NOODZAAK VAN KOOLSTOFDIOXIDE AANTOONT
 Ja
 Neen
3.1 Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Een blad afdekken met vershoudfolie en een
controleblad op dezelfde plant niet afdekken, daarna
beide bladeren testen
(Biogenie+2)
Een plant afdekken met een plastiek zak en een
CO2-binder (vb. calciumoxide) aanbrengen in de
zak. Een andere plant gebruiken als controle.
Daarna een blad van beide planten testen
(eigen foto)
Andere: ..........................................................................
3.2 Indien ja, geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
3.3 Indien ja, plaatst u de plant dan ca 48 u voordien in het donker om hem
zetmeelvrij te maken?
 Ja
 Neen
6
4. PROEF DIE DE PRODUCTIE VAN EEN GAS/ZUURSTOFGAS AANTOONT
 Ja
 Neen
4.1 Indien ja, plaats een kruisje in de eerste kolom bij de proef die u gebruikt.
Trechterproef waarbij het gevormde gas wordt
opgevangen.
(Naturalis 2)
Het gevormde gas wordt niet opge-vangen, de
waterplant wordt in een bekerglas, maatcilinder,
proefbuis of ... geplaatst.
(Biogenie+ 2)
Waterplant in een oplossing van indigokarmijn en
natriumdithioniet (zuurstofverklikker) brengen.
Andere: ..........................................................................
4.2 Indien ja, welke plant gebruikt u voor deze proef?
 Waterpest
 Hoornblad (zie figuur)
 Andere: .....
4.3
Indien ja, in welk mengsel plaatst u de plant?




4.4
Leidingwater + spuitwater
Leidingwater + NaHCO3
Leidingwater
Andere: ................................................................................
Geeft deze proef duidelijke resultaten?
 Altijd
 Soms
 Nooit
4.5
Indien u de trechterproef uitvoert, plaats een kruisje in de rij die voor u van
toepassing is.
Ik toon aan dat het gevormde gas zuurstofgas is door het aanbrengen van
een gloeiende houtspaander.
Ik toon niet aan dat het gevormde gas zuurstofgas is want meestal lukt
het me niet om voldoende gas in de reageerbuis te verzamelen.
Ik toon niet aan dat het gevormde gas zuurstofgas is want de gloeiende
houtspaander begint toch zelden opnieuw te branden.
Andere: ...
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards