Indeling: Prakticum voorschrift Titel: De titel vertelt wat je gaat doen

advertisement
Indeling:
Prakticum voorschrift
Titel:
De titel vertelt wat je gaat doen.
Inleiding:
Kort vertellen wat je gaat doen en waarom en een korte
omschrijving van het meetprincipe.
Doel:
Bevat de onderzoeksvraag.
Benodigdheden:
Welke materialen heb je nodig tijdens het practicum.
Uitvoering:
Hoe ga je het programma uitvoeren / hoe heb je het practicum
uitgevoerd.
Resultaten:
De resultaten duidelijk/overzichtelijk weergeven.
Discussie:
Bespreken van de resultaten en wat valt je op.
Conclusie:
De uitkomsten van je meting omschrijven.
Voorbeeld: Practicum Proef 1 Zout scheiden van Zand (blz. 97)
Boordelingsschema
Verslag
Onderdeel
Mist
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Inhoudsopgave
Geen
inhoudsopgave
Alleen de
hoofdstukken
benoemd
Hoofdstukken
genummerd
geen
bladnummers
Hoofdstukken
genummerd met
bladnummers
Hoofdstukken &
paragrafen
genummerd met
bladnummers
Maatschappijleer
Geen risico's
geschreven
Een risico
geschreven
Twee risico's
geschreven
Meerder risico’s
Risico's goed
beschreven, geen
beschreven
diepgang
Natuurkunde
Geen
natuurkundige
uitleg
Eenprincipe kort
uitgewerkt
Een principe
uitgebreid
uitgewerkt
Twee principes
kort uitgewerkt
Twee principes
uitgebreid
uitgewerkt
10%
Scheikunde
Geen uitleg
Eén principe
kort uitgewerkt
Eén principe
uitgebreid
uitgewerkt
Twee principes
kort uitgewerkt
Minimaal twee
principes
uitgebreid
uitgewerkt
10%
Geschiedenis
Geen uitleg
Onvoldoende
uitgewerkt
Matig uitgewerkt
Voldoende
uitgewerkt
Goed uitgewerkt
5%
Aardrijkskunde
Geen uitleg
Onvoldoende
uitgewerkt
Matig uitgewerkt
Voldoende
uitgewerkt
Goed uitgewerkt
5%
Presentatie
Geen verslag
ingeleverd
Uitgeschreven
zonder
computer
Uitgetypt, zonder
Goed taalgebruik,
gebruik van
indeling met
kleuren of
titels
illustraties
Overzichtelijk,
goed ingedeeld,
grafieken met Excel
en juiste labels
Weging
Score
5%
5%
10%
Practicum
Onderdeel
Mist
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Uitstekend
Weging
Score
Titel
Geen titel
Titel en namen
leerlingen
Titel en namen
leerlingen ,
datum
experiment
Titel en namen
leerlingen , klas,
datum
experiment,
Titel en namen
leerlingen , klas,
datum experiment,
Docent
5%
Inleiding
Geen inleiding
Onvoldoende
uitgewerkt
Matig uitgewerkt
Voldoende
uitgewerkt
Goed uitgewerkt
5%
Doel
Geen
Geen kloppende Een goede
onderzoeksvraag onderzoeksvraag onderzoeksvraag
Een inleiding op
het onderwerp
en een goede
onderzoeksvraag
Een inleiding op
het onderwerp en
een goede
onderzoeksvraag
per proef
5%
Benodigdheden:
Geen
benodigdheden
lijst
Geen kloppende
benodigdheden
lijst
Kloppende
benodigdheden
lijst
5%
Uitvoering:
Geen uitvoering
Geen kloppende
uitvoering
Kloppende
uitvoering
5%
Meetresultaten
Geen resultaten
resultaten
kloppen niet
Lopend verhaal,
maar
onoverzichtelijk
Resultaten
overzichtelijk
gepresenteerd
Resultaten in 1
oogopslag duidelijk
5%
Discussie
Geen
Interpretatie
Alleen Basis
Interpretatie
Interpretatie
omgeschreven
naar de
vraagstelling
Interpretatie met
uitwerking in
getallen
Interpretatie, met
uitwerking en juist
gebruik van
eenheden.
5%
Conclusie
Geen conclusie
Wel een
Geen antwoord antwoord op de
op de
onderzoeksvraag,
onderzoeksvraag geen bespreking
van juistheid
Antwoord op
onderzoeksvraag
en bespreking
van juistheid
Goed antwoord op
onderzoeks-vraag
en goede
bespreking van
juistheid
5%
Presentatie
Geen verslag
ingeleverd
Uitgeschreven
zonden
computer
Overzichtelijk,
goed ingedeeld,
grafieken met Excel
en juiste labels
10%
Uitgetypt, zonder
Goed taalgebruik,
gebruik van
indeling met
kleuren of
titels
illustraties
Download